Svatý Tomáš a Princův ostrov: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a Svatým Tomášem je zanedbatelná. V roce 2018 nebyly zaznamenány žádné významné exportní případy, naopak dovoz dosáhl 522 tis. USD.

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(v tis. USD) 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 24 0 66 79 0
Dovoz 750 64 86 131 522
Bilance -727 -64

-20

-52

-522

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve vývozu ČR se v posledních letech jednalo o např. textilní výrobky, maso a nápoje. V dovozech se objevují výrobky chemického průmyslu, mechanické výrobky a kakao a produkty z něj.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi se nevyskytují české investice. Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní vztahy nemají bilaterální smluvní základnu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v posledních letech nabídla jedno vysokoškolské stipendium, které však svatotomášská strana nevyužila.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme