Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Dokument seznamuje s působností a s některými okruhy činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Nechybí samozřejmě ani kontaktní údaje (adresa, telefonní i elektronické spojení), informace o poskytování informací pro veřejnost a odkazy na důležité rubriky dostupné na webových stránkách SZPI.Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. SZPI kontroluje zejména zemědělské, potravinářské a tabákové výrobky v celém řetězci od výrobních podniků, přes dovozce, přepravce a velkosklady až po prodej v obchodní síti. Současně kontroluje dodržování podmínek skladování, dopravy a prodeje a požadavků na hygienickou nezávadnost provozů.

Pojetí a realizace kontroly potravin vycházejí z nové právní úpravy (zejména ze zákona č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, z novely zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI nebo zákona č. 552/91 Sb., o státní kontrole) a postupně se přibližují principům kontroly potravin ve státech Evropské unie (Směrnice 89/387 EEC o úřední kontrole potravin).

Vedle kontrolní činnosti se Státní zemědělská a potravinářská inspekce zabývá rovněž laboratorní a certifikační činností. V současné době zajišťují laboratoře SZPI na vysoké profesionální úrovni laboratorní zkoušky zaměřené na kontrolu mikrobiologických, chemických, fyzikálních a smyslových požadavků. SZPI zároveň certifikuje víno při vývozu do zemí EU, ovoce a zeleninu nebo potraviny.

Kontakt

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno
tel.: +420 543 540 111
fax: +420-543 540 202
e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz
internet: www.szpi.gov.cz

Důležité informace poskytované na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Registrační formuláře a oznámení (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti; Oznámení o uvádění do oběhu nebo vývozu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor), Certifikace, žádosti o informace, Dokumenty k problematice vína (mj. Hlášení o zvyšování cukernatosti, slazení; Žádost o uznání soutěže vín nebo výstavy vín; Oznámení o zahájení/přerušení/ukončení výroby produktů; Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu), Formuláře pro ohlašování zásob, Národní značka.

Aktuální znění právních předpisů související s uváděním potravin do oběhu. Některé zákony a vyhlášky jsou zpracovány ve formátu PDF.

V rubrice se nachází organizační členění SZPI podle jednotlivých územních inspektorátů. U každého inspektorátu jsou uvedeny následující údaje: adresa, telefon, fax, e-mail a jméno ředitele příslušného inspektorátu. Kromě toho v rubrice rovněž najdte vymezení kompetencí jednotlivých složek, tj. ústředního ředitele SZPI, tiskového mluvčího, kanceláře úřadu, ekonomického a personálního odboru nebo odboru kontroly, laboratoří a certifikace.

zpět na začátek

Doporučujeme