Tanzánie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz mil USD

5,445

5,561

5,844

4,371

5 382

Dovoz mil USD

-9,724

-9,784

-10,377

-8,095

-8 586

Saldo služeb mil USD (-)

789

1,015

1,235

1,160

1 914

Saldo obchodní bilance mil USD

-4,279

-4,223

-4,533

-3,724

 

-3 204

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři

 

země

podíl na exportu %

Rwanda

19

Keňa

9

DRC

8

Zambie

7

Uganda

5

 

 

Hlavní dovozní partneři

 

země

podíl na dovozu %

ČLR

20

Indie

14

SAE

10

Saudská Arábie

7

JAR

5

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 

Hlavní exportní položky

název položky

podíl na exportu

Zlato

28 %

Tabák

6,4 %

Vzácné kovy

4,4 %

Ropné produkty

3,9 %

Ořechy

3,5 %

 

Hlavní dovozní položky

název položky

podíl na dovozu

Ropné produkty

35 %

Auta osobní

2,3 %

Auta nákladní

1,8 %

Obilí

1,8 %

Palmový olej

1,5 %

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Tanzanie má zatím jedinou zónu volného obchodu na ostrově Zanzibar, která je spravována k tomu zřízenou institucí (Zanzibar Free Economic Zone Authority). S výjimkou operací souvisejících s proclíváním zboží a bankovních operací dohlíží na činnost všech subjektů, působících ve volné zóně, které vyrábějí hlavně pro export.

V r. 2003 byly zřízeny tzv. vývozní výrobní zóny (Export Processing Zones), kde má být díky daňovým úlevám dosaženo konkurenčně schopné produkce tradičních odvětví, zejména textilního a kožedělného průmyslu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Struktura odvětví: Pivovarnictví, tabákové výrobky, textilní průmysl, hotely, těžební průmysl, komunikace, bankovnictví, průzkum ropných ložisek

Pro bližší informace doporučujeme web  Tanzania Investment Centre.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V r.1997 byla zřízena agentura Tanzania Investment Center (P. O. Box 938, Dar es Salaam), jejíž úkolem je podporovat investice a koordinovat a usnadňovat formality s nimi spojené. Zejména jde o schvalování v souladu se zákonem The National Investment Promotion and Protection Act (NIPPA, 1992). Pobídky pro investory jsou následující:

  • Vlastnictví: povoleno 100 % vlastnictví investice
  • Dovozní clo: od cla jsou osvobozeny strojní zařízení, materiály a dodávky pro realizaci projektu schváleného NIPPA; platí se pouze poplatek 10 %
  • Corporate Tax: odklad o 5 let u všech projektů schválených NIPPA
  • Withholding Tax: odklad o 5 let a její pozdější úhrada nižší sazbou
  • Převádění zisků: bez omezení

Přes výše uvedené pobídky kritizuje řada investorů nesmírnou byrokracii a nepřehlednost daňového systému.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem