Švédsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Europahuset
Regeringsgatan 65
10390 Stockholm
Telefon: 0046 8 562 444 11
Fax: 0046 8 562 444 12
Web: http://ec.europa.eu/sweden/news/index_sv.htm
E-post: comm-rep-se@ec.europa.eu

Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige
Regeringsgatan 65, 6. patro
111 56 Stockholm
Tel: +46 (0)8 562 444 55
Fax: +46 (0)8 562 444 99
E-post: epstockholm@ep.europa.eu
Web:www.europaparlamentet.se 

European Centre for Disease Prevention and Control
návštěvní adresa: Tomtebodavägen 11a
poštovní adresa: Granits väg 8,
17165 Solna
Telefon: +46 (0) 8 586 010 00
Fax: +46 (0) 8 586 010 01
E-post: info@ecdc.europa.eu
Web: www.ecdc.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU představuje klíčový trh pro Švédsko, ačkoliv jeho závislost na obchodní výměně se zeměmi EU není tak vysoká jako v případě jiných států. „Pouze“ 59,5 % veškerého švédského exportu směřuje do zemí EU a 70,2 % veškerého dovzou pochází ze zemí EU. V roce 2018 vyvezlo Švédsko do zemí EU zboží za 857,9 mld. SEK a dovezlo zboží za 1038,1 mld. SEK. Se zeměmi EU má tedy Švédsko zápornou obchodní bilanci. Největšími obchodními partnery v EU jsou pro Švédsko především Německo, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Velká Británie, Francie a Polsko. Přehled obchodní výměny s jednotlivými členskými státy EU, viz kapitola 2.1. a 2.2.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Švédsko, jako jedna z nejbohatších zemí EU, představuje čistého plátce do rozpočtu EU a v přepočtu na obyvatele jednoho z největších čistých přispěvovatelů. Švédsko přispívá do rozpočtu EU v průměru cca 3,2 mld. EUR a čerpá v průměru 1,5 mld. EUR.

Švédské příspěvky do rozpočtu EU (mil. EUR)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
příspěvky SE do EU  3 768  3 481  3 164  3 312 2 628   3 327
příjmy SE z EU  1 661  1 691  1 467  1 711  1 503   1 628

Zdroj: http://ec.europa.eu/budget (údaje za rok 2018 EK ještě nezvěřejnila, data dle švédských zdrojů)

V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU a tím i s výpadkem jejího příspěvku do rozpočtu EU v nadcházejícím víceletém finančním rámci po roce 2020 Švédsko poměrně rezolutně odmítá další navyšování svého příspěvku do rozpočtu EU, jakož i navyšování národních příspěvků nad úroveň 1 % HNP. Švédsko preferuje zachování stávajích příspěvků a naopak hledání úspor na výdajové stránce (zemědělské dotace a kohezní fondy).

Švédsko je čtvrtý největší poskytovatel humanitární a rozvojové pomoci na světě. Celkový rozsah rozvojové pomoci pro rok 2019 dosahuje 51,0 mld. SEK, tj. 1,00 % HNP, čímž se Švédsko řadí mezi několik málo zemí, které splňují rozvojové cíle OSN. Z této částky je však třeba odečíst náklady na uprchlíky v samotném Švédsku a prostředky plynoucí přímo do programů EU a OSN. Prostřednictvím své rozvojové agentury SIDA tak Švédsko realizuje humanitární a rozvojovou pomoc ve výši 44,9 mld. SEK. Humanitární pomoc v roce 2018 směřovala nejvíce do Somálska (296 mil. SEK), Nigérie (288 mil. SEK), Sýrie (245 mil. SEK), Etiopie (239 mil. SEK), Jižního Súdánu (205 mil. SEK) a iráku (203 mil. SEK). Nejvíce prostředků rozvojové pomoci v roce 2018 směřovalo do Tanzánie (1 124 mil. SEK), Afghánistánu (868 mil. SEK), Zambie (479 mil. SEK), Mozambiku (468 mil. SEK), Etiopie (420 mil. SEK), Palestiny (408 mil. SEK), Somálska (393 mil. SEK), ), Ugandy (364 mil. SEK) a Keni (336 mil. SEK).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu (Švédsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem