Svatý Tomáš a Princův ostrov: Zahraniční obchod a investice

 (v mil. USD)

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

12,6

16,9

13,6

11,3

9,2

Dovoz

126

135,6

119,1

125,4

130,9

Bilance

-113

-188,7

-105,5

-114,1

-121,7

Zdroj: UN Comtrade, Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Princípe

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je hlavním exportním trhem Svatého Tomáše, přičemž mezi nejvýznamnější klienty patří Nizozemí (29 %), Španělsko (16 %), Francie (16 %), Belgie (13 %) a Německo (5 %).

V oblasti dovozů je nejdůležitějším dodavatelem Portugalsko s podílem téměř 54 % na celkovém dovozu. Další v pořadí je Angola (19 %), Čína (5 %), Nigérie (2 %) a USA (1 %).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hospodářství Svatého Tomáše je do značné míry závislé na exportu kakaa, který tvoří 79 % všech vývozů. Dále se vyváží pepř, kokosové ořechy a čokoláda.

Hlavními dovozními položkami jsou potraviny (22 %), stroje (21%) a paliva (15%) a s odstupem i stavební hmoty a nápoje.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi existuje příslušná legislativa a jsou zde tři bezcelní/offshore zóny:

  • Letiště Svatý Tomáš, 20 ha
  • Baia das Agulhas (Princův ostrov)
  • Centro de negócios offshore

Více viz příslušný úřad Autoridade das Zonas Francas.

Tel: (+239) 221178
Fax: (+239) 227643
E-mail: azf@cstome.net
C.P: 1012

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Svatý Tomáš nepublikuje oficiální statistiky o přímých zahraničních investicích, dle mezinárodních zdrojů se však pohybují na úrovni cca 8 % HDP. Dle CIA World Factbook dosahovala zásoba přímých zahraničních investic na konci roku 2016 výše 389 mil. USD. Zahraniční investice jsou především portugalského původu, příkladem je místní telekomunikační společnost. Zprávy o možných těžitelných zásobách ropy v posledních letech přilákaly zájem potenciálních investorů především z USA.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Legislativně je oblast Investičním zákonem č. 19/2016 a příslušnou regulací pod zákonem č. 18/2017. Dále zákon č. 15/2016 definuje daňové úlevy a pobídky při investování.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme