Uruguay: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Železniční a kolejová doprava

 

 

8601 Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové

 V současnosti je v Uruguayi 1652 km tratí, provoz na nich zajištuje 20 lokomotiv a 760 vagonů. Stav tech­ niky je špatný, v posledních letech jsou nakupovány jen ojeté lokomotivy a vagony z Evropy, které prošly modernizací. Finská firma UPM plánuje postavit novou celulózku na severu země a potřebuje kvalitní železniční spojení mezi závodem v Paso de los Toros a přístavem v Montevideu, jehož stavbu a rekonstrukci stávajících částí si vyžádala od vlády. D élka je 273 km a součástí tra tí má být i přes 40 železničních mostů. Odhadovaná investice je 800 mil. dolarů a vítěz soutěže bude na lince provozovat nákladní a osobní dopravu 22 let (koncese). Tato částka se ale s jistotou o hodně zvýší, protože se ukazuje, že stav stávajících tratí je o mnoho horší, než se původně předpokládalo. Modernizaci si vyžádá i vozový park, také především díky nárokům UPM na zajištění bezpečné a rychlé dopravy celulózy.

 HS 8604 – Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem
 HS 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
 HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Energetický průmysl HS 8504 – Transformátory, el měniče, statické induktory

8604 – Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem

8606 Vagóny nákladní pro žel. aj. dopravu kolejovou

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej.

Energetika

8504 Transformátory, el měniče, statické induktory

Uruguay je zemí se stále rostoucí energetickou spotřebou, především díky trvalému růstu HDP. Země jednoznačně sází na obnovitelné zdroje, protože vlastními zdroji ropy nebo plynu nedisponuje.  Je regionálním lídrem ve využití obnovitelných zdrojů (22-23 %, vláda chce dosáhnout až 30% podíl). Větrných parků je v Uruguayi 40, jen v roce 2017 se instalovalo 300 MW nových kapacit.
Díky rozvoji průmyslu výroby celulózy se silně zvýšil podíl biomasy na výrobě  elektřiny,

v posledním roce přesáhl40 %. Vodní elektrárny disponují celkovou kapacitou cca 1500 MW a doplňují tak větrnou a solární energii jako hlavní zdroje pro výrobu elektřiny v Uruguayi.

S výstavbou uhelných elektráren se nepočítá. Politikou státu je nedotovat žádné zdroje energie, a to ani z obnovitelných zdrojů.

 

8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj.

8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace