Tanzanie

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoDodoma
Počet obyvatel61,5 milionů
Jazyksvahilština
Náboženstvíislám 35%, křesťanství 35%
Státní zřízeníparlamentní demokracie
Hlava státuSamia Suluhu Hassan
Hlava vládyKassim Majaliwa Majaliwa
Název měnytanzanský šilink
Cestování
Časový posun+1h CET (letní čas), +2h CET (zimní čas)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecNicol Adamcová
Ekonomický úsekMarta Anna Ledgard
Konzulární úsekŠtěpán Konopásek
CzechTradeNe
CzechinvestNe
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 76,49
Hospodářský růst (%) 4,50
Inflace (%) 4,35
Nezaměstnanost (%) N/A

Tanzanie je z hlediska politického a do značné míry i bezpečnostního stabilní zemí. Přestože je formálně zaveden pluralitní politický systém, v zemi je již 60 let u moci tatáž strana.

V Tanzanii se pravidelně konají volby, prezidenti (kandidáti vládní strany) si předávají moc ústavním způsobem a v zemi nikdy nevypukla občanská válka. Na druhou stranu ani po skončení socialistického experimentu a vlády jedné strany počátkem 90. let se úroveň demokracie nijak razantně nezvýšila, naopak za vlády prezidenta Johna Pombe Magufuliho (2015 – březen 2021) dále utrpěla.

Volby v říjnu 2020 byly formálně svobodné, opozice však byla nejrůznějšími způsoby šikanována, nebylo jí umožněno vést volební kampaň a neměla rovný přístup do sdělovacích prostředků. Magufuliho vláda byla kritizována i za restrikce vůči novinářům, tvrdou politiku vůči LGBT komunitě a především za úplné popírání pandemie covid-19 a bojkot mezinárodní spolupráce v této oblasti; od dubna 2020 se oficiálně v zemi nákaza nevyskytovala.

Prezidentka Samia Suluhu Hassan, která nastoupila po Magufuliho náhlém úmrtí, zaujala v různých oblastech realističtější politické postoje a projevuje i mnohem větší vstřícnost vůči zahraničí. Její funkční období skončí v r. 2025. Zemi se podařilo vyhnout politické nestabilitě po náhlém úmrtí autoritativního prezidenta, předání moci proběhlo hladce. Prezidentka Hassan je progresivní a země se otevřela zahraničním investicím, zlepšily se vztahy se sousedními státy.

Mapa globálních oborových příležitostí – Tanzánie (MZV) (61.58 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Tanzánie (353.09 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Tanzanská sjednocená republika je polo-unitární stát; pevninská část je unitární, spojení se Zanzibarem dává státu i federální prvky. Souostroví Zanzibar má vlastní vládu, která má pravomoci ve všech záležitostech nedotýkajících se centrální vlády, a má i vlastní parlament. Země používá prezidentský systém, kdy prezident (resp. v současné době prezidentka) je hlavou státu a současně řídí i vládu. Prezident a viceprezident Tanzanie jsou voleni na společné kandidátní listině přímým lidovým hlasováním na pětileté funkční období. V případě úmrtí prezidenta nastupuje na jeho místo viceprezident; nového viceprezidenta dle ústavy nominuje nejsilnější strana v parlamentu. (K této situaci došlo v březnu 2021 po náhlém úmrtí prezidenta Johna Magufuliho.) Výkonnou moc vykonává vláda. Prezident jmenuje předsedu vlády, který se zároveň stane předsedou poslaneckého klubu vlády v parlamentu; jmenování předsedy vlády musí být schváleno parlamentem. Při výkonu své funkce je předseda vlády dle tanzanské ústavy přímo podřízen prezidentovi. Prezident vybírá svůj kabinet z poslanců parlamentu. Ústava mu rovněž umožňuje jmenovat 10 nevolených poslanců, kteří se také mohou stát členy kabinetu. Veškerou zákonodárnou moc týkající se kontinentální části Tanzanie a záležitostí celé Tanzanské sjednocené republiky má Národní shromáždění (National Assembly), které je jednokomorové a má 384 poslanců. Ve stranickém systému dominuje Chama Cha Mapinduzi (CCM, Revoluční strana); po volbách v r. 2020 má v parlamentu 287 poslanců. Jedná se o nejdéle vládnoucí stranu v subsaharské Africe. Do r. 1992 byla CCM jedinou povolenou politickou stranou. Od tohoto roku je tanzanský politický systém formálně založen na pluralitní demokracii; podle oficiálních výsledků voleb však opoziční strany zůstávají vždy daleko za vládnoucí CCM. Zanzibarský parlament (House of Representatives) má 76 poslanců, z nichž 69 zastupuje stranu CCM. Předsedkyní CCM a zároveň prezidentkou je od března 2021 Samia Suluhu Hassan, bývalá viceprezidentka, která nastoupila do funkce po úmrtí prezidenta Johna Magufuliho v březnu r. 2021. Stranu CCM zastupuje i zanzibarský prezident Hussein Ali Mwinyi.

1.2. Zahraniční politika země

Po celé období vlády prezidenta J. Magufuliho (od roku 2015 až do jeho náhlé smrti v březnu 2021, jen několik měsíců po opětovném zvolení) byla zahraniční politika pro Tanzanii do značné míry okrajovou záležitostí. To silně kontrastovalo s politikou předchozích prezidentů (od nezávislosti celkem čtyř), kteří budovali image Tanzanie jako regionálního lídra, nadšeného zastánce regionální i africké spolupráce a mediátora řady konfliktů. J. Magufuli se cíleně vyhýbal cestám do zahraničí a také návštěvy v TZ byly velmi sporadické. První dvě zahraniční cesty nově zvolené prezidentky směřovaly k důležitým regionálním partnerům, do Ugandy a Keni. Tanzanie je světlou výjimkou v rámci celé Afriky, pokud jde o konflikty se sousedy. Největším bezpečnostním rizikem současnosti je pro TZ posilování islamistického hnutí v severním Mosambiku (province Cabo Delgado), jehož útoky na místní obyvatelstvo mají citelný přeshraniční dosah v podobě množství uprchlíků.

Tanzanie je členem několika důležitých regionálních uskupení – Africké unie (AU), Východoafrického společenství (EAC) a Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). EAC má v tanzanské Arushi dokonce svoje administrativní sídlo (stejně jako Mezinárodní residuální mechanismus, nástupce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu). Až demonstrativní nedůvěra Magufuliho administrativy v jakoukoliv formu multilaterální spolupráce však přispěla k určitému zamrznutí integračních procesů v rámci uskupení, včetně klíčové dohody mezi EAC a EU (EPA).

Po nástupu nové prezidentky se přístup TZ začíná pomalu měnit, země je otevřená mezinárodní spolupráci a má dobré vztahy se sousedy.  Dobré vztahy panují mezi TZ a Ugandou, což má svoje kořeny v historii boje za nezávislost a bezprostředně poté, kdy TZ stála vždy na straně současného ugandského vůdce Y. Museveniho. Jeden z mála regionálních lídrů, který měl dobré vztahy s Magufulim, byl rwandský prezident P. Kagame. Pro Rwandu je TZ strategicky důležitá jako dopravní koridor, již dnes prochází přes TZ kolem 80% rwandské obchodní výměny, po očekávaném dokončení projektu železnice o standardním rozchodu z přístavu Dar es-Salaam k břehům Viktoriina jezera a dále do RW a Konga by se tento podíl mohl i navýšit.

Zejména z dopravního hlediska je pro TZ důležitá i relace se Zambií, z které proudí do tanzanských přístavů podstatná část zambijského nerostného bohatství, a to hlavně po železnici, která byla vybudována v sedmdesátých letech minulého století s pomocí čínské půjčky.

Čína je pro TZ nejdůležitějším partnerem mezi světovými velmocemi, a to nejen kvůli historickým vazbám z doby po získání samostatnosti. Tanzanie je jednou z mála zemí, se kterou dokázal komunikovat i jinak dost izolovaný bývalý režim v Burundi. Problematickou kapitolou ve vztahu obou zemí je však velké množství burunských uprchlíků na tanzanském území, pro jejichž spořádaný a dobrovolný návrat se zatím, ani po nástupu prezidenta Ndayishmye/ho nepodařilo najít řešení.

1.3. Obyvatelstvo

Věková struktura obyvatelstva: · 0–14 let: 43,5 % (muži: 8 763 471, ženy: 8 719 198) · 15–64 let: 53,7 % (muži: 10 638 666, ženy: 10 947 190) · 65 let a více: 2,8 % (muži: 502 368, ženy: 642 269)

Hustota na km2: 46,3 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45 %

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,0 %

Národnostní složení:

· Pevninské obyvatelstvo tvoří z 99 % Afričané (ze kterých 95 % pochází z etnické skupiny Bantu, skládající se z více než 130 černošských kmenů – mezi hlavní patří Sukumové, Haya, Nyakyusa, Nyamwezi a Chagga)

· ostatní obyvatelstvo tvoří 1 % (skládá se z Asiatů, Evropanů a Arabů)

· Zanzibar – většina obyvatelstva je svahilského původu, významné menšiny: Indové a Arabové

Náboženské složení pevnina · křesťanství 30 % · islám 35 % · animismus 35% Zanzibar · islám přes 99 %

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Hrubý domácí product v Tanzanii v roce 2022 vzrostl o 4,5%. Tanzanie je po Keni druhou největší ekonomikou Východní Afriky. Do HDP Tanzanie nejvíce příspívá sektor služeb (42%) a to hlavně díky turistickému ruchu a obchodu. Zemědělství je důležitým zdrojem zahraničních měny a zaměstnanosti.   Tanzanie má dobré vztahy se Světovou bankou (WB) od níž získává většinu zvýhodněných úvěrů. Stát také čerpá zvýhodněnou půjčku (extended credit facility, ECF) od Světového měnového fondu (IMF). Zainteresovanost obou těchto institucí pomáhá zvyšovat důvěru v tanzanský trh pro další investory.  

Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou pro Tanzanii Spojené Arabské Emiráty (UAE), Čína a Indie. V roce 2022 se Tanzanii podařilo zajistit 420 milionů USD z UAE na financování projektů např. na stavbu elektrárny Benaco-Kyaka v regionu Kagera a výstavbu nízkorozpočtového bydlení pro státní zaměstnance na Zanzibaru. I když objemy obchodu s Čínou pomalu klesají, přeci jen přetrvává závislost na dovozech čínského spotřebního zboží. Čína i nadále v Tanzanii investuje a na oplátku požaduje hlavně dodávky ropy, mědi a kobaltu.

Obchodní vztahy s Indií jsou na vzestupu, hlavně proto, že Tanzanský agro-export do Indie je zproštěn placení dovozních daní. Vztahuje se to hlavně na vývoz kešu oříšků, koření hřebíčku či bavlny.  

Prezidentka Samia Hassan se od svého nástupu do funkce aktivně zasahuje na zlepšení investičního prostředí v zemi. Tanzanské investiční centrum (TIC) jen za druhé pololetí 2022 registrovalo 132 investičních projekt v hodnotě 3,16 miliard USD oproti 108 projektům v hodnotě 881 milionů USD ve stejném období předchozího roku.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) 4,824,954,505,106,20
HDP/obyv. (USD/PPP) 2 757,462 852,283 090,003 280,003 440,00
Inflace (%) 3,293,694,354,504,10
Nezaměstnanost (%) 2,50N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 6,376,767,227,157,95
Import zboží (mld. USD) 7,8910,0214,2413,5514,21
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,52-3,25-7,02-6,35-6,17
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 61,7163,5965,5067,4469,42
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/76/76/76/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,60
Veřejný dluh (% HDP) 42,60
Bilance běžného účtu (mld. USD) -5,29
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Tanzanie ve velkém investuje do mega projektů, které by měly zemi zaručit konkurenční výhodu (investice do přístavu Bagamoyo či Dar es Salaam, do železnice spojující pobřeží s vnitrozemskými sousedy, stavba ropovodu a plynovodu z Ugandy). Saldo státního rozpočtu se tak krátkodobě zvýší, nicméně v období 2026/2027 se spolu s růstem ekonomiky očekává opět jeho snížení.

Ekonomický růst a úspěšné rozšiřování daňové základny a efektivita odvodu daní, které proběhly v roce 2022/23 na základě doporučení IMF mají pozitivní dopad na zdraví ekonomiky.

Vládní rozpočet roste zatím jen mírně, očekává se strmý vzrůst až ve volebním roce 2025.

2.3. Bankovní systém

V současné době existuje v Tanzanii více než 20 registrovaných bank a 9 nebankovních finančních institucí. Každá z těchto institucí hraje důležitou roli při mobilizaci finančních zdrojů. V rámci finančního sektoru Tanzanie existuje 40 komerčních bank, 3 rozvojové banky, 2 mikrofinanční banky, 7 MNO (Bankovní operátoři mobilních sítí), přibližně 100 mikrofinančních institucí. MNO jsou klíčovými hráči ve finančním sektoru Tanzanie.

Banky hrají klíčovou roli v oblasti držení vkladů, poskytování úvěrů a podnikového bankovnictví. MNO dominují v oblasti platebního styku mezi obyvatelstvem, jejich činnost je omezena na provozování systému mobilního převodu peněz, přičemž nefungují jako držitelé vkladů. Bankovnímu sektoru dominují dvě bývalé státní banky; CRDB a NMB, které drží přibližně 35 % celkových bankovních aktiv a 40 % vkladů. Pět největších bank pak drží více než 50 % celkových bankovních aktiv. Díky tomu je bankovní sektor Tanzanie fakticky oligopolem. Centrální banka: Bank of Tanzania (BOT) nese odpovědnost za nastavení příznivých měnových podmínek, které v průběhu času udržují nízkou a stabilní inflaci. Jak je uvedeno v zákonu o Centrální bance (BOT Act z roku 1995), „Primárním cílem banky je formulovat a provádět měnovou politiku zaměřenou na ekonomický cíl udržování cenové stability, vedoucí k vyváženému a udržitelnému růstu národní hospodářství Tanzanie“.

2.4. Daňový systém

Tanzanie získává většinu svých daňových příjmů z daní z příjmu a z daně z přidané hodnoty. Tanzanie má daňový systém založený na bydlišti, rezidenty tak podléhají dani ze svých celosvětových příjmů, zatímco nerezidenti podléhají dani pouze z jejich tanzanských příjmů.

Daň z příjmu FO rezidentů, 9 – 30 % Osoba žijící v Tanzanii podléhá dani ze svého celosvětového příjmu. Krátkodobá nerezidentní osoba podléhá dani pouze z příjmu z Tanzanie nebo z příjmu ze zaměstnávání nebo službeb poskytované v Tanzanii.

Zdanitelný příjem – příjem zahrnuje příjem ze zaměstnání, zisky z výkonu živnosti, podnikání nebo profese; kapitálové zisky; dividendy; zájem; a nepeněžní výhody, výhody nebo zařízení získaná výdělečnými prostředky.

Daň z příjmu PO Standardní firemní sazba – 30 % Nově kótované společnosti na burze vDar es Salaamu – 25 % Nově založené společnosti vyrábějící farmaceutické nebo kožené výrobky -20 % Společnosti s nově založenými závody pro montáž vozidel a člunů -20 % Společnosti zabývající se výrobou sanitární techniky -25 %

Daň z přidané hodnoty – 18 % Zboží a služby s nulovou sazbou zahrnují specifikované dovážené zboží a služby, používané zejména v zemědělství, zdravotnictví a vzdělání. Jedná se např. o krmivo pro zvířata, zavlažovací práce, postřikovače, hotová potrubí a pojistné nebo pojistné smlouvy na zemědělství.

Očekávaný vývoj Veřejné finance v Tanzanii jsou a zůstanou v deficitu i v příštích dvou letech. Z tohoto důvodu nelze očekávat snížení daňových sazeb. Daňové úřady budou naopak pod tlakem vlády zvýšit úspěšnost ve vybírání daní, která je v Tanzanii vzhledem k rozšířené šedé ekonomice nízká a nepokrývá značnou část ekonomických aktivit.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

ČR poskytuje Tanzanii preferenční přístup na trh. Preference jsou nereciproční a mají formu osvobození od cla. Tanzanský vývoz do ČR tvoří hlavně zemědělské komodity. Preference pomáhá Tanzanii zejména v oblastech zemědělských a rybářských produktů, jako jsou ryby a tabák. Přesto je obchodní bilance Tanzanie s ČR ve prospěch ČR, a to díky exportu telekomunikačního a výpočetníího zařízení.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,400,300,300,240,40
Export do ČR (mld. CZK) 0,200,100,100,030,08
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,13-0,13-0,24-0,21-0,32

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní77,5519,00
727Stroje potravinářské (užívané jen průmyslově)41,8410,00
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.39,8410,00
724Stroje textilní a kožedělné a jejich díly j. n.35,409,00
728Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly34,088,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
667Perly, drahokamy, polodrahokamy surové, opracované27,2133,06
034Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené nebo zmrazené13,8416,82
071Káva a náhražky kávové12,6215,33
054Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj.8,9810,91
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené7,889,57

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

V současné době je  pozornost věnována otázkám obchodu a investic, přestože Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) vyjednaná mezi EU Východoafrickým společenstvím  domluvená roce 2014 nebyla stále ratifikována. Začátkem roku 2023 Tanzanie nicméně vyjádřila zájem jednání o dohodě EPA dokončit.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 762,50836,10839,10854,101 303,20
Export do EU (mil. EUR) 460,70423,60634,70457,50790,20
Saldo s EU (mil. EUR) 301,70412,50204,30396,60-513,00

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 2 885,703 735,204 742,704 961,60N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 6 748,107 048,706 069,008 062,60N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 3 862,403 313,501 326,303 101,00N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Nový investice v odvětvích, jako je infrastruktura, zajišťují příliv přímých zahraničních investic pro veřejný a soukromý sektor. a existuje potenciál pro další příliv prostředků do rozvoje těžby kritických surovin ve střednědobém horizontu.

V roce 2021 vláda znovuobnovila jednání s China Merchants Holdings o plánech pro projekt přístavu Bagamoyo, který se zastavil za prezidenta Magufuliho. Znovu se obnovila také jednání s čínskou stranou (China Sichuan Hongda) o 3 miliardové USD investici do uhelného dolu v Mchuchuma a železnorudného dolu v Liganga. Podmínky obchodu nejsou veřejné.

Tanzanie staví novou železnici, 2,115 MW vodní elektrárnu v národním parku a ropovod z ropných nalezišť u Jezera Albert. Byla také obnovena jednání o 30miliardové USD stavbě na exportní centrum v jiho-východní Tanzanii (Lindi) na zkapalněný plyn. Aby byla země schopná naplnit zvýšenou poptávku po cementu, čínský Huaxin investoval 145 milionů USD do renovace své továrny, která jim umožní vyprodukovat 1,6 milionů tun cementu ročně.

Tanzanie je čtvrtý největší producent zlata a kovů a jejich export je významnou součástí obchodní výměny. V roce 2021 došlo k uklidnění napjatých vztahů s velkými důlními společnostmi, které trpěly za bývalého prezidenta. Kanadský Barrick v roce 2021 investoval do nových strojů a prodloužení života dolů v Severní Maře či Bulyanhulu. Další společnosti jako například Shanta Gold také investovaly do svých dolů a zvýšily těžbu. Odhaduje se, že v zemi působí cca 600 000 malých dolů, které se doposud vyhýbaly daním a své zboží pašují ze země. Kromě zlata a železné rudy, je v Tanzanii významná také těžba niklu, který je žádaný pro výrobu elektrických vozů.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Jednání o Dohodě o hospodářském partnerství (EPA) s Východoafrickým společenstvím (EAC: Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda) byla dokončena v říjnu 2014. Podpis dohody EPA byl pozastaven kvůli diskusím v rámci EAC.

Smlouvy s ČR

Tanzanie souhlasila v souvislosti se vstupem ČR do EU s ukončením platnosti obchodní dohody z r. 1986.  ČR uzavřenu s Tanzanii ani dohodu o dvojím zdanění ani dohodu o ochraně investic. To nicméně nebrání rozvoji obchodních vztahů, o čemž svědčí rostoucí vývoz ČR do Tanzanie i kladné saldo obchodní bilance. ČR se dlouhodobě snaží dokončit jednání s TZ o Dohodě k zamezení dvojího zdanění.

3.4. Rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů.

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů daných zemí. Aktivitami menšího rozsahu se rozumí např. dodávky vybavení či materiálu nebo technologie (i českého původu), školení, podpora rozvojových aktivit místních institucí a organizací, spoluúčast na dílčí části většího, např. mezinárodního projektu. MLP jsou prováděny místními realizátory přímo v rozvojové zemi Námět na projekt zahraniční rozvojové spolupráce musí být vypracován do aktuální verze identifikačního formuláře, který žadatelé obdrží po kontaktování příslušného Velvyslanectví ČR. Řádně vyplněný formulář je nutné návazně expedovat zpět na velvyslanectví. Všechny náměty jsou posuzovány ve spolupráci s MZV ČR.

Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)


▶ Zdravotnictví a farmacie

Výdaje na zdravotnictví vykazují růst, na kterém mají aktuálně hlavní podíl donorské příspěvky. Priorita zdravotnictví se však s nástupem současné administrativy odráží i do vládních výdajů a země má plán stát se centrem zdravotnického turismu. Příležitosti v oblasti zdravotnictví představuje i současný růst spotřeby léčiv na úrovni 35 mil. USD, při celkové velikosti trhu 490 mil. USD. Až 95 % léčiv na tanzanském trhu přitom pochází z dovozu, jelikož chybí místní výroba. To může být příležitostí pro české firmy, stejně tak,  jako dodávky zdravotnického vybavení a přístrojů. Nedostatkovým zbožím jsou také veterinární léky.

▶ Stavebnictví

Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let růst na úrovni 8 %  a má se zvýšenou dynamikou pokračovat i v nadcházejících letech. Důvodem je hlavně vládní závazek vydávat na investiční projekty 13 % státního rozpočtu. Růst se bude opírat o investice do výstavby zatím nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, železnice, přístavy), výstavby rezidenčního bydlení a komerčních budov, výstavbu přístavu Bagamoyo a počítá s rozšířením kapacity přístavu Tanga. Rozšíření přepravních kapacit nabízí příležitosti pro dodávky vybavení do logistických center, které na rozvoj přístavů navazují. Již dnes existuje neuspokojená poptávka po bydlení na úrovni 3 mil. bytů. S růstem populace se bude současná situace ještě dále zhoršovat.

▶ Zemědělství a potravinářství

V zemi chybí zemědělské vybavení (traktory a různá přídavná zařízení). Většina potravin se bez dalšího zpracování vyváží ze země. Příležitostí pro české firmy by byly výrobní linky na zpracování ovoce a zeleniny. Vzhledem k velkým plochám s nerovnoměrnými srážkami se další možnosti nacházejí v chytrém zavlažování či v chytrém hnojení.  Nedostatečná je také výroba krmiv pro hospodářská zvířata. Vzhledem k možnostem Viktoriina jezera se nabízejí také možnosti spojené s chovem sladkovodních ryb (sádky, krmiva atd.).

▶ Energetika

Energetická soustava je nedostatečná, ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí pokrýt vysokou poptávku, která roste ročním tempem 10–15 %. Rozvojový plán Ministerstva energetiky počítá s dynamickým růstem instalované energie a s rozvojem distribuční soustavy tak, aby se přístup k elektrické energii zvýšil z 30 % na 50 % v roce 2025. K rozvoji energetického sektoru by měly přispět jak rozsáhlé zásoby zemního plynu 50 triliónů kubických stop, tak potenciál geotermální energie, který je odhadován na 5 000 MW. Další příležitosti jsou spojené s budoucí plynofikací Tanzanie ve všech oblastech, včetně úprav motorových vozidel na LPG či s budoucím rozvojem geotermálních elektráren. V příštích pěti letech má být rovněž vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie v délce 1 400 km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne potenciál pro dodávky v oblasti technické podpory výstavby ropovodu.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

V obchodním styku je možno se v Tanzanii setkat s představiteli různých komunit, které mají specifické znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality partnerů. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

Při obchodních jednáních je dávána přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Ojediněle se může stát, že je jednáno s lidmi, kteří očekávají titulování. Jde o absolventy evropských, ale i amerických technických univerzit, kteří si v rozporu s anglickými zvyklostmi na vizitkách uvádějí titul „Eng.“. V těchto případech se doporučuje při oslovování tento titul používat. V případě, že partnerem je např. poslanec, předchází jménu titul „Honourable“. Je třeba si rovněž uvědomit, zda je Váš produkt či služba uplatnitelná na tanzanském trhu. Trh je zde z 90 % čistě proimportní a většina věcí se dováží ze zahraničí. Je důležité mít na paměti, že trh je velmi citlivý na cenu. Hodně zboží se dováží z Číny a Indie. Konkurovat těmto výrobcům cenou není přirozeně možné. Ani bohatší střední třída neupřednostňuje bohužel kvalitu před cenou. Situaci ještě komplikuje zahraniční rozvojová spolupráce, v rámci které se zboží dodává formou darů. Před oslovením partnerů je proto vhodné se obrátit na ZÚ a ověřit perspektivu zboží na trhu. Je totiž možné, že začnete obchodní jednání, jejichž cílem na straně tanzanského partnera bude jen udělat si výlet do Evropy.

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Na jednání s tanzanskými partnery je nutno se připravit stejně svědomitě a přistupovat k nim stejně jako k jednání s partnery v západní Evropě. Prezentace proto musí být jasná, srozumitelná a přesvědčivá. Tanzanci neradi čtou mezi řádky, proto je třeba hovořit konkrétně a přímo k věci. Je rovněž potřeba si být vědom toho, že to, „dohodnuté“ ustanovení je ze strany tanzanských partnerů vnímáno jako „předběžné dohodnutí“. Na druhou stranu od evropských partnerů je očekáváno přesné plnění ujednání. Tato „asymetrie“ do velké míry znesnadňuje realizaci kontraktů v Tanzanii. Rovněž vnímání času v Tanzanii je značně originální. Zejména jednání na úřadech a ministerstvech se odehrávají zcela chaoticky a není tak možné plánovat časový harmonogram. Potvrzení schůzky na ministerstvu se dozvíte obvykle pár hodin dopředu, ale určitě ne třeba s týdenním předstihem. Ani potvrzení schůzky neznamená, že se schůzka skutečně uskuteční a nebude přesunuta o několik dní. V případě služební cesty je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou, obrnit se trpělivostí a být flexibilní. Používání vizitek je běžné, Tanzanci používají rádi kvalitní papír i velice barevný tisk. Evropan nesmí být zaskočen tím, že emailová adresa třeba i náměstka ministra je na serveru Yahoo nebo Googlu. Je to dáno nespolehlivostí IT sítě státní správy, ale i soukromých firem. Tanzanci mají velmi rádi ceremonie a obřadnosti, na oficiálních jednáních je tanzanská strana zastoupena početným sborem. Dárek je velice vhodný a může napomoci lepší komunikaci. Jednání (minimálně ta úvodní) jsou vedena v kancelářských prostorech.

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Nepodléhejte prvním dojmům, zejména ne těm založeným na zažitých klišé a mediálních obrazech „chudé Afriky“. Jedním z charakteristických prvků subsaharské oblasti je značná propast mezi společenskými vrstvami. Řada Tanzanců, kteří zastávají vyšší posty ve státní správě či ve vedení soukromých subjektů, pochází ze společensky úspěšně etablovaných, často vlivných a finančně dobře zajištěných rodin. Proto bývají absolventy či mají akademické tituly z jedné či více prestižních světových univerzit. Afričané si obecně cení dosažení vysokého společenského statusu, což ti úspěšní často demonstrují nápadným důrazem na okázalost a materiální sebeprezentaci. Je dobré partnera oslovovat titulem např. pane doktore, pane řediteli. Jací jsou tanzanští obchodníci? Tanzanští partneři bývají obvykle na jednání připraveni, především mají dobrou znalost o cenách konkurence. Představu o českých výrobcích však příliš jasnou nemají. Proto je žádoucí vyzdvihnout kvalitu vlastního zboží a od samého počátku eliminovat jakékoliv srovnávání s čínským ekvivalentem poukázáním na skutečnost, že čínské zboží se nedá v žádných parametrech s evropským zbožím srovnávat. Tanzanci dobře vědí, že Čína do Afriky vyváží zboží podřadné kvality a proto není od věci na tuto skutečnost poukázat.

Při vzájemných rozhovorech je třeba být vnímavý, otevřený, být připraven na neobvyklá řešení, nepovyšovat se ani neponižovat, pružně držet svůj standard.

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Při jednání s Tanzanci neexistují zásadní kulturní odlišnosti od evropských zvyklostí. Ženy jsou respektovány jako obchodní partneři, je zde řada ministryň a podnikatelek. Na druhé straně se velmi dbá na ceremonie. V afrických partnerech je hluboce zakořeněna úcta ke stáří a cit k hierarchii. Proto může být dobré, aby byl součástí obchodní delegace i služebně starší kolega.

Jak nakládají tanzanští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Na schůzku je třeba dorazit přesně, ale nečekat automaticky totéž od africké strany. Je nutno být flexibilní, počítat s případnými prostoji a zdrženími při plánování. V případě zdržení protistrany je nejlépe věc přejít a soustředit se na obsah jednání. V Africe panuje konsensuální způsob vyjednávání. To znamená, že protistrany mluví a mluví, až se vzájemně domluví či umluví. Proto je třeba mít v záloze časový prostor na více schůzek. Při jednáních v Evropě je dochvilnost Tanzanců „nepatrně“ lepší. Tanzanský partner má obecně na vše dostatek času, od evropských partnerů je však vyžadována okamžitá reakce na všechny požadavky. I zde platí zvláštní „asymetrie“ vztahů.

Jak nakládají tanzanští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání? Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je nutné mít na paměti, že Zanzibar je většinově muslimský a tomu je třeba přizpůsobit způsob jednání.

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka? Schopnost dohovořit se anglicky je dostatečná. Je potřeba si zvyknout na místní dialekt.

Jak je to s jazykovou vybaveností? Obyvatelstvo, hlavně ve velkých městech a na Zanzibaru ovládá částečně angličtinu.

Existují nějaká komunikační tabu? Zachování tváře je pro Tanzance nesmírně důležité. Při jednáních je proto potřeba dávat pozor, aby se tanzanský protějšek nedostal do trapné situace a dbát na určitou taktnost, citlivost a zdrženlivost. Obecně platí, že je vhodné se vyhnout etnickým a národnostním tématům.

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)? Určitě osobní jednání. Obchod se zde neuzavírá po emailu či telefonu, pokud se partneři dlouhodobě neznají. Je nutné nejdříve vybudovat osobní důvěru. Na druhou stranu je běžné používání WhatsApp i v komunikaci se seniorním managementem.

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do Tanzanie chystají?

Základní zásady při jednání s tanzanskými partnery, jejichž respektování napomůže prosazení obchodního záměru: :

– Kontaktovat ZÚ Nairobi, které vám může poskytnout aktuální informace, poradit s obchodním případem, ověřit reálnost obchodní nabídky, poskytnout asistenci

– Navázat s partnerem osobní vztah (zjistit jeho záliby, pozvat jej do ČR, zde se mu řádně věnovat). Je ovšem potřeba zvážit, zda existuje na straně partnera skutečný zájem. Není neobvyklé, že spíše než o obchod má „potencionální partner“ zájem o návštěvu Evropy. Na druhou stranu věrohodného partnera návštěva ČR přesvědčí o vyspělosti ČR a tedy i výrobků z ČR pocházejících.

– Vždy se usmívat, být zdvořilí a příjemní.

– Nestěžovat si kvůli maličkostem.

– Kritiku udělat nepřímo a vyhnout se konfrontaci.

– Nikdy nedávat najevo rozčílení – hrozí ztráta respektu partnera.

– Nesnažit se očividně o získání výhody před partnerem

– je třeba být kooperativní a spolupracovat. Jedna vyhraná bitva může někdy prohrát válku.

– Nespěchat. Pozvolné jednání od obecných věcí ke konkrétním pomůže partnerovi lépe se vyznat v návrzích. Jednání však nesmí být ani rozvláčná a musí mít předem stanovený cíl.

– Počítat s průtahy – zakalkulovat je do programu i do ceny.

– Dobře připravit projekt a být v argumentaci konkrétní.

– Vždy počítat s tím, že bude vyžadována sleva. S tím je nutno počítat v prvotním návrhu ceny. Sleva však nemůže být přemrštěná. Cenový faktor je na místním trhu rozhodující a je často fatální pro dodavatele kvalitního (a tedy dražšího) zboží.

4.6. Státní svátky

1. leden New Year’s Day 12. leden Zanzibar Revolution Day 7.dubna The Sheikh Abeid Karume Day 1. květen Labour Day 3. srpna Nane Nane (Farmers’ Day) 14. říjen Mwalimu Nyerere Day 9.prosinec Independence Day 25. prosinec Christmas Day 26. prosinec Boxing Day Pohyblivé svátky Good Friday , Easter Monday , Eid al-Fitr (konec ramadanu) , Eid al-Adha

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní nařízení upravující podmínky pro dovoz a vývoz v Tanzanii je regionální zákon přijatý Východoafrickým zákonodárné shromáždění, the East African Community Customs Management Act, 2004 (EACCMA) tj. Celní sazebník Východoafrické společenství z roku 2004.

Tanzanský průměrný tarif MFN činí 16 %. Zemědělské produkty čelí větším překážkám (22 %) ve srovnání s nezemědělskými produkty (14 %). Jako člen EAC (Východoafrické společenství) se Tanzanie rovněž účastnila jednání o komplexní regionální dohodě o hospodářském partnerství s EU.

Tanzania Bureau Of Standards je odpovědné za normy a řízení kvality a za zajištění jejich uplatňování při dovozu. Technické předpisy jsou vyvíjeny několika ministerstvy. Podle WTO Trade Policy Review bylo 530 tanzanských norem harmonizováno s normami EAC.

Zákon o hospodářské soutěži zakazuje horizontální a vertikální dohody mezi podniky, pokud cílem, účinkem nebo pravděpodobným účinkem dohody je výrazně zabránit, omezit nebo narušit hospodářskou soutěž. Na druhou stranu za povolené se povolují dohody v případě, že jejich předmět , účinek nebo pravděpodobný účinek znatelně nebrání, neomezuje nebo narušuje hospodářskou soutěž a pokud žádná ze stran dohody nemá dominantní postavení.

Pro tyto dohody platí že:

· kombinované tržní podíly stran dohody nemají tržní podíl vyšší než 35 %; nebo

· žádná ze stran dohody není v přímé konkurenci.

Kartelové jednání (jako je stanovení cen a tajné nabídkové řízení) je zakázáno zákonem o hospodářské soutěži. Zákon o hospodářské soutěži zakazuje rovněž zneužívání dominantního postavení na trhu. Každá osoba, která se dopustí přestupku podle zákona o hospodářské soutěži musí uhradit pokutu ve výši maximálně 10 %, avšak nejméně 5% svého ročního obratu v Tanzanii. Pokud je právnická osoba obviněna z trestného činu podle Zákona o hospodářské soutěži je každá fyzická osoba, která v době spáchání trestného činu byla ředitelem v dané společnosti trestně odpovědná, pokud neprokáže, že se na porušování zákona nepodílela a ani o něm nevěděla.

Tanzanie neuplatňuje devizovou kontrolu. Místní měna je volně směnitelná. Pokud jde o pravidla převodních cen, transakce mezi spřízněnými společnostmi musí být uzavřeny za tržních podmínek.

Následující společnosti jsou považovány za spřízněné: · jedna ze společností se přímo nebo nepřímo účastní správy, kontroly nebo má kapitálový podíl ve druhé společnosti; nebo · třetí osoba se přímo nebo nepřímo účastní řízení, kontroly nebo má kapitálový podíl kapitál jak v obou společnostech

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zákon o investicích v Tanzanii upravuje investice v Tanzanii. Vládou zřízené jednotné kontaktní místo pro investory (TIC) funguje jako místo pro koordinaci, podporu a usnadnění investic v Tanzanii. Registrace u TIC není povinná, ale zahraniční investor, který zamýšlí investovat v Tanzanii, je oprávněn požádat TIC o certifikát k čerpání pobídek, pokud se mimo jiné chystá investovat alespoň 500 000 USD nebo ekvivalent v jakékoli měně. Pobídky zahrnují: · počáteční investiční příspěvek ve výši 50% nákladů na některá zařízení; · 10leté daňové prázdniny a další pobídky poskytované investorům v exportních zónách (EPZ);

Investoři v odvětví nerostů a ropy se nemohou zaregistrovat u TIC, ale ustanovení tanzanského investičního zákona týkající se ochrany investic, zaručující repatriace zisků a výnosy z prodeje společnosti se vztahují i na tyto podniky.

Všichni daňoví poplatníci se musí zaregistrovat u TRA (daňová správa) a získat identifikační číslo daňového poplatníka do 15 dnů od zahájení podnikání v Tanzanie. Každý zaměstnavatel v soukromém sektoru se musí zaregistrovat u NSSF (Fond národního sociální pojištění). U fondu musí být zaregistrovaný rovněž každý zaměstnanec. Každý zaměstnavatel je navíc povinen se registrovat u WCF (Fond kompenzace zaměstnanců), jakmile začne přijímat personál.

Zahraniční společnosti mohou využívat k podnikání v Tanzanii tyto právnických osob: · veřejná obchodní společnost (akciová společnost); · společnost s ručením omezeným · registrovaná pobočka zahraniční společnosti.

Společnosti jsou povinny registrovat se u Business Registrations and Licensing Agency (BRELA). Dokončení registrace trvá přibližně jeden měsíc od předložení všech požadovaných dokumentů. V případě zájmu české fyzické nebo právnické osoby o zřízení kanceláře, reprezentace nebo společného podniku v Tanzanii lze doporučit obrátit se na státní agenturu, Tanzania Investment Center (TIC), která je schopna sdělit aktuální podmínky pro realizaci investičního záměru.

5.3. Marketing a komunikace

Požadavky na marketing jsou zpravidla domlouvány s příslušným místním zástupcem, který často žádá finanční podporu pro zavedení určitého výrobku na trh. Aspekt propagace jako takový, stejně jako jeho forma, která se neodlišuje od formy běžné ve vyspělých státech, jsou ze strany českých exportérů často podceňovány. Propagaci na místě nelze provádět bez anglických a svahilských prospektů a technických popisů. U spotřebního zboží, ale i u některého zařízení je obvyklá propagace v médiích, zejména v tisku. Prodejní výstavy a veletrhy jsou dobrou příležitostí se potkat s potenciálními zákazníky či zástupci firem. Nicméně je potřeba velmi zvážit, zda je inzerovaný veletrh opravdu dostatečně velký, aby byl pro české firmy zajímavý, úroveň veletrhů se velmi různí. Z oblasti digitální propagace je vhodné mít svou FB stránku. Řada tanzanských firem využívá ke své propagaci výhradně FB a ani nemá vlastní webové stránky. Realizaci propagační kampaně je nutné hlídat. Není neobvyklé, že místní partner využívá tyto prostředky zcela neúčelně a k vlastnímu obohacení.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Tanzanie je stejně jako celá řada rozvojových členem WTO. Ochrana duševního vlastnictví je i tak na legislativní úrovni minimální, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru.

Následující mezinárodní dohody mají v Tanzanii právní platnost:

· African Regional Intellectual Property Organization (Banjul Protocol) · Harare Protocol · Nice Union · Paris Convention for the Protection of Industrial Property · Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights · World Intellectual Property Organization Pro oblast ochranné známky je počítáno s ustanoveními pro ochranu: · servisní značky; · známky série; · barvy nebo kombinaci barevných značek; · přidružené značky; · certifikační značky; · kolektivní známky

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zásadně zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace a registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni již přímo formou zaslání tendrových podmínek. Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže reálnou naději na úspěch mají většinou pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny, nebo které zde mají své zástupce.

Formální systém a právní rámec v rámci tendrů je stanoveno zákonem o the Public Procurement Act (PPA), z roku 2004 a nařízeními, která PPA doplňují. Zákon o veřejných zakázkách (PPA) zřídil Úřad pro veřejné zakázky „The Public Procurement Regulatory Authority (PPRA)“ jako hlavní regulační orgán pro veřejné zakázky a nakládání s veřejným majetkem v Tanzanii. Novely zákona o PPA přinesly změny, na základě kterých došlo k posílení role PPRA při výkonu jejího regulačního mandátu.

Kontakt na PPA: HEAD OFFICE The Chief Executive Officer Public Procurement Regulatory Authority PSPF Dodoma Plaza, 9th Floor, Jakaya Kikwete Road, PO. Box 2865 Dodoma – Tanzania. Tel: +255 (0)26 296 3854 email: ceo@ppra.go.tz

V případě tendrů, které jsou financovány některými bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutno, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky či agentury.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Tanzanský právní systém je založen na statute law doplněné o common law, customary law a aspekty islámského práva. V případě sporu mezi zahraničním investorem a vládou ve vztahu k registrovanému investoru má být vynaloženo úsilí k urovnání sporu jednáním o smírném urovnání sporu. Pokud spor není urovnán jednáním, může být předložen k arbitráži. Nový zákon zřídil v Tanzanii Arbitrážní centrum s cílem vedení a řízení arbitráže v Tanzanii v souladu s pravidly rozhodčího řízení Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů. · Obchodní soud, v rámci Vrchního soudu Tanzanie, je určen výlučně pro rychlé řešení obchodních sporů. ·V případě sporů týkajících se přírodních zdrojů (těžba minerálů a ropy), vláda zakázala, v souladu s tanzanským Zákonem o přírodním bohatství a zdrojích předložení sporů zahraničním soudům . V souladu s tímto zákonem platí na spory týkající se přírodních zdrojů pouze tanzanské zákony a spory musí být vyřešeny pouze prostřednictvím tanzanských fór pro řešení sporů.

Tanzanie přijala v rámci řešení mezinárodních sporů následující mezinárodní konvence a dohody:

· Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID Convention) · United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”)

· United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention)

V případě mezinárodního obchodu s Tanzanií je vhodné používat neodvolatelný dokumentární akreditiv, otevřený u renomované banky. Při menších zakázkách u nových odběratelů není neobvyklý plat předem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

O tanzanské vízum za účelem obchodu, turistiky nebo návštěvy je možno požádat dvěma způsoby:

1. online podáním elektronické žádosti z webové stránky https://eservices.immigration.go.tz/visa

2. na letištích i pozemních hraničních přechodech (vydává se pouze vízum na 1 vstup; úředník pasové kontroly může požádat o předložení zpáteční letenky) Poplatek za podání žádosti o jednorázové turistické vízum s platností do 90 dnů pro občany ČR je 50 USD.

Poplatek za podání žádosti o vízum pro několikanásobný vstup pro občany ČR je 100 USD. Jednotlivé pobyty s tímto typem víza nesmějí být delší než 90 dní. Žádosti o online víza (e-visa) se platí elektronicky (kreditní kartou). Při podání žádosti o vízum na hraničním přechodu je třeba platbu provést v US dolarech v hotovosti (tj. není nabízena možnost úhrady poplatku kreditní kartou). Po zpracování je schválené online vízum zasláno na e-mail žadatele. Žadatel si musí před cestou vytisknout jak schválené oznámení o udělení víza (Approved Visa Grant Notice), tak dopis o žádosti o vízum (Visa Application Notification letter). Tyto dokumenty je třeba předat tanzanské imigrační kontrole při příjezdu do země spolu s vyplněným formulářem prohlášení o vstupu do Tanzanie (Tanzania Entry Arrival Declaration Form) a stejným pasem, který byl použit pro podání žádosti o vízum.

Všeobecně se doporučuje získat před cestou do Tanzanie online vízum, protože zajišťuje na hranici poměrně rychlé odbavení. Velvyslanectví Tanzanie akreditované pro ČR žádosti o víza nepřijímá a pouze odkazuje na elektronickou žádost. Podrobné informace k tanzanským vízům viz stránky Imigračního odboru Ministerstva vnitra Tanzanie Neoficiální podrobné informace ke získání tanzanského víza: https://www.onlinevisa.com/visa-policy/tanzania/ S ohledem na časté dotazy veřejnosti zdůrazňujeme, že Velvyslanectví ČR v Nairobi se nijak neúčastní řízení k vydání tanzanských víz. Případné dotazy doporučujeme adresovat buď tanzanskému velvyslanectví v Berlíně ( e-mail: consular.berlin@nje.go.tz ) nebo Hlavnímu komisaři imigračn í c h s l užeb Tanzanie (The Principal Commissioner of Immigration Services, e-mail admini@immigration.go.tz nebo consular@immigration.go.tz ) Pevninská část Tanzanie i Zanzibar mají společnou vízovou politiku, tj. vízum platí pro celé území Sjednocené republiky Tanzanie.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční pracovníci pracující v Tanzanii musí být držiteli platného pracovního povolení vydaného Úřadem pro práci a povolení k pobytu, které spadá pod Ředitelství imigračních služeb nebo platného osvědčení udělující výjimku.

Pracovní povolení je platné po dobu dvou let a lze jej prodloužit celková platnost i po obnovení nesmí přesáhnout pět let. The Non-Citizens (Employment Regulation) Act z roku 2015, umožňuje investorovi, jehož investice má významný přínos pro tanzanskou ekonomiku prodloužit dobu platnosti pracovního povolení na deset let. Každý zahraniční podnik, který získal povolení k zahraniční investici v rámci Tanzanského investiční zákon z roku 1997, má nárok na počáteční automatickou kvótu zahraničních zaměstnanců do pěti osob. Jakákoliv žádost o další povolení se podává na TIC, které po konzultaci s imigračním oddělením povoluje zaměstnání dalších osob, které jsou považovány za nezbytné s přihlédnutím dostupnost kvalifikovaných Tanzanců, složitosti využívaných technologií atd. Zaměstnavatelé cizích státních příslušníků musí předložit plán nástupnictví, který určí, kdy pozici zaujímající zahraničním zaměstnancem zaujme tanzanský občan Místní zaměstnání vs. vyslání Pokud jde o tanzanské pracovní předpisy, může být zaměstnanec dočasně přidělen do Tanzanie. V tomto případě není zákonný požadavek pro místní ani zahraniční zaměstnance být zaměstnán místním subjektem.

Z pohledu tanzanské imigrační legislativy je však zaměstnání u místního zaměstnavatele předpokladem pro podání žádosti o pracovní povolení. Smlouvy na dobu určitou. Smlouvy na dobu určitou lze uzavírat se zaměstnanci na konkrétní úkoly a konkrétní dobu trvání. Tyto smlouvy jsou ukončeny po uplynutí doby jejich platnosti, pokud nedojde k obnovení dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákon zachází se smlouvami na dobu určitou na podobném základě jako s dlouhodobými smlouvami. Ukončení smlouvy před uplynutím doby platnosti, pokud není stanoveno v zákoně, lze označit jako nezákonné z pohledu tanzanského pracovního práva. Odměna za práci Není vyžadováno, aby byla odměna za práci vyplácena v místní měně, nicméně mzdové účetnictví musí výt vedeno v tanzanských šilincích.

Tanzanské zdravotnická zařízení mohou většinou poskytovat pouze základní lékařské služby; v budovách často chybí základní potřeby, jako je tekoucí voda a elektřina. Zdravotnická zařízení často nemají dostatek personálu k provozování centra. Složitější léčebné a diagnostické metody, jako jsou MRI a CAT skeny, navíc nejsou dostupné. Závažnější nemoci, jako je rakovina, mrtvice a srdeční choroby, mohou být v zemi obtížně léčitelné. Obecná chirurgie je k dispozici, ale s nedostatkem lékařů může čekací doba trvat týdny až měsíce. Cizinci pracující v Tanzanii by si měli před příjezdem do Tanzanie zakoupit mezinárodní zdravotní pojištění. Dále se důrazně doporučuje, aby cizinci měli takové pojištění, které pokryje náklady na nouzovou evakuaci a přepravu. V případě, že dojde k vážnému zranění, mohou náklady na dopravu do nejbližšího zdravotnického střediska mimo Tanzanii stát až desítky tisíc USD.

5.9. Veletrhy a akce

Největším veletrhem bývá podzimní  Mezinárodní obchodní výstava „Tanzania East Africa 2022“ – https://www.expogr.com/tanzania/general/

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

S ohledem na skutečnost, že ČR nemá v Tanzanii rezidentní zastupitelský úřad ani honorární konzulát, jsou níže uvedeny kontakty na Velvyslanectví České republiky v Nairobi, které má diplomatickou a konzulární působnost pro Tanzanii.

Honorární konzulát ČR v Tanzanii byl uzavřen dne 20. února 2019. Pan John Chaggama od tohoto data nevykonává funkci honorárního konzula ČR v Tanzanii, tj. nemá žádné oprávnění jednat jménem ČR s tanzanskými úřady, poskytovat českým občanům či cestovním kancelářím informace o situaci v Tanzanii, o platných zákonech a předpisech apod., zprostředkovávat českým občanům jednání v jakékoli záležitosti či vydání jakýchkoli dokladů.

V záležitostech týkajících se Tanzanie kontaktujte Velvyslanectví České republiky v Nairobi:

Tende Drive 745, P. O. Box 25639, 00603 Lavington, Nairobi, Kenya Telefon + 254 774 420 460 E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz web: www.mzv.cz/nairobi

Nouzová telefonní linka Velvyslanectví ČR v Nairobi (číslo +254 726 489 626) funguje pouze mimo pracovní dobu velvyslanectví a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení života či zdraví.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

1. Policie (Tanzania Police Force) Telefonní čísla pro veřejnost

– pomoc v nouzi 112 nebo 999 Letiště +255 (0) 222 844 010 Central Station +255 (0) 222 117 362 Oyster Bay Station +255 (0) 222 667 322 Selander Station +255 (0) 222 120 818 dopravní policie města Dar es Salaam +255 (0) 222 111 747

2. Hasiči (Fire Department)

Hlavní pohotovostní číslo: 112 (nelze zaručit, že číslo funguje na celém území Tanzanie)

Další pohotovostní číslo: Tel: +255 (0) 652 356 406

3. Zdravotnická záchranná služba a lékařská pohotovost (Ambulance / Emergency Medical Services) 112 114 (nelze zaručit, že čísla fungují na celém území Tanzanie)

I když se jedná o oficiální čísla tísňových linek v Tanzanii, v současnosti v žádném oblasti Tanzanie není k dispozici veřejná záchranná služba. Je proto nutné zajistit si dopravu v případě tísně u soukromého dopravce. Většina soukromých společností působí pouze ve větších centrech, jako jsou Dar es Salaam a Arusha.

Knight Support Emergency Ambulance Tel. +255 (0) 222 618 612/3/4/6 pohotovostní mobilní čísla +255 (0) 754 777 100 nebo +255 (0) 784 555 911 letecká záchranná služba +255 (0) 755 911 911 nebo +255 (0) 787 555 150 Dar Es Salaam Flying Doctors Tel. +255 (0) 787 747 464 Arusha Medivac Air Ambulance Service Tel. +255 (0) 767 996 996 Tel. +255 (0) 683 996 996 The Aga Khan Hospital, Dar es Salaam Tel.: +255 222 115 151 Tel.: +255 222 115 153

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Office of the President web: https://www.ikulu.go.tz/ E-mail: press@ikulu.go.tz nebo ze stránky https://www.ikulu.go.tz/contactus

Office of the Vice-President web: https://www.vpo.go.tz/ E-mail: ps@vpo.go.tz

Office of the Prime Minister web: http://www.pmo.go.tz/ E-mail: ps@pmo.go.tz

Portál tanzanské vlády https://www.tanzania.go.tz/

1. Ministry of Agriculture web: https://www.kilimo.go.tz/ E-mail: ps@kilimo.go.tz 2. Ministry for Communications and ICT web: http://www.mawasiliano.go.tz/ E-mail: ps@mawasiliano.go.tz 3. Ministry of Constitutional and Legal Affairs web: https://www.sheria.go.tz/ E-mail: barua@sheria.go.tz E-mail: km@sheria.go.tz 4. Ministry for Defence and National Service web: http://www.modans.go.tz E-mail: ps@modans.go.tz 5. Ministry for Education, Science, Technology and Vocational Training web: http://www.moe.go.tz E-mail: info@moe.go.tz nebo ze stránky http://www.moe.go.tz/en/contact_us 6. Ministry for Energy web: https://www.nishati.go.tz/ E-mail: ps@nishati.go.tz 7. Ministry for Finance and Planning web: http://www.mof.go.tz/ E-mail ze stránky https://mof.go.tz/index.php/contact 8. Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation web: http://www.foreign.go.tz E-mail: nje@nje.go.tz E-mail: dodoma@nje.go.tz 9. Ministry for Health, Community Development, Gender, the Elderly, and Children web: http://www.mcdgc.go.tz E-mail: ps@mcdgc.go.tz 10. Ministry for Industry and Trade web: http://www.mit.go.tz E-mail: barua@mit.go.tz 11. Ministry for Information, Culture, Arts, and Sports web: www.habari.go.tz E-mail: km@habari.go.tz 12. Ministry for Lands, Housing, and Human Settlements web: http://www.lands.go.tz E-mail: ps@lands.go.tz nebo ze stránky https://www.lands.go.tz/feedbacks/create 13. Ministry for Livestock and Fisheries web: http://www.mifugouvuvi.go.tz E-mail: ps-mlfd@mifugo.go.tz 14. Ministry for Minerals web: www.madini.go.tz E-mail: ps@madini.go.tz 15. Ministry for Natural Resources and Tourism web: http://www.mnrt.go.tz E-mail: ps@maliasili.go.tz E-mail: ps@mnrt.go.tz 16. Ministry for Water and Irrigation web: http://www.maji.go.tz E-mail: wmm@mowi.go.tz 17. Ministry for Works and Transport web: http://www.mow.go.tz E-mail: ps@mow.go.tz E-mail: km@uchukuzi.go.tz nebo ze stránky https://www.mwt.go.tz/contactus 18. Ministry of Home Affairs web: https://www.moha.go.tz

• Teritorium: Afrika | Tanzanie | Zahraničí

Doporučujeme