Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany“.Technicko-organizační činnosti, kterými jsou zajišťovány povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovené podle jiného předpisu, například zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o požární ochraně.

Za technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany se nepovažuje zajišťování organizačního a operačního řízení jednotek požární ochrany.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme