Uplatnění DPH při pořízení dopravního prostředku z jiného členského státu

Zákon o DPH zavádí v souladu s předpisy platnými v EU zvláštní režim týkající se pořízení nových dopravních prostředků. Pořízení nového dopravního prostředku za úplatu z jiného členského státu do tuzemska jakoukoliv osobou, tj. plátcem, neplátcem nebo soukromou osobou, je podle zákona o DPH vždy předmětem daně v tuzemsku. Plátce DPH je povinen přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku v daňovém přiznání.Pořízení nového dopravního prostředku

Zákon o DPH účinný od 1. 5. 2004 zavádí v souladu s předpisy platnými v EU zvláštní režim týkající se pořízení nových dopravních prostředků.

Pořízení nového dopravního prostředku (auto, loď, letadlo) za úplatu z jiného členského státu do tuzemska jakoukoliv osobou, tj. plátcem, neplátcem nebo soukromou osobou, je podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o DPH vždy předmětem daně v tuzemsku. Osobní automobil se považuje za nový dopravní prostředek, pokud má najeto méně než 6 000 km nebo byl pořízen ve lhůtě 6 měsíců, od data prvního uvedení do provozu, kterým se rozumí u osobního automobilu zpravidla jeho první registrace k silničnímu provozu. DPH při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu je tedy povinen přiznat nejen plátce DPH, ale i soukromá osoba, občan.

Plátce DPH je povinen přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku v daňovém přiznání (řádek 250 nebo 255).

Osoba, která není plátcem a pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, je povinna podat také daňové přiznání místně příslušnému správci daně, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení nového dopravního prostředku a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, a to do 10 dnů od pořízení nového dopravního prostředku. Údaje o základu daně a daň uvede v řádcích 250 nebo 255. Po vyměření daně správcem zaplatí daň do 25 dnů ode dne vyměření.

V případě, že by pořizovatel nového dopravního prostředku chtěl zaregistrovat automobil k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání (podle zákona o silničním provozu musí k žádosti o registraci předložit potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty při pořízení), může podat Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně, která bude vyměřena při pořízení v daňovém přiznání. Zaplacení zálohy jí potvrdí správce daně.

Pořízení ojetého dopravního prostředku

Pořízení ojetého dopravního prostředku z jiného členského státu podléhá stejnému režimu, jako pořízení zboží. Jestliže bude pořizovat ojetý dopravní prostředek z jiného členského státu plátce pro podnikatelské účely od osoby registrované k dani v jiném členském státě, bude mu dopravní prostředek dodán jako plnění osvobozené od daně s tím, že daň bude povinen přiznat v tuzemsku se sazbou daně platnou v tuzemsku.

Pokud bude pořizovat ojetý dopravní prostředek z jiného členského státu osoba, která není plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě, zaplatí cenu včetně daně se sazbou daně členského státu, ve kterém automobil nakupuje.

Podle předpisů, které jsou uplatňovány v jednotlivých členských státech může obchodník při dodání použitého zboží – ojetého automobilu, použít za splnění podmínek stanovených v § 90 zákona, zvláštní režim, který spočívá v tom, že při dodání ojetého automobilu svému odběrateli zdaní pouze přirážku, kterou stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou tohoto automobilu.

Jestliže je do tuzemska dodán ojetý automobil, u kterého byl při dodání z jiného členského státu uplatněn zvláštní režim, toto dodání není předmětem daně v tuzemsku.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme