Svatý Tomáš a Princův ostrov: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna mezi ČR a Svatým Tomášem je zanedbatelná. V roce 2018 nebyly zaznamenány žádné významné exportní případy, naopak dovoz dosáhl 522 tis. USD.

(v tis. USD)20142015201620172018
Vývoz24066790
Dovoz7506486131522
Bilance-727-64

-20

-52

-522

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve vývozu ČR se v posledních letech jednalo o např. textilní výrobky, maso a nápoje. V dovozech se objevují výrobky chemického průmyslu, mechanické výrobky a kakao a produkty z něj.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi se nevyskytují české investice. Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní vztahy nemají bilaterální smluvní základnu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v posledních letech nabídla jedno vysokoškolské stipendium, které však svatotomášská strana nevyužila.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem