Upozornění pro vývozce zboží dvojího použití – poskytování technické pomoci

Licenční správa MPO upozorňuje, že poskytování technické pomoci související se zbožím dvojího použití se podle § 12 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, považuje za vývoz. Je proto vyžadováno individuální vývozní povolení.



Technickou pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv technická pomoc, která se vztahuje na opravy, vývoj, výrobu, montáž, zkoušení, údržbu nebo na jiné technické služby a která může mít formu pokynů, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací a zahrnuje též ústní formu pomoci.

Na poskytování technické pomoci se vyžaduje individuální vývozní povolení v případě, že je poskytována mimo území Společenství, je spojena s pohybem osob a je určena nebo si je poskytovatel vědom toho, že je určena

  • k použití ve spojení s vývojem, výrobou, nakládáním, provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést, nebo
  • do zemí určení, které podléhají zbrojnímu embargu rozhodnutému společným postojem nebo společnou akcí Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojnímu embargu uvalenému závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

Licenční správa doporučuje vývozcům a poskytovatelům technické pomoci konzultovat konkrétní případy, především ve vztahu k zemím určení, na které se vztahují omezující opatření a sankce.

V případě potřeby kontaktujte oddělení mezinárodních kontrolních režimů (kontaktní e-mail: dual@mpo.cz).

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme