Statistika zahraničního obchodu

Dne 25. února 2004 zahájil ČSÚ na svých internetových stránkách zveřejňování výsledků zahraničního obchodu, s cílem zpřístupnit tyto údaje nejen pracovníkům ústředních orgánů České republiky, ale i podnikatelské veřejnosti, výzkumným ústavům a dalším institucím, jak v České republice, tak i v zahraničí. Údaje o dovozu a vývozu jsou získávány z písemných celních prohlášení, podávaných na tiskopisech podle metodiky pro vykazování statistiky zahraničního obchodu vypracované OSN a Eurostat.

Český statistický úřad zahájil na svých internetových stránkách zveřejňování výsledků zahraničního obchodu, s cílem zpřístupnit tyto údaje nejen pracovníkům ústředních orgánů České republiky, ale i podnikatelské veřejnosti, výzkumným ústavům a dalším institucím, jak v České republice, tak i v zahraničí.

Údaje o dovozu a vývozu jsou získávány z písemných celních prohlášení, podávaných na tiskopisech Jednotných celních deklarací (JCD) podle metodiky pro vykazování statistiky zahraničního obchodu vypracované OSN a Eurostat (Statistický úřad zemí Evropské unie). Údaje o zahraničním obchodu jsou dostupné od roku 1993. Za správnou aplikaci těchto standardů zodpovídá Český statistický úřad. Zatím jsou publikovány údaje od roku 1999. Postupně budou doplněny údaje za léta 1993 až 1998 v závislosti na zajištění jejich návaznosti na číselníky a klasifikace ČSÚ.

Zahrnování údajů do statistiky

Do statistiky zahraničního obchodu se zahrnuje veškeré zboží, které znamená přírůstek nebo úbytek materiálových zásob České republiky tím, že vstoupí na hospodářské území ČR (dovoz) nebo opustí hospodářské území ČR (vývoz).

V aplikaci jsou dostupné následující statistické údaje

  • Vykazované období
  • Směr obchodu
  • Zboží
  • Partnerská země
  • Vlastní hmotnost
  • Kód doplňkové měrné jednotky (pouze pro některé zboží)
  • Množství v doplňkové měrné jednotce
  • Statistická hodnota

Prezentační systém výsledků statistiky zahraničního obchodu

Doporučujeme