Tchaj-wan: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Tchajwanský trh je velmi sofistikovaný, kde je možné najít celou řadu světových značek z USA, EU či z dalších zemí asijsko-pacifického regionu. Tchaj-wan je vhodným trhem pro vysoce kvalitní a diferencované výrobky, jenž většina Tchajwanců aktivně vyhledává.

Před vstupem na trh je dobré vědět, že Tchaj-wan je cenově citlivý a zahraniční výrobky musí splňovat řadu místních norem a předpisů před jejich umístěním do prodeje. Avšak místní zástupce či distributor by měl být schopen zajistit veškeré certifikáty a povolení požadované při dovozu.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Nejčastější forma distribuce zboží od dodavatele ke koncovému zákazníkovi je na Tchaj-wanu následující: dodavatel -› distributor -› maloobchodník -› prodejce -› spotřebitel.

Někteří dodavatelé distribuují zboží prostřednictvím prodejců, avšak tzv. multi-level marketing je na Tchaj-wanu velmi běžná praxe. Zahraniční firmy, zejména malé a střední podniky, obecně spoléhají na agenty, kteří zprostředkují prodej zboží distributorům. Nicméně, pro některé zboží jako je segment oblečení, bývají distribuční kanály o něco složitější.

Na Tchaj-wanu se nachází čtyři nejvýznamnější přístavy: Kaohsiung, Keelung, Taichung a Hualien, které slouží jako hlavní distribuční střediska ostrova.

Před vstupem na tchajwanský trh je dobré vědět následující:

 • Tchaj-wan je relativně malý, zato vysoce konkurenční trh – malá geografická rozloha s relativně vysokou hustotou obyvatel ve srovnání s jinými asijsko-pacifickými trhy napomáhá ke vzniku vysoce konkurenčního trhu.

 • Navázat dobrý vztah s místním partnerem a vytvořit si spolehlivou obchodní síť – „networking“ je důležitou součástí podnikání a mít tzv. „guanxi“ (kuan-si neboli konexe) se na Tchaj-wanu vysoce cení. Doporučuje se hned v počátku podnikání najít místního partnera nebo manažera na seniorské pozici, jenž bude udržovat či rozvíjet obchodní vztahy / sítě.

 • Absence obchodní či investiční dohody mezi EU a Tchaj-wanem – v rámci nového přístupu vůči asijskému regionu, EU deklarovala zájem zahájit jednání o investiční dohodě s Tchaj-wanem (i Hongkongem). Mimo jiné, Evropská komise každoročně pořádá hospodářské konzultace s Tchaj-wanem, alternativně v Tchaj-peji a Bruselu, které pokrývají všechny předmětné aspekty vzájemných vztahů.

 • Komunikační jazyk – Ačkoli je angličtina často užívaným komunikačním jazykem v podnikatelské sféře, je užitečné a praktické komunikovat (i když jen v omezené míře) v mandarínštině či Hokkien. Rovněž se doporučuje najmout dvojjazyčného překladatele / tlumočníka zejména pokud se sjednává obchodní smlouva či další právní záležitosti.

 • Jednání v průběhu jídla – stejně jako v mnoha asijských zemích, jídlo a pití s ​​potenciálními partnery a klienty je důležitou součástí podnikání na Tchaj-wanu. Doporučuje se uspořádat úvodní setkání a jiné důležité diskuse nad jídlem a pitím.

Většina zahraničních firem využila služeb místního zástupce či agenta před vstupem na tchajwanský trh. Tchajwanské firmy ve většině případů dávají přednost jednání / partnerství s místním agentem. Nicméně pokud to situace vyžaduje, je možné také uvažovat o zřízení pobočky či dceřiné společnosti na Tchaj-wanu. Tchaj-wan vítá zahraniční investice, a i přesto že jsou některé postupy byrokratické, zřízení kanceláře na Tchaj-wanu je poměrně snadné.

Branding je rovněž neméně důležitým faktorem při vývoji cenové strategie, a to zejména v sektoru spotřebního zboží. Obecně lze říci, že se cenové rozpětí distributora pohybuje v průměru mezi 15 – 40 %, v závislosti na tom, zda distributor má na starosti i marketing. Firmy by také měly počítat s 5% daní z přidané hodnoty (DPH), která je uvalena na téměř všechny prodávané výrobky a poskytované služby na Tchaj-wanu. Na importované zboží se DPH vypočítá v závislosti na ceně franko vč. dalších komoditních daní pro některé produkty. Výrobky včetně gumových pneumatik, cementu, nealkoholických nápojů, ropy a zemního plynu, vybraných elektrospotřebičů, plochého skla, a motorových vozidel podléhají komoditní dani v rozmezí 8 – 50 % ad valorem nebo jiném specifickém základě. Více informací o dovozních tarifech a daních na Tchaj-wanu se dozvíte na Celní správě, Úřadu pro zahraniční obchod a Daňové správě resp.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu, je vstup na trh nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní. I v tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou (více v kapitole 6.4.). Partnerství s místními distribučními firmami tedy může být velmi přínosným faktorem.

Firmy by rovněž měly zvážit online prodej, tedy prodej přes e-commerce platformy. Online a televizní (B2C) nakupování je na Tchaj-wanu velmi populární. Až 85 % Tchajwanců má přístup k internetu, denně se na internet přihlásí až 73 % přes mobilní zařízení, 69 % z počítače, 52 % z notebooku či 45 % z tabletu. Největšími zákazníky jsou lidé ve věku 20 – 39 let. Nejvíce využívané platformy malými podniky jsou PChome, Yahoo! Kimo, Momo, a Raku. Zákazníci naopak nejvíce využívají platformu Shopee.

V posledních letech pocítil tchajwanský e-commerce poměrně rychle rostoucí tempo na 42,69 mld. USD v roce 2017 a 5letou průměrnou mírou růstu mezi 10 a 20 %. Mezi nejprodávanější kategorie se řadí spotřební elektronika či oděv a obuv, ale také například i domácí potřeby nebo kosmetika apod. Se stále rostoucí poptávkou se předpokládá, že on-line platformy předčí prodej ve fyzických maloobchodních prodejnách.

S rostoucí poptávku po nákupu přes e-commerce souvisí i legislativa, která je průběžně aktualizována a upravována. V roce 2001 byl přijat zákon o elektronických podpisech, který vychází z norem OSN a uznává elektronické podpisy certifikačních orgánů. Zákon o ochraně spotřebitele z roku 2005, umožňuje spotřebitelům vrátit zboží do 7 dnů od nákupu. Nejnověji byl v roce 2015 schválen zákon, ve kterém jsou podrobně popsány postupy o online platbách. Co se týče finančního sektoru v oblast i e-commerce, ten je na Tchaj-wanu (oproti jiným trhům) stále mnohem konzervativnější.

Expresní zásilkové služby:

Airlife Freight (Taiwan) Corp.

1F, No.8, Lane 389, Sec.5, Nanking E. Rd., Taipei 105, Taiwan

Tel: 886-2-27647711 Fax:889-2-2769-2558/2760-6868

Website: http://www.airlife-freight.com

Dachain Express

No.129, Xintai St., Nanzi Dist., Kaohsiung City 81147, Taiwan

Tel: 886-7-363-6010 Fax:889-7-363-6030

Website: http://www.dachain.com.tw

DHL Taiwan

1F., No.82, Sec.2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10416, Taiwan

Tel: 886-2-2503-6858

Website: http://www.Dhl.com.tw/zt.html

DHL Taiwan Corporation

12F., No.82, Sec.2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10416, Taiwan

Tel: 886-2-2503-6858 Fax: 886-2-2505-0768

Website: http://www.dhl.com.tw/en.html

Federal Express Corporation

9F., No.162, Sec.2, Chang’ an E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10491, Taiwan

Tel: 886-2-2181-1973

Website: http://www.Fedex.com/tw

UPS International Inc. –Taiwan

2F., No.361, Danan Rd., Shilin Dist., Taipei City 11161, Taiwan

Tel: 886-2-2883-3868 Fax:889-2-2880-9498

Website: http://www.ups.com/tw

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky a dokumenty

Dle tchajwanského Zákona o zahraničním obchodu lze většinu komodit na Tchaj-wan volně dovážet. Není tedy vyžadováno žádné povolení nebo licence k dovozu a importéři mohou přímo požádat o proclení. Nicméně, existuje zde řada výjimek zejména u komodit, v rámci tzv. negativního seznamu, které lze dovést pouze se speciálním dovozním povolením, jenž vystavuje Úřad pro zahraniční obchod. Zatímco u běžných komodit se vyžadují obvyklé dokumenty, jako je například dovozní deklarace apod.

Pro získání dovozního povolení a zřízení akreditivu musí zahraniční firma (dodavatel) předložit kvotaci / fakturu. Potřebné doklady při dovozu na Tchaj-wan jsou obchodní faktura, konosament (nákladní list) nebo letecký nákladní list a balící list. Rovněž se vyžaduje osvědčení o původu u komodit, jako jsou malé osobní automobily a podvozky, tabákové výrobky a alkohol či další zemědělské produkty. U dovozu zemědělských produktů, rostlin a živočichů mohou tchajwanské úřady také vyžadovat osvědčení o inspekci či karanténě vydané v zemi původu nebo mohou podléhat inspekci a karanténě při dovozu na Tchaj-wanu.

Obchodní faktury jsou vyžadovány pro všechny typy zásilek, na nichž musí být uvedeno číslo dovozní licence: Vyplaceně loď (FOB), Náklady, pojištění a přepravné (CIF) nebo Náklady a přepravné (CFR), pojištění, nákladní doprava, a případné slevy nebo provize. Pokud je k dovozu nutná i dovozní licence, popis a hodnota dovážené komodity musí souhlasit na obou dokumentech. Obchodní faktura či konosament nemá u obsahu předepsané žádné konkrétní požadavky. Balicí list je vyžadován u zásilek o více než 2 kartonech. Kromě toho, značky a evidenční čísla musí být vždy uvedená a viditelná na všech obalech. Celní správa však neumožňuje seskupování značek či čísel u zásilek se smíšeným obsahem zboží. Většina dokumentů určená k celnímu odbavení musí být vyhotovena v čínském jazyce, což přispěje k rychlejšímu celnímu procesu. Úřad pro zahraniční obchod spravuje online systém, kde si dovozci mohou volně stáhnout veškeré žádosti o vývozní / dovozní povolení apod.

Například pro dovoz (i vývoz) valut platí omezení 10 000 USD (vyšší částky nutno deklarovat), pro tabák a alkohol – limity na 1 osobu starší 20 let: cigarety 200 ks anebo doutníky 25 ks anebo tabák 1 libra (0,454 kg) či 1 litr alkoholických nápojů není nutné deklarovat.

Celní systém a ochrana domácího trhu

V souladu se závazky WTO, eliminoval Tchaj-wan až 98,95 % kontrolních procesů u 12 019 dovozních kategorií. K červenci 2018 platí zákaz na dovoz 91 CCC položek (ve výjimečných případech je možné požádat Úřad pro zahraniční obchod o udělení výjimky) a 35 položek je možné dovést ve speciálním režimu. Tato povolení se týkají především komodit související s národní obranou, veřejné kanalizace, řady zemědělských produktů a munice.

Kromě toho, Tchaj-wan má rovněž seznam zakázaných produktů vyrobených v Číně vč. ocelových produktů, čokoládových cukrovinek či řadu dalších lékařských zařízení apod. V současné době Tchaj-wan může přímo importovat a exportovat do Číny. K červenci 2018 Tchaj-wan umožňuje dovoz 1 749 zemědělských produktů a 7 936 průmyslových výrobků z Číny, což představuje 63,9 % a 85,5 % resp. z celkového podílu dovážených zemědělských a průmyslových komodit.

Na Celní správě pomocí online systému, můžete jednoduše zjistit dovozní tarify k danému zboží a další potřebné informace k dovozu na Tchaj-wan. Nicméně jak již bylo zmíněno, celní klasifikace a sazebník se řídí pravidly WTO a harmonizovaným systémem popisu a číselným označování zboží. Další informace o celním sazebníku naleznete na Celní správě.

Pro účely stanovení hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit fakturu. K faktuře se dále přikládá náložný list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a zároveň představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným papírem, je třeba případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd. V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž k výpočtu hodnoty dováženého zboží.

Další informace při dovozu zboží a celních povinnostech naleznete ve zjednodušeném popisu na stránkách InvesTaiwan. Na stránkách Evropské komise, resp. Market Access Database, můžete rovněž nalézt informace potřebné k vývozu do třetích zemí.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Dle Doing Business in Taiwan 2020 se Tchaj-wan zařadil na 21. místo v zahájení podnikatelské činnosti (ze 190 hodnocených teritorií a regionů).

Na Tchaj-wanu je možné založit některou z následujících obchodních jednotek:

 • akciovou společnost 
 • společnost s ručením omezeným
 • pobočku společnosti
 • zastupitelskou kancelář

Většina zahraničních podnikatelů nebo firem vstupující na tchajwanský trh preferuje založení firmy formu s.r.o. Akciové společnosti se zakládají v případě, že plánujete disponovat větším objemem finančních zdrojů či rozprodat akcie firmy.

Pobočky společností je další možností, jak začít podnikat na Tchaj-wanu. Subjekty registrované jako společnosti (dle zahraniční legislativy), by nejprve měly požádat o uznání statusu zahraniční společnosti a teprve potom založit pobočku na Central Region Office – Ministerstva hospodářství. Zastupitelská kancelář se zakládá většinou tehdy, když zahraniční firmy nejsou ochotny zakládat nové společnosti či pobočky na Tchaj-wanu, nicméně mají zájem jmenovat někoho, kdo je bude zastupovat.

Více informací o postupu při zakládání výše popsaných typů společností naleznete na stránkách Startup / SMEs a potřebné formuláře lze stáhnout na portálu Commerce Industrial Services.

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah plánovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice. Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že společné podniky, jako takové, nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku.

V neposlední řadě, od výše zisku nad 120 001 NTD vniká 20% daňová povinnost u právnických osob na Tchaj-wanu. Více informací o tchajwanském daňovém systému naleznete například ve zprávě PwC „Introduction to Taiwan Tax Rules“.

Postup při registraci firmy na Tchaj-wanu

Pomocí on-line platformy vyhledejte dostupné jméno společnosti, požádejte o zápis do obchodního rejstříku a přidělení identifikačního čísla daňového poplatníka, zároveň si zažádejte o pracovní a zdravotní a pracovní pojištění (National Health Insurance) a penzijní připojištění (Pension Plan Report) na Bureau of Labor Insurance.

Dostupnost jména Vaší společnosti si můžete ověřit online. Žádosti o registraci firmy lze provést prostřednictvím Company and Business One-stop Service Request. Žádost a registrační formulář můžete doručit online či osobně na příslušný registrační úřad. Pro firmy se základním kapitálem více než 500 mil. NTD musí být žádost podána přímo na Department of Commerce – Ministerstvo hospodářství. Pro firmy se základním kapitálem méně než 500 mil. NTD se žádost podává na Central Region Office – Ministerstvo hospodářství nebo na Taipei City Government.

Doba prověření trvá 2 dny. Jeden den je tedy věnován vyhledávání, rezervaci a žádosti. Úředníci jsou povinni přezkoumat podanou žádost až druhý den podání. Na konci druhého dne (pokud je žádost schválena) si žadatel může vyzvednout schválenou žádost na Ministerstvu hospodářství. V opačném případě je žadateli schválená žádost zaslána během 4 dnů elektronickou cestou.

O identifikační číslo daňového poplatníka, penzijní připojištění, pracovní a zdravotní pojištění může žadatel požádat souběžně s žádostí o registraci firmy. Labor Insurance Bureau přijímá tzv. 3 v 1 žádost, která obsahuje žádost o pracovní a zdravotní pojištění a penzijní připojištění. Všechny firmy mohou zažádat o zdravotní pojištění bez ohledu na počet zaměstnanců, ale pouze podniky s pěti a více zaměstnanci mohou zažádat o pracovní pojištění. Proces vyřízení žádostí (v případě, že je všechno v pořádku) trvá 5 – 7 pracovních dnů.

 • Doba vyřízení: 5 – 7 pracovních dnů
 • Odhadované náklady: 150 NTD (online podání) či 300 NTD (osobní podání)

Firemní razítko

 • K zápisu společnosti se obvykle připravuje soubor pečetí se jménem společnosti a předsedy představenstva. Tyto pečetě jsou vyžadovány při podpisu řady dokumentů, jako jsou smlouvy, bankovní transakce, žádosti apod.
 • Dokumenty k registraci firmy a právní listiny musí být zapečetěné. Od května 2017, je možné podávat žádosti online prostřednictvím webové stránky One Stop Service Request. Zároveň je při registraci možné využít i elektronický podpis.
 • Doba vyřízení: 1 den
 • Odhadované náklady: 450 NTD (v závislosti na počtu podaných dokumentů, nicméně obvykle se cena pohybuje v rozmezí 450 – 1000 NTD

Předložit závěry auditu (CPA)

 • Podnikatel rovněž musí prokázat dostatek investičního kapitálu v souvislosti s pokrytím nákladů při založení firmy tím, že předloží závěry auditu na Ministerstvo hospodářství (Article 7 of Regulations Governing Certification of Capital upon Registration Applications of Companies). Podnikateli se dále umožňuje připojit osvědčení o auditu od nezávislého autorizovaného účetní do 30 dnů po zápisu do obchodního rejstříku. Podnikatel může znovu využít online systém na webové stránce One-Stop-Shop Online.
 • Doba vyřízení: 2 dny
 • Odhadované náklady: poplatek v rozmezí 5000 – 20 000 NTD (liší se napříč firmami)

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu uspět. Spotřebitel je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků, nesmí litovat prostředků pro tyto účely. Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním trhem.

I přesto, že místní partner / agent Vám může poskytnout dobré rady o tom, kde a jak inzerovat, doporučujeme zvážit také účast na významných veletrzích a využití reklam v příslušných odborných časopisech, které mohou pomoci zvýšit prodej Vašich výrobků na tchajwanském trhu.

Níže uvádíme seznam nejvýznamnějších tchajwanských novin / magazínů zaměřených na obchod:

Vybrané veletrhy na Tchaj-wanu v roce 2020:

 • International Metal Technology Taiwan ve dnech 12. – 15. 6. 2020 (strojírenství)
 • Smart City Summit & Expo ve dnech 2. – 6. 7. 2020 (smart cities)
 • Circular Economy TAIWAN ve dnech 24. – 26 9. 2020 (cirkulární ekonomika)
 • Taiwan Int´l Water Week ve dnech 24. – 26. 9. 2020 (vodohospodářství)
 • COMPUTEX Taipei ve dnech 28. – 30. 9. 2020 (ICT a IoT)
 • Smart IoT Taiwan ve dnech 8. – 9. 10. 2020 (IoT)
 • Energy Taiwan ve dnech 14. – 16. 10. 2020 (energetika)
 • MEDICAL Taiwan ve dnech 15. – 17. 10. 2020 (zdravotnictví)
 • DATE Expo ve dnech 21. – 23. 10. 2020 (e-commerce)
 • Kaohsiung Food Show ve dnech 22. – 25. 10. 2020 (potravinářství)
 • FOOD Taipei ve dnech 17. – 20. 12. 2020 (potravinářství)

Vzhledem k pandemii covid-19 byla většina veletrhů zrušena, odložena či proběhne v online podobě. Aktuální přehled mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na specializovaných internetových stránkách tchajwanské agentury na podporu exportu TAITRA.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Tchaj-wan se trvale řadí na přední příčky zemí, které získávají patentová práva v USA (třetí za Japonskem a Německem). Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) patřící pod Ministerstvo hospodářství.

Ochrana práv duševního vlastnictví je pro tchajwanský průmysl tématem číslo jedna, jenž je založený na vědomostech a duševním bohatství. Tamější průmysl se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přesunula do jiných zemí, když už nebyla konkurenceschopná. Problém ochrany práv duševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující problematiku patentování, autorských práv a designu polovodičů. Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků stává terčem pirátství. Tchajwanská administrativa přikládá IPR velký význam z důvodu dlouhodobého ekonomického a kulturního rozvoje země a proto vynakládá značné prostředky též do mediální kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR. Mimo jiné, na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví se na Tchaj-wan v červnu 2005 zřídila specializovaná školící instituce, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA).

Tchaj-wan z hlediska svého specifického postavení není členem World Intellectual Property Organisation (WIPO), avšak přistoupil k WTO, TRIPS (WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), IPEG a zároveň podepsal řadu bilaterálních smluvních ujednání (např. i s ČR – Memorandum o porozumění o spolupráci mezi TIPO a ÚPV ČR).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V červenci 2009 přistoupil Tchaj-wan k dohodě Světové obchodní organizace (WTO) o veřejných zakázkách (GPA). Public Construction Commission (PCC) je zodpovědná za implementaci GPA, tj. za dohled nad zadáváním veřejných zakázek, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů. I když jsou ustanovení tchajwanského GPA periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům. Nejčastějším problémem bývá jazyková mutace u zadané zakázky, která bývá (občas) pouze v čínštině.

Kontrakty spravované administrativou dosáhly hodnoty 1,7 mld. USD / 1850 projektů v roce 2019. Nejvíce projektů (666) bylo vyhlášeno Ministerstvem dopravy a komunikací (MOTC) v celkové výši 1,6 mld. USD, následované Ministerstvem hospodářství (661 mil. USD).

V posledních třech letech počet zahraničních účastníků na veřejných zakázkách má stoupající tendenci. Účast evropských subjektů byla něco málo pod 30 % ve výši 80 mil. NTD v roce 2017. Největší zakázky v posledních třech letech byly určeny pro elektrárny, železnice, přístavy či lékárny.

! Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government eProcurement System, zde se lze také seznámit s obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami na Tchaj-wanu má na starosti Public Construction Commission !

Jak postupovat k účasti na veřejných zakázkách můžete také nalézt ve stručném výkladu “Bid for Taiwan Government Contracts”.

Podle tchajwanské GPA, dokumentace k žádosti o cenovou nabídku (Request For Quotation – RFQ) či výzva k podání nabídky (Invitation to Bid – ITB) musí být veřejně dostupná. ITB obsahující oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu, může být rovněž stažena z internetových stránek PCC v čínštině. Tento mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity, pokud jde o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu ITB. Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními dodávkami zboží nebo služeb.

V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále. Pokud se prvního kola účastní méně než 3 firmy, je investorská organizace povinna zrušit toto výběrové řízení a vypsat řízení nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3.

Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo dvěma dodavateli.

Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Pokud jde o zakázky na inženýrské služby nebo dodávky na klíč, jsou často udělovány firmám, které předloží „nejlevnější“ variantu. V případě tohoto scénáře je jmenována hodnotící komise, která stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který podrobně specifikuje způsob zajištění projektu, a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící komise podle stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre, na jehož základě rozhodne, komu bude kontrakt přidělen.

 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Tchaj-wan nemá žádná specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy mohou být srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami.

Nabídky zboží se v rámci mezinárodního obchodu standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístavu Keelung (na severním pobřeží) nebo Kaohsiung (na jihu ostrova). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (zejména USD). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb tchajwanských dopravců a pojišťoven.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C – Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P – Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů apod.

Avšak pokud se Vaše firma stane obětí obchodního podvodu, doporučujeme následující postup:

U nákupu zboží poměrně nízké hodnoty

 • Ujistěte se, že jste tchajwanské firmě poslali jasnou a srozumitelnou zprávu popisující stav situace prostřednictvím e-mailu a telefonu či také přes Facebook a LinkedIn (nejlépe na manažera společnosti). (Chyby se stávají, takže se musí nejprve eliminovat tato možnost.)

Pokud neobdržíte žádnou odpověď do 5 pracovních dnů:

 • Podejte stížnost na organizaci, přes kterou jste obchod zrealizovali (např. TaiwanTrade, Alibaba, ebay apod.) nebo na instituci zprostředkovávající vaší platbu (např. PayPal nebo Western Union apod.).
 • Nahlášení podvodných a problematických transakcí pomůžou ochránit další zákazníky před nekalými praktikami obchodu.

U nákupu zboží značně vysoké hodnoty

 • Ujistěte se, že jste tchajwanské firmě poslali jasnou a srozumitelnou zprávu popisující stav situace prostřednictvím e-mailu a telefonu či také přes Facebook (nejlépe na manažera společnosti).

Pokud neobdržíte žádnou odpověď do 5 pracovních dnů:

 • Podejte formální stížnost, avšak neinformujte o tomto kroku podvodnou firmu.
 • Bez prodlení si připravte ucelený soubor důkazů. Pořiďte si kopie veškeré korespondence, předložených dokladů, fotografií nebo licencí atd.
 • Informujte je o Vaší situaci vč. důkazů, které jste si sestavili, a požádejte je, aby se obrátili na příslušné tchajwanské úřady.

Zároveň firmám doporučujeme vyhledat pomoc u místní právnické firmy, která má s řešením podobných případů zkušenosti.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři“. Práce je pro ně na prvním místě a jejich celoživotním cílem jsou tzv. „tři velké přínosy“: dům, auto a syn. Jakmile těchto cílů dosáhnou, získají vytouženou „tvář“. „Tvář“ je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, jejíž podstatou je velkorysost. Ten, kdo obdarovává, získává tvář, zatímco obdarovaný ji neztrácí. Tradiční model rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i konzumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt) – prim hrají nové technologie, ale i kultura a cestování.

Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí. Dárek nebo navštívenku je zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované setkání zruší.

Jedním z aspektů tchajwanské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Smích může také zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Tchajwanský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst mezi řádky a být trpělivý. Ale i oni mají smysl pro humor, jen je dost jiný. Humor oceňují Tchajwanci spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu, prudkému či žoviálnímu jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Tchajwance „neztratit tvář“, proto je třeba opatrnosti při kritice a žádosti o výrazné ústupky. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem.

Vztahy mezi lidmi

Tato oblast známá pod výrazem guanxi (kuan-ši) stále hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce. Partneři z Evropy by měli vnímat, že „guanxi“ je v zásadě nemožné vybudovat bez tchajwanského elementu. Jinými slovy, žádný cizinec, i když bude na Tchaj-wanu pracovat 20 let, nemá „skutečné“ guanxi. Guanxi je synonymem pro „chodili jsme spolu do školy“, „naši tátové jsou bývalí spolužáci“, „pracovali jsme spolu 10 let na centrále“, „je to moje teta“. Takové guanxi lze jen těžko dohánět a proto je účast čínských spolupracovníků či partnerů při vstupu a působení na trhu zcela zásadní. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tak pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu důležité. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání.

Styl obchodního jednání

Tchajwanci při jednání bývají velmi dobře argumentačně vybavení, oplývají velkou dávkou trpělivosti a jdou asertivně za svým cílem. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou tchajwanští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení tchajwanských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují o všem s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. Znalost angličtiny je na dobré úrovni. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Tchaj-wanem se vyplatí mít je i s tchajwanským překladem. Tituly (Ing. apod.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, listiny, dary (velmi důležité) apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Není také vhodné schovávat vizitku do kapsy v přítomnosti jejího majitele. Často je užitečné umístit vizitku na stůl před sebe během schůzky – pomáhá to zapamatovat si jméno a funkci obchodního partnera. Doba oběda je „svatá“, jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů tchajwanský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.

Klíčová je v obchodním jednání funkce majitele firmy. Nelze podceňovat hierarchii. Do konferenčního sálu vstupují jako první šéfové delegace a oni vyjednávají. Partneři by měli dbát na to, aby si byli rovni postavením. Členové týmu by neměli vyjadřovat názory odlišné od názoru lídra. Majitel firmy či CEO by měl být u všech jednání s partnerem, zejména pokud na tchajwanské straně jedná „nejvyšší“.

Velmi se cení přesnost – pozdní příchod na schůzku je osobní urážkou. Schůzka začíná přivítáním hostitele – šéfa týmu. Následně by to měla oplatit druhá strana (příslušně k postavení). Diskuse o banálních věcech má uvolnit atmosféru a navodit příjemnou náladu. Potlesk může být způsobem přivítání návštěvy ve firmě. Měl by být opětován.

V přítomnosti nesmíte gestikulovat, dělat grimasy, dotýkat se někoho nebo poklepávat na rameno, bezdůvodně se smát! Tchajwanci si cení střízlivého chování a klidu. Nesnášejí také ukazování prstem – pokud chcete na něco ukázat prstem, udělejte to celou dlaní.

Dalším důležitým momentem je fakt, že co je jeden den dojednáno, není nutně „startovací“ pozicí pro nadcházející jednání. Je běžné, že se musí začít tak trochu od začátku. I zde je tedy nutné se vyzbrojit trpělivostí a vést si podrobné záznamy z jednání. Všechny důležité otázky by měly být zmíněny na začátku partnerství, později už k tomu nebude prostor, resp. otázky by mohly vyvolat „ztrátu tváře“. Je tedy lepší zmínit problémové otázky na začátku vztahu s tím, že se k nim vrátíte.

Pozdravy

S přivítáním nebo rozloučením počkejte na iniciativu tchajwanského partnera. Obvykle je přijatelné západní podání ruky. Někdy se však můžete dopustit chyby, protože podle tchajwanské tradice je postačující úklon. Líbání na tvář je považováno za příliš intimní a určitě nevhodné na prvních schůzkách. Je třeba si také všímat způsobu oslovování obchodních partnerů. Při oslovování používají příjmení, které se správně uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe, Tchajwanci se však již značně poevropštili, a tak v mnoha případech svá příjmení uvádějí po vzoru naší praxe až za jménem. Pokud má někdo vědecký titul, je třeba jej uvést před příjmením. Mějte na paměti také to, že Tchajwanci neradi přecházejí s obchodními partnery na „ty“.

Oblečení, pracovní jednání

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek a obuv, tónované kravaty. Nejsou přípustné smokingy. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty. V létě muži nemusí nosit kravaty nebo saka. Akceptují se tmavé kalhoty a košile rozepnuté pod krkem. Obchodní etiketa pro ženy předpokládá tmavé sukně nebo kostýmy a boty na nízkém podpatku. Mini sukně, okázalé klenoty nebo hluboce vystřižené halenky nedělají dobrý dojem.

Úřední jazyk

Úředním jazykem je mandarínská čínština (používá se tradiční znaky – na rozdíl od Číny). Dalšími nejvíce používanými jazyky jsou tchajwanština Hokkien (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin (celkem představují 2 % obyvatel) svůj vlastní jazyk.

Prodejní a pracovní doba, státní svátky

Prodejní doba se liší v závislosti na typu obchodů. Většina obchodů je otevřena každý den zhruba od 9 do 21 hod. Velké nákupní řetězce jsou obvykle otevřeny od 10 do 23 hod., obchodní domy do 21 až 22 hod. Nepřetržitou otevírací dobu mají obchody sítě malých samoobsluh jako 7-ELEVEN (Tchaj-pej má nejhustší síť v Asii vůbec). 

Běžná pracovní doba je stanovena na max. 8 hodin denně. Od 1. 12. 2016 maximální povolená pracovní doba je 40 hod. týdně. Pokud zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, musí získat povolení od svazu práce nebo řídícího pracovního výboru. Maximální délka přesčasu jsou 4 hod. denně nebo 46 hod. měsíčně. Od 21. 12. 2016 musí zaměstnavatel zaručit 2 dny odpočinku týdně. Avšak závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na určení těchto dvou dnů. Nicméně běžná dohoda je sobota a neděle, s tím, že sobota může být pohyblivá. Kromě toho, od 1. 10. 2016 zaměstnanec může pracovat maximálně 6 po sobě jdoucích dnů v týdnu.

Oficiální svátky a dny pracovního volna v r. 2020 (*pohyblivé svátky)

 1. – ledna Nový rok
 2. – 29. ledna – Čínský Nový rok*
 3. února – Den míru
 4. dubna – Den dětí
 5. dubna – Památka zesnulých
 6. května – Den práce
 7. června – Festival Dračích lodí*
 8. října – Podzimní festival*
 9. – 10. října – Státní svátek

 

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, obvykle se přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak, aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Pro turistický (nevýdělečný) pobyt na Tchaj-wanu nepřesahující 90 dní tedy občan České republiky předkládá při vstupu cestovní pas ČR, který je platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území. Před cestou do země doporučujeme informovat se o aktuálních podmínkách vstupu v Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze. Zde můžete také požádat o víza pro jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, business apod.). Podrobnější informace o vstupu lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu – konzulárním odboru.

Pro dovoz živočichů a rostlin na Tchaj-wan se prosím informujte na stránkách mezinárodního letiště v Tchaj-peji, případně Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine.

Pro případ dovozu / vývozu ostatních produktů se lze informovat na stránkách Celního úřadu Tchaj-wanu.

Na území Tchaj-wanu nejsou místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem pro cizince. Hlavním rizikem, turisty často podceňovaným, jsou tajfuny přicházející v letní a podzimní sezoně. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí a v případě blížícího se tajfunu respektovat pokyny místních úřadů. Aktuální informace o tajfunech můžete sledovat například na: Japan Meteorological Agency, Taiwan Central Weather Bureau, ICRT či DGPA (oznámení o uzavření kanceláří a škol na Tchaj-wanu).

V případě zemětřesení, které je na Tchaj-wanu také poměrně časté, zhlédněte například stránky US Federal Emergency Management Agency, ve kterém naleznete rady co dělat před, v průběhu a po zemětřesení.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a přistěhovalecký statut cizince. Zaměstnávání cizinců na Tchaj-wanu je však zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence jednotlivých orgánů administrativy: Workforce Development Agency, Bureau of Consular Affairs, National Immigration Agency příp. Department of Labor (Taipei). Doporučuje se proto před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu, ověřit si aktuální požadavky na internetových stránkách těchto institucí.

Dne 18. dubna 2016 byl rovněž zahájen program pracovní dovolené pro mládež mezi ČR a Tchaj-wanem. S žádostí o udělení příslušného víza se obracejte na Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kancelář v Praze. Podrobnosti k podání žádosti a podmínkám platnosti uděleného víza naleznete na stránkách tchajwanského Bureau of Consular Affairs, MOFA. Roční kvóta v rámci tohoto programu je 100 žadatelů.

Veškeré další informace spojené s prací na Tchaj-wanu naleznete na EZ Work Taiwan, National Immigration Agency či například v příručce „What Professionals Need to Know While Working in Taiwan“.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na vynikající úrovni a tomu také odpovídají i ceny, avšak pro cizince zejména z EU a dalších vyspělých států je zdravotnictví na Tchaj-wanu stále cenově dostupné. Nicméně, ČEKK Tchaj-pej doporučuje všem cestovatelům na Tchaj-wan sjednat standardní zdravotní cestovní pojištění. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. V nemocnicích je obvykle speciální oddělení pro zahraniční pacienty, které jim pomůže v orientaci a zajistí ošetření v příslušném oddělení.

Nemocniční zařízení na Tchaj-wanu s anglicky mluvícím personálem:

Lze doporučit Cathay General Hospital, Taiwan Adventist Hospital či Taipei Medical University Hospital. Seznam dalších zdravotnických zařízení v Tchaj-pej lze nalézt na stránkách magistrátu Tchaj-peje.

V oblasti Changhua a Taichungu (střed Tchaj-wanu) se jedná o nemocnice jako je Changhua Christian Hospital, Taichung Veterans General Hospital, Chung Shan Medical College Hospital, China Medical College Hospital, Kuang Tien General Hospital.

V oblasti Kaohsiungu (v jižní části ostrova) se jedná především o nemocnice Chang Gung Memorial Hospital nebo Kaohsiung Veterans General Hospital.

Na východní straně, oblast Hualienu, se jedná o Tzu Chi Buddhist Hospital a na západě (oblast Tchaj-nanu) je to pak především Chi Mei Foundation Hospital.

Za ošetření i léky je vždy nutno platit předem a teprve poté vypořádat záležitost se svojí zdravotní pojišťovnou v ČR. Uchovejte si proto všechny doklady a dokumenty vystavené doktorem.

Při zachování běžných hygienických pravidel nehrozí nebezpečí nákaz.

Očkování

Před cestou na Tchaj-wan není povinné očkování. Mezi doporučená očkování patří na žloutenku typu A i B a břišnímu tyfu. Očkování proti vzteklině je doporučeno především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při plánovaných výletech na kole nebo do jeskyní a při dlouhodobějších pobytech. Očkování proti japonské encefalitidě je doporučeno především při pobytu na venkově nebo v odlehlejších oblastech země, a to zejména při dlouhodobějších pobytech v období dešťů (květen – říjen).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem