Svatý Tomáš a Princův ostrov: Vztahy země s EU

Delegace EU s působností pro Svatý Tomáš a Princův ostrov se nachází v Gabunu.

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie v Gabonu pro Rovníkovou Guineu, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Středoafrické hospodářské společenství (CEEAC) – Délégation au Gabon, Pour la République de Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-principe et la CEEA

Lotissement des Cocotiers, Bas de Gué-Gué,
Boîte Postale 321, Libreville – GABON
Tel.:+241 07 40 19 98 nebo 99
+241 04 11 99 26
+241 04 11 99 27
+241 04 11 99 28
Fax: +241 736554
E-mail: delegation-gabon@eeas.europa.eu
Web: www.eeas.europa.eu/delegations/gabon/

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod země je soustředěn především na EU. Hlavními vývozními partnery jsou Německo, Nizozemí a Portugalsko. Většinu vývozu tvoří kakao. V oblasti dovozu je hlavním partnerem Portugalsko.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Země je vysoce závislá na rozvojové pomoci, která každoročně představuje 25 – 35 mil. USD. Kryje tak převážnou část příjmové stránky státního rozpočtu a představuje celosvětově jednu z nejvyšších úrovní v přepočtu na obyvatele. Rozvojová pomoc byla hlavních nástrojem MMF a ostatních donorů k docílení zavedení hospodářských reforem. Ze zemí EU poskytuje bilaterální rozvojovou pomoc především Portugalsko.

V červnu 2014 podepsala EU a vláda Sv. Tomáše a Princova ostrova Národní indikativní program pro období 2014-2020. V rámci 11. EDF se EU zavázala poskytnout částku 28 mil. EUR na projekty ve dvou prioritních oblastech: 1) voda a sanitace 2) podpora zemědělského sektoru a jeho exportních kapacit.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme