Uruguay: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Agrotechnika

Národní rozvojová agentura vytvořila poradenský program pro malé a střední podniky, které chtějí investovat do technologií souvisejících se zemědělstvím. Tyto technologie zatím zdaleka nedosahují evropských norem. Příležitosti se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, biotechnologií s přidanou hodnotou. Kromě toho jsou v Uruguayi komplexy (El Parque de las Ciencias, Zonamerica nebo Aguada Park), kde by případný výzkum mohl být prováděn s nízkými náklady.
Je třeba vzít v úvahu, že v této oblasti zahraniční investice v období 2002–2017 dosahovaly přibližně 4 mld. USD. Zemědělství bylo sektorem, do kterého směřovalo nejvíce investic (zejména určených na začlenění technologie na zpracování zrn, dále na technologii používanou při zpracování masa). Použití technologií při zpracování rýže radikálně zvýšilo postavení Uruguaye jako vývozce této potraviny. Některé z těchto projektů můžete najít na webových stránkách Národního institutu pro zemědělský výzkum, který usiluje o udržitelný rozvoj zemědělství prostřednictvím vytváření a přizpůsobování znalostí a technologií. Prostřednictvím rozvoje řady technologických nápadů je podporována udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost.
Zdroj: https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/c58a3bae82f4c5e3555cfe9c27ca746c7e04051e.pdf

Umělá inteligence a nové technologie

Pouze dvě latinskoamerické země se prioritně snaží rozvíjet umělou inteligenci a nové technologie: Mexiko a Uruguay. Umělá inteligence by se měla stát skutečným motorem rozvoje. Očekává se, že do roku 2030 Uruguay přispěje do globální ekonomiky přibližně 15 mld. USD. V současné době existují v Uruguayi tři hlavní oblasti, kde se umělá inteligence rozvíjí:

  • Computer vision (interpretace obrázků nebo videí k získání informací z nich)
  • Natural language processing (vyvíjí modely, které umožňují interpretovat a extrahovat relevantní informace z psaných textů)
  • Predictive analytics (budoucí události jsou předpovídány na základě minulých událostí)

Vláda osvobozuje od daní projekty zahrnující technologické inovace a transfer technologií. Obecné pobídky pro investice byly vytvořeny zákonem o podpoře investic a jsou upraveny vyhláškou č. 59/998. Od roku 2016 jsou finanční aktivity zaměřené na rozvoj vědeckých a technologických inovací předmětem zákona o podpoře investic (musí obdržet kladné stanovisko Národní agentury pro výzkum a inovace). Tyto činnosti jsou po dobu pěti let osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu nerezidentů.

Energetika

Uruguay je zemí se stále rostoucí energetickou spotřebou, především díky trvalému růstu HDP. Země jednoznačně sází na obnovitelné zdroje, protože vlastními zdroji ropy nebo plynu nedisponuje. Je regionálním lídrem ve využití obnovitelných zdrojů (22-23 %, vláda chce dosáhnout až 30% podíl). Větrných parků je v Uruguayi 40, jen v roce 2017 se instalovalo 300 MW nových kapacit.
Díky rozvoji průmyslu výroby celulózy se silně zvýšil podíl biomasy na výrobě  elektřiny,

v posledním roce přesáhl 40 %. Vodní elektrárny disponují celkovou kapacitou cca 1500 MW a doplňují tak větrnou a solární energii jako hlavní zdroje pro výrobu elektřiny v Uruguayi.

S výstavbou uhelných elektráren se nepočítá. Politikou státu je nedotovat žádné zdroje energie, a to ani z obnovitelných zdrojů.

Železniční a kolejová doprava

V současnosti je v Uruguayi 1652 km tratí, provoz na nich zajištuje 20 lokomotiv a 760 vagonů. Stav tech­niky je špatný, v posledních letech jsou nakupovány jen ojeté lokomotivy a vagony z Evropy, které prošly modernizací. Finská firma UPM plánuje postavit novou celulózku na severu země a potřebuje kvalitní železniční spojení mezi závodem v Paso de los Toros a přístavem v Montevideu, jehož stavbu a rekonstrukci stávajících částí si vyžádala od vlády. Délka je 273 km a součástí tratí má být i přes 40 železničních mostů. Odhadovaná investice je 3 mld. USD (2,7 mld. na stavbu celulózky, 370 mil. na stavbu železnice) a vítěz soutěže bude na lince provozovat nákladní a osobní dopravu 22 let (koncese). Tato částka se ale s jistotou o hodně zvýší, protože se ukazuje, že stav stávajících tratí je o mnoho horší, než se původně předpokládalo. Modernizaci si vyžádá i vozový park, také především díky nárokům UPM na zajištění bezpečné a rychlé dopravy celulózy.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Největší veletrhy jednotlivých odvětví probíhají v Argentině, Chile nebo Brazílii. Doporučujeme proto soustředit síly na tyto události. Kvůli koronavirové situaci byly dosavadní akce v Uruguayi odloženy.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem