Tuvalu: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Ekonomická základna Tuvalu je extrémně úzká a nevyvinutá. Zakládání firem se řídí Regulemi zápisu společností.

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Systém dovozních cel je velice jednoduchý. Vybírá se 10 AUD za 1000 kilogramů dovezeného zboží, či dle kubického metru, dle toho, který výnos je vyšší. Z dovozních cel je osvobozeno zboží dovezené vládou, diplomatická pošta, poštovní balíky, voda a dary vládě Tuvalu. Více informací v celních předpisech Tuvalu.

Je zakázáno dovážet padělanou měnu, závadné potraviny, obscénní (pornografické materiály), infikovaný dobytek, zápalky obsahující bílý nebo žlutý fosfor, padělané značkové výrobky, opium a přípravky k jeho užití, výrobky s logy britské královské rodiny vyrobené neoprávněně, holící štětky z Japonska, Číny, Hong Kongu, Indie, Srí Lanky či Filipín, fiktivní známky, gravitační nože a boxery, imitace zbraní, zařízení k hazardním hrám a další zboží zakázané zvláštními předpisy. (zdroj: Customs Revenue and Border Protection Act 2014).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2009 byl schválen International Companies Act , který umožňuje založení zahraniční společnosti. Na tuto společnost se však vztahují poměrně zásadní omezení, zejména nemožnost obchodování s místními subjekty či zákaz vlastnění nemovitého majetku v Tuvalu.

Založení místní firmy možné je, ale není široce využívané. V roce 2010 dle Tuvalu Business centre fungovalo v Tuvalu celkem sedm zahraničních firem, převážně v oblasti pohostinství. Základní kapitál takto založené firmy musí činit nejméně 20.000 AUD.

Zakládání společných podniků s účastí vlády se řídí Foreign Direct Investment Act z roku 1996.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Dle zprávy Pacific Island Private Sector Organization Doing Business in Tuvalu 2013, většina marketingu v teritoriu funguje na bázi osobního doporučení. Velmi omezeně se využívá rádio či Internet.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Podobně jako Kiribati používá Tuvalu právního rámce britských zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Nedávno tak byly nahrazeny zastaralé předpisy ze 70. a 80. let novějšími britskými předpisy z roku 2008.

List zákonů vztahujících se k ochraně duševního vlastnictví v Tuvalu

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek se řídí Public Procurement Regulations 2014 a hlavním zodpovědným orgánem je Central Procurement Unit. Sekce webových stránek pro vypisování tendrů v tuto chvíli neobsahuje žádný tendr.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Oficiální jazyky: Angličtina, Tuvaluština

Svátky:

  • Nový rok: 1. 1.
  • Commonwealth Day: 9. 3.
  • Velký pátek: 3. 4.
  • Velikonoční pondělí: 6. 4.
  • Te Aso Tala Lei: 11. 5.
  • Narozeniny královny: 15. 6.
  • Den dětí: 3. 8.
  • Den Tuvalu: 1.–2. 10.
  • 1. svátek Vánoční: 25. 12.
  • Boxing Day: 28. 12.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je udělováno při příletu na dobu jednoho měsíce. Je nutné předložit zpáteční letenku. Existují též restrikce na dovoz a vývoz financí nad hodnotu 3000 AUD.

Doporučená očkování: Hepatitida A a B, břišní tyfus a tetanus. V místě se také vyskytuje horečka Dengue.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický sektor je extrémně malý. V letech 2008-2009 získalo Tuvalu prostředky na stavbu několika zdravotnických center na několika svých ostrovech. Další budou postavena v následujících letech. Hlavní nemocnicí je Princess Margaret Hospital. Doporučuje se sjednat si kvalitní zdravotní pojištění i s pokrytím možného převozu do Austrálie v případě vážnějších obtíží. Důrazně se doporučuje pít jen balenou nebo převařenou vodu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme