Švýcarské fondy pro oblast životního prostředí

Program švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR 5. června 2009. Jednou z prioritních oblastí tohoto programu je životní prostředí.Program švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat do 14.6.2012 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionů švýcarských franků, což je přibližně 1.744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je  Rámcová dohoda.

Z této částky je přibližně 30 milionů franků, tedy téměř 0,5 miliardy korun, určeno pro oblast životního prostředí a infrastruktury.

Z regionálního hlediska budou přednostně podporovány projekty týkající se především Moravskoslezského a Olomouckého kraje, případně kraje Zlínského.

Aktuální informace týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (např. oznámení o vyhlášení výzev) jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí ČR.

Otázky týkající se Programu je možno zasílat elektronicky na adresy:
czp-swiss@mfcr.cz
Dotazy@svycarske-fondy.cz

Specifikace potenciálních oblastí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce pro prioritní oblast 2 – Životní prostředí a infrastruktura v rámci 1. výzvy

Oblast zaměření 2.1 – obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení žívotního prostředí

Cíl 2: Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší

Typy uznatelných projektů – č. 4: Opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší

Specifikace: Přechod dopravních prostředků na plyn (CNG, LNG, bioplyn), Instalace filtrů výfukových plynů ke snížení emisí prachu

Cíl  3: Zlepšit  management, bezpečnost a spolehlivost  komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy.

Typy uznatelných projektů – č. 2: Příprava a implementace  koncepcí managementu dopravy

Specifikace:Jednotlivé projekty v této oblasti by měly být přednostně zaměřeny na řešení dopravní obsluhy měst a regionů veřejnou dopravou. Konkrétně je lze členit následovně:

  • projekty řízení, organizace a integrace veřejné dopravy (např. integrovaný dopravní systém, zavádění integrovaného jízdního řádu, plánování dopravní obsluhy území, tarifní spolupráce dopravců apod.)
  • projekty budování intermodální infrastruktury pro veřejnou dopravu (např. úprava přednádražích prostor, stavební úpravy pro kvalitnější propojení městské a příměstské veřejné dopravy)
  • projekty voblasti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy.
  • Ekoturistika – vytváření terénního on-line navigačně-informačního rezervačního systému a marketingové komunikace (portál ekoturismu, videoprůvodce, atd.) směrem kpotenciálním návštěvníkům

Minimální výše individuálního projektu pro 1. výzvu je v obou cílech 1 mil. CHF.

Dokumenty ke stažení:

Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantu

Přílohy k Manuálu pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantu
Indikativní rozpočet

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Tisková zpráva

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme