Tchaj-wan: Kontakty

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Českou republiku na Tchaj-wanu zastupuje Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (ČEKK), která sídlí na adrese:

Czech Economic and Culutral Office in Taipei 

7F, No. 200, Keelung Road, Sec. 1, Taipei

TAIWAN, 11071

Tel.: +866-2-2722 5100/1435/1342

Fax: +866-2-2722 1270

http://www.mzv.cz/taipei

Kancelář je v blízkosti stanice metra Taipei City Hall.

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Zastoupení českých institucí (České centrum, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism) se na Tchaj-wanu nenachází a ani se o jejich zřízení zatím neuvažuje. Nicméně je možné kontaktovat následující regionální kanceláře, které mají v kompetenci i tchajwanské teritorium.

Regionální kancelář CzechTrade v Šanghaji

 • CzechTrade China – Shanghai
 • Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, Huangpu District, 200003 Shanghai
 • Tel.: +86 2152954251
 • Mob: (+86) 13524572386
 • e-mail: shanghai@czechtrade.cz
 • Kontaktní osoba: Aleš Červinka

Regionální kancelář CzechInvest v Šanghaji

 • CzechInvest China – Shanghai
 • Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, Huangpu District 200003 Shanghai, China
 • Tel.: +86 13817792614
 • e-mail: china@czechinvest.org
 • Kontaktní osoba: Jan Zapletal

Regionální kancelář CzechTourism v Hongkongu

 • CzechTourism – Tokyo
 • 2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012 JAPAN
 • Tel.: + 813-6427-3093
 • e-mail: tokyo@czechtourism.com
 • Kontaktní osoba: Štěpán Pavlík

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V případě nouze je možné využít tato telefonní čísla:

 • 110 – policie
 • policie – nepřetržitá služba v angličtině: tel. 2556 6007, fax 2555 4275
 • 119 – hasiči a lékařská záchranná služba
 • 106 – pomoc pro komunikaci v anglickém jazyce
 • linka pro turisty – 2717 3737 nebo 08000 11765, (příp. web: www.tbroc.gov.tw)
 • informace o Tchaj-pej lze nalézt na stránkách města Tchaj-pej

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Veškeré informace o daních a daňovém systému na Tchaj-wanu naleznete na stránkách daňového úřadu, nebo na stránkách Invest in Taiwan.

Pokud potřebujete získat informace o obchodním partnerovi, lze navštívit zjednodušenou databázi v anglickém jazyce na stránkách Úřadu pro zahraniční obchod. Podrobnou databázi firem obdobnou českému obchodnímu rejstříku lze nalézt pouze v čínštině, a to na stránkách Ministerstva hospodářství v kapitole Business and Industry Inquiry Services.  Asistenci při vyhledávání (prověření) vhodného obchodního partnera je možné vyžádat na stránkách Taiwan Trade.

Na stránkách business.com lze vyhledat příslušného obchodního partnera (výrobce) dle oborové specializace. Aktuální produktové katalogy lze rovněž stáhnout na stránkách Taiwan Trade.

Aktuální seznam nejdůležitějších mezinárodních veletrhů na Tchaj-wanu lze nalézt zde.

Další důležité informace týkající se obchodování na Tchaj-wanu naleznete na webových stránkách:

Ministry of Economic Affairs (MOEA)- Ministerstvo hospodářství má na starosti formulování a vykonávání hospodářské politiky. Do působnosti ministerstva spadá obchod, rozvoj průmyslu, vodní zdroje, investice, energetika, těžební průmysl, obchodní záležitosti, podpora malých a středních podniků (SME), otázky ochrany duševního vlastnictví, normalizace a metrologie atd.

Office of Trade Negotiations Úřad pro obchodní vyjednávání reprezentuje Tchaj-wan v rámci vyjednávaní mezinárodních obchodních dohod a zároveň koordinuje postup tchajwanských orgánů v reakci na změny v prostředí mezinárodního obchodu.

Bureau of Foreign Trade (BOF)- Úřad pro zahraniční obchod

  • obchodní politika vč. vypracovávání a vykonávání právních předpisů s cílem vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj zahraničního obchodu;
  • účast v mezinárodních obchodních organizacích a posilování bilaterálních obchodních vztahů;
  • vyjednávání, konzultace či řešení obchodních sporů;
  • vyjednávání obchodních dohod o volném obchodě;
  • správa importního/exportního režimu;
  • podpora zahraničního obchodu a rozvoj zahraničních trhů;
  • dohled a koordinace kanceláří MOEA v zahraničí;
  • poradenské služby v oblasti podnikání.

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) – Rada pro rozvoj zahraničního obchodu koordinuje činnost s ostatními vládními agenturami a dalšími průmyslovými komorami s cílem poskytování pomoci exportujícím firmám a podpory zahraničního obchodu. TAITRA poskytuje informační, analytické, konzultační, propagační a zprostředkovatelské služby tchajwanským i zahraničním firmám.

Industrial Development Bureau (IDB) – Úřad pro průmyslový rozvoj má na starosti rozvoj průmyslu na celostátní úrovni. IDB aktivně pomáhá tchajwanským výrobcům v posílení svých podnikatelských činností a zvýšení produktivity a mezinárodní konkurenceschopnosti tak, aby byli schopni reagovat na změny v podnikatelském prostředí.

Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) – Správa malých a středních podniků

  • formulace příslušných právních předpisů na podporu a rozvoj malých a středních podniků;
  • poskytování poradenství v oblastech souvisejících s rozvojem malých a středních podniků a provádění kontrol malých a středních podniků;
  • poskytování pomoci malým a středním podniků s cílem zlepšit jejich technologickou výrobu vč. školení apod.

Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI) – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a inspekci je zodpovědný za normalizaci, meterologii a inspekci v souladu s mezinárodní praxí.

Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) – Inspekce živočišných a rostlinných produktů: polnohospodářské, průmyslové a nerostné komodity musí být v souladu s požadavky inspekce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a inspekci před vstupem na tchajwanský trh

Invest in Taiwan – poskytuje služby stávajícím i potenciálním investorům:

  • vyhodnocení investičního plánu a poskytování poradenských služeb;
  • poskytnutí tzv. „one-stop“ služby vč. asistence při náborů pracovníků;
  • identifikace vhodné lokality pro zahraniční investici;
  • facilitace s administrativními procesy;
  • spolupráce a koordinace s ústředními a regionálními vládními agenturami při řešení problémů;
  • poskytování informací investorům a dalších služeb související s investování na Tchaj-wan.

Customs Administration, Ministry of FinanceCelní správa

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem