Srí Lanka: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V mil. USD

 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Vývoz 10 504,9 10 120,1 11 400 11 890 16,14
Dovoz  18 934,6 18 640,4 21 140 22 200 26,44
Bilance  -8 429.7 -8 520,3 -9 740 -10 310 -10,30

 

Růst příjmů z vývozu byl podporován hlavně růstem vývozu služeb, vývoz zboží zůstal na stejné úrovni. Pouze exportní příjmy z oděvů (5,56 miliard USD) a čaje (1,35 miliardy USD) překročily v roce 2019 hranici jedné miliardy dolarů, podobně jako v předchozích letech.

USA zůstaly v roce 2019 hlavní vývozní destinací  (3,1 miliard USD – 26 %), následovány jsou V. Británií (998 milionů USD), Indií (759 milionů USD), Itálií (531 milionů USD) a Belgií (352 milionů USD).

 

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším jednotlivým vývozním trhem je EU. Z jednotlivých zemí EU pak V. Británie, Itálie a Belgie. Největší vývozním partnerem mimo EU jsou USA a Indie. Největšími dovozními partnery jsou Čína, Indie a dále pak SAE, Singapur a Japonsko. V rámci EU jsou největšími dovozními partnery Francie, Velká Británie a Německo.

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou textil a oděvy, čaj, koření, gumové výrobky, drahé kameny, kokosové produkty, ryby, zelenina.

Hlavními dovozními položkami jsou ropa, textil, stroje a dopravní prostředky, stavební materiály, minerální produkty, potraviny.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu funguje v přístavu Kolombo za obvyklých podmínek. Dále v zemi fungují pod správou Board of Investment (BOI) tzv. exportní zpracovatelské zóny (EPZ):

Katunayake, Biyagama, Mirigama, Wathupitiwela, Mawathagama, Polgahavela, Horana, Seethawaka a Mirijjawila. Dále na Srí Lance existují průmyslové zóny určené pro dílčí odvětví:

  1. a) oděvy a textilní průmysl: MAS Fabric Park, Thulhiriya
  2. b) IT: Orion City IT Park, Colombo 9

Vláda má v úmyslu zřizovat další zóny formou PPM (public-private partnership), přinášející příležitosti pro zahraniční investory.  Podrobné informace jsou uvedeny na http://www.investsrilanka.com/

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Vláda se zaměřuje především na získání FDI ze zahraničí na budování infrastruktury, finančního průmyslu, energetiku, cestovní ruch, rybářství a IT sektor. V roce 2019 Srí Lanka zaznamenala 1,204 mld. USD přímých zahraničních investic. Mezi odvětví s nejvyšším růstem FDI patřila výroba zaměřená na vývoz, služby zahrnující cestovní ruch a IT a infrastruktura. Nejvýznamnějšími investory byly  Indie, Singapur, Kanada, Hongkong a Čína.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Srí Lanka  v indexu ekonomické svobody postoupila z loňského 112. místa na 104. místo. 

 

Investiční klima na Srí Lance je jedno z nejliberálnějších v Asii. Od dubna r. 2002 je povoleno zakládat podniky plně ve vlastnictví zahraničního investora i v oblastech, kde toto nebylo v minulosti možné, jako je výstavba budov a silnic, hromadná doprava, telekomunikace, bankovnictví, pojišťovny, výroba a distribuce energie. Mezi tzv. regulovaná odvětví patří letecká doprava, pobřežní doprava, výroba zbraní, alkoholu, tisk peněz, dobývání drahých kamenů a loterie.

Současná vláda se chce zaměřit na podporu investic v klíčových oblastech, jako je výstavba silnic a dálnic, energetika a zemědělství. 

 

Vláda zavedla v únoru 2020 nová opatření pro urychlení přímých zahraničních investic (FDI) s cílem dosáhnout výše 2,5 miliardy USD. Mezi nová opatření patří zřízení dvou zvláštních výborů v rámci investiční rady (Board of Investment – BOI), které urychlí schvalovací proces pro zahájení projektů přímých zahraničních investic, kterým se dříve zabývalo 20 úřadů.   Jsou to Project Inspection Committee a Land Allocation Committee. Zřízena byla pracovní skupina, která má usnadnit investice v jednom okně, vylepšena byla on-line investiční procedura. Kromě toho byla zřízena recepce pro urychlení schvalovacího procesu (front office desk). Zde budou přijímány návrhy investorů, kteří chtějí investovat v zemi. Nová opatření jsou přijímána  s cílem poskytovat nezávislé a transparentní hodnocení všech investic v zemi a posílit přímé zahraniční investice. 

 

Přetrvávající problémy, jako je relativně nízká pozice v Doing Business Index, vysoké mzdové sazby a náklady na veřejné služby, vysoké náklady na pořízení půdy, rigidita v pracovním právu a vládní postupy však zůstávají hlavními překážkami, pokud jde o přilákání přímých zahraničních investic.

Klíčovou institucí pro investování v zemi je Board of Investment. Přesné informace je možno získat na webových stránkách www.boi.lk.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem