Svatý Tomáš a Princův ostrov: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních orgánů.

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Je praktikován systém dovozních licencí. Kromě dovozních licencí je domácí trh chráněn uplatňováním celních sazeb.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Předpisy vycházejí z portugalského práva.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v tisku. Je nutno mít k dispozici materiály v portugalštině.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Svatý Tomáš je smluvní/členskou stranou Pařížské unie (1998), WIPO (1998) a PCT (2008).

Ochrana patentů je 20 let od podání žádosti o registraci. Obnovovací poplatky jsou splatné každoročně.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Případné veřejné zakázky se zadávají formou tendrů, zveřejňovaných v tisku. V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank – ADB), je nutné, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní právo vychází z portugalského práva.

Může být vyžadována platba předem. Běžná je rovněž forma neodvolatelného dokumentárního  akreditivu.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrný portugalský vliv, zejména dlouhý oběd. V zemi je relativně bezpečno, obezřetnost je ovšem na místě. Využívání místní taxislužby není problematické, je však třeba se předem dohodnout na ceně. Kreditní karty lze používat pouze v hotelích. Fotografování vojenských objektů či vládních budov je striktně zakázáno.

Úředním je portugalština; běžně se používají její kreolské dialekty (forro, angolar).

Státní svátky:

1. leden – Nový rok
3. únor – Den mučedníků
Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
1. květen – Svátek práce
12. červenec – Den nezávislosti
6. září – Den ozbrojených sil
30. září – Den zemědělské reformy
21. prosinec – Den Svatého Tomáše
25. prosinec – Vánoční svátek

Prodejní doba: pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hod., 15:00 – 18:00 hod., sobota 8:00 – 12:00 hod.

Bankovní hodiny: pondělí až pátek 7:30 – 12:00 hod.,14:00 – 15:00 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup do země je třeba pas s vízem a očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici. Vízum se neuděluje při příletu; je nutno zažádat předem na velvyslanectví Svatého Tomáše a Princova ostrova v Belgii, viz také informace o cestování na Svatý Tomáš a Princům ostrov na stránkách MZV ČR.

Kromě povinné žluté zimnice se doporučují i vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě, břišnímu tyfu a choleře. Krátkodobí cestovatelé by měli užívat i antimalarika. Před cestou do země je užitečné konzultovat kliniku cestovní medicíny. Rovněž je vhodné se vybavit cestovním pojištěním, v ideálním případě takovým, které v naléhavých případech zajišťuje letecký odvoz ze země.

Jediné přímé spojení s Evropou je z Lisabonu portugalskou společností TAP s mezipřistáním v Ghaně nebo jednou týdně přímo s místními aerolinkami; do země se lze dále dostat z Luandy angolskými TAAG, nebo z Libreville tamními Air Gabon.

Občané Svatého Tomáše mohou o krátkodobé vízum na cestu do ČR žádat na velvyslanectví Portugalska, které ČR v této věci zastupuje od července 2010.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní kontrakt, pracovní vízum. V zemi nepůsobí žádné mezinárodní společnosti, jejichž zkušenosti by bylo lze využít.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využití místní zdravotní péče nelze mimo zcela neodkladných případů doporučit. V hlavním městě je jediná nemocnice v zemi, která je však schopna, kromě mnohdy potřebného testu na malárii, provést pouze menší ošetření. Jakýkoliv větší lékařský zákrok je třeba podstoupit mimo zemi (nejblíže v Libreville v Gabonu, avšak raději v Evropě).

Doporučuje se uzavřít před cestou cestovní pojištění na úhradu léčebných výloh.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme