Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)Společné prohlášení EU a USA o stavu vyjednávání TTIP

V úterý 17. ledna vydali komisařka EU pro obchod C. Malmströmová a představitel USA pro obchod M. Froman společné prohlášení o stavu vyjednávání dohody o Transatlantickém obchodní a investičním partnerství (TTIP). Zpráva hodnotí dosažený pokrok za tři a půl roku vyjednávání a patnáct proběhlých kol. Od amerických prezidentských voleb v listopadu 2016 je vyjednávání přerušeno a očekává se nástup nové administrativy prezidenta Trumpa.

Hlavní političtí lídři vyjednávání TTIP se shodli, že strategické i politické důvody pro vyjednání dohody spojující tyto největší ekonomické bloky světa ještě zesílily.

Zpráva vyzdvihuje oblasti, které jsou ve velmi pokročilé fázi. Strany si vyměnily ambiciózní tarifní nabídky, shodly se na opatřeních usnadňující celní procedury a jejich elektronizaci a v rámci TTIP zakotvily nástroje podpory pro malé a střední podniky. TTIP je dohodou, která klade mimořádný důraz na odstraňování netarifních bariér a hledání cest, jak překonat regulatorní rozdíly mezi USA a EU. Přizpůsobování se odlišným požadavkům a nutné certifikáty či inspekce jsou mimořádně nákladnou položkou při zvažování vývozu. Proto byl do TTIP zařazen regulatorní pilíř, kde vyjednavači hledali způsoby, jak tento nesoulad řešit. Kromě horizontálního mechanismu spolupráce, vyjednávali v devíti ekonomicky významných oblastech jako je farmaceutika, automobilový sektor nebo strojírenství.

Malmströmová s Fromanem se nevyhýbají ani oblastem, kde přetrvávají rozdíly a není definitivně nalezeno kompromisní řešení. Těmito oblastmi jsou ty nejcitlivější položky tarifních nabídek (zemědělské položky nebo automobily), části kapitoly o liberalizaci trhu služeb včetně pravidel pro datové toky, řešení rozdílů přístupu k sanitárním a fytosanitárním opatřením či standardizačního procesu a posuzování shody. Diskuse o přístupu k investiční ochraně a vybraných institutech práva duševního vlastnictví se také nepodařilo posunout směrem ke kompromisu.

Zpráva uzavírá, že navzdory tomu, že zůstávají kapitoly, kde se obtížně hledá jejich finální podoba, TTIP zásadně posunul a zintenzivnil spolupráci mezi EU a USA. Oba političtí představitelé vyjádřili přesvědčení, že TTIP nabízí mimořádné příležitosti pro obě strany a pokud bude politická vůle, mohou vyjednavači dosáhnout dohody, jak byla v červenci 2013 zamýšlena – dohody ambiciózní, vyrovnané, komplexní a stanovující vysoký standardy pro celosvětový obchod.

Společná zpráva o stavu vyjednávání

Tisková zpráva komisařky EU pro obchod C. Malmströmové

Informační stránka Evropské komise k TTIP 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se dále aktivně účastní veřejné debaty na téma TTIP. Prioritou je, aby veřejnost měla o TTIP dostatek informací, a proto jeho zástupci velmi vítají pozvání na semináře či debaty, kde je prostor pro diskuzi obecně nad dohodou, prioritami ČR i Evropské unie a potencionálními dopady TTIP na Českou republiku a její občany. Transparentnost vyjednávání TTIP je i nadále prioritou ČR i EU.

• Témata: TTIP | Zahraniční obchod

Doporučujeme