Uruguay

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMontevideo
Počet obyvatel3,49 mil.
Jazykšpanělština (úřední)
Náboženství68 % křesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuLuis Alberto Lacalle Pou
Hlava vládyLuis Alberto Lacalle Pou
Název měnyuruguayské peso (UYU)
Cestování
Časový posun-4 hod (v létě -5 hod)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ľubomír Hladík
Ekonomický úsekMgr. Radek Hovorka
Konzulární úsekMgr. Jindřich Kubovský
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 54,8
Hospodářský růst (%) 3,3
Inflace (%) 7,3
Nezaměstnanost (%) 10,8

Diplomatické styky mezi ČSR a Uruguayskou východní republikou byly navázány dne 16. 8. 1921. První vyslaný uruguayský diplomat byl vůbec prvním zástupcem zemí Latinské Ameriky v bývalém Československu a – na rozdíl od většiny ostatních latinskoamerických zemí – diplomatické styky mezi oběma zeměmi nebyly nikdy přerušeny. Po rozdělení ČSFR vláda Uruguaye okamžitě uznala ČR a navázala s ní diplomatické styky s platností od 1.1. 1993.

Uruguay je jedna z nejrozvinutějších zemí Jižní Ameriky – míra demokracie a svobody je vysoká, je zde zaznamenána nejnižší míra korupce na kontinentu. Směřování nově zvolené administrativy se zdá být jednoznačně pozitivní. Uruguay se vyznačuje stabilním a transparentním prostředím pro export a investice, dlouhodobě konzistentním hospodářským plánem vlády. Uruguay je jako malá a otevřená ekonomika jedním z hlavních zastánců obchodní dohody EU-MERCOSUR.

Uruguay bývá někdy označována jako „Silicon Valley“ Latinské Ameriky. S 3,5 mil. obyvateli je tato malá země dvojkou (po Mexiku) co do vynaloženého úsilí a objemu investic v oblasti umělé inteligence. Uruguay dlouhodobě rozvíjí systém, díky němuž se země stává výzkumným střediskem světového významu.

Uruguay v roce 2020 nejvíce vyvážela do Číny (27 % exportu), dále do Brazílie (14 %), EU (14 %). Argentina představuje pouze 5 % veškerých exportů (což ale více vypovídá o míře protekcionistických opatření v Argentině). Největším vývozním artiklem je hovězí maso, obiloviny, mléčné výrobky a celulóza. Dováží se naopak průmyslové výrobky (auta, elektronické přístroje apod.), surová ropa a hnojiva.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Uruguay (MZV) (54.96kB) Souhrnná teritoriální informace (STI) Uruguay (289.22kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Uruguayská východní republika (República Oriental del Uruguay)

Uruguayská východní republika je sekulární, nezávislý a suverénní stát s demokratickou a republikánskou formou vlády. První uruguayská ústava pochází z roku 1830 a zůstala v platnosti až do roku 1918. Současný ústavní text schválený v roce 1967 prošel reformami v letech 1996 a 2004. Výkonnou moc tvoří prezident a viceprezident. V souladu s platným volebním systémem volí občané každých pět let všeobecnými, přímými a povinnými volbami zástupce ve dvou komorách parlamentu. Prezident a viceprezident republiky jsou voleni přímo. Znovuzvolení osoby prezidenta není povoleno.

Od března 2020 vládne zemi prezident Luise Lacalle Pou ze strany Partido Nacional.  Nastupující vláda byla složena z pěti různých stran.


1.2. Zahraniční politika země

Pro Uruguay jako malou zemi je nejdůležitější ekonomická rovina zahraniční politiky. Vzhledem k pozdržení podpisu dohody mezi sdružením MERCOSUR a Evropskou unií se vláda prezidenta Lacalle Pou čím dál více zaměřuje na prohlubování vztahů s Čínou. Čína je největší obchodní partner Uruguaye, má s ní podepsáno přes 30 bilaterálních dohod a označuje ji za strategického partnera. Export do Číny v roce 2020 reprezentoval 27 % veškerého exportu.

S příchodem nové administrativy v roce 2020 došlo k proměně zahraniční politiky ve vztahu k Venezuele. Uruguay se tak přiblížila diskurzu Limské skupiny. Uruguay též v březnu 2020 vystoupila z Unie jihoamerických národů (UNASUR). 

Lacalle Pou již během své inaugurace vyzdvihl nutnost posílení regionálního bloku MERCOSUR. Na druhou stranu však zmínil důležitost flexibility a možnost členů uzavírat bilaterální smlouvy s třetími zeměmi podle svého uvážení. Pro zemi je zásadní pokračovat v implementaci obchodní dohody s Evropskou unií. 

Uruguay v roce 2020 jako první stát na světě ratifikovala Úmluvu Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190).

Od roku 2019 do roku 2021 je Uruguay členem Rady OSN pro lidská práva.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3 474 000 obyvatel (2019), přitom v roce 1950 to bylo pouze 2 239 000
 • 19,6 obyvatel na km2
 • 64,2 % obyvatelstva ve věku 15–64 let

Uruguay je silně koncentrovanou zemí, v Montevideu a okolí žije přes 2,5 mil. lidí. Celkem 91,8 % obyvatel sídlí ve městech.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • růst populace 3,4/1000 obyvatel ročně
 • porodnost 13,91/1000 obyvatel
 • úmrtnost 9,3 / 000 obyvatel
 • dětská úmrtnost 11,8/1000 narozených dětí
 • průměrná délka života 77,9 let

Národnostní složení

 • 93 % evropského původu (zejména potomci Španělů a Italů, evropští Židé)
 • 6 % míšenci
 • 1 % mulaté

Náboženské složení

 • římskokatolické (66 %)
 • protestantské (2 %)
 • židovské (2 %)
 • bez vyznání (30 %)

Úřední jazyk 

 • španělština

Další používané jazyky

 • portugalština
 • brazileiro (španělsko-portugalská směs na uruguaysko-brazilské hranici)
 • v malé míře italština, angličtina, francouzština a němčina

Jedná se o odhadované údaje, poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2010.

Zdroj: INE

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Země se vyznačuje stabilním a transparentním prostředím pro export a investice, dlouhodobě konzistentním hospodářským plánem vlády. Za posledních patnáct let přesměrovala část zahraničního obchodu na Čínu a EU, aby snížila rizika plynoucí z ekonomických problémů Argentiny a Brazílie a nebyla tolik citlivá na externí šoky. Diverzifikace ekonomiky je sice větší než u ostatních zemí regionu, stále je ale silně závislá na vývozu zemědělských surovin. Nová administrativa má odhodlání provádět kroky „západního liberálního střihu“ (liberalizace obchodu, větší podpora MSP uvolňováním byrokracie a snižováním překážek, digitalizace, důraz na nové technologie apod.), ovšem vzhledem k pandemii koronaviru musely být tyto snahy prozatím z větší části potlačeny.

Uruguay je jednou z mála zemí Jižní Ameriky, která až do začátku pandemie dlouhodobě udržovala hospodářský růst. V roce 2020 se nicméně uruguayská ekonomika propadla o 6 %, což je stále jeden z nejnižších propadů v Jižní Americe. Přesto se návrat na hodnoty roku 2019 očekává až v roce 2023. Podle údajů Národního statistického úřadu (INE) se zvýšila nezaměstnanost z 9,2 % na 11 %, míra chudoby je taktéž přibližně 11 %. I v průběhu roku 2020 pokračovalo oslabování uruguayského pesa k dolaru, když vůči USD ztratilo přibližně 13 % své hodnoty. Inflace vystoupala již na 10 %. 

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 0,50,3-5,43,33,0
HDP/obyv. (USD/PPP) 23 035,023 455,722 550,023 590,024 680,0
Inflace (%) 7,67,99,87,36,9
Nezaměstnanost (%) 8,48,910,410,89,8
Export zboží (mld. USD) 11,611,810,512,613,0
Import zboží (mld. USD) 9,38,78,09,610,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 2,33,12,53,03,0
Průmyslová produkce (% změna) 2,91,2-3,92,42,1
Populace (mil.) 3,53,53,53,53,5
Konkurenceschopnost 53/14054/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 3/73/73/73/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,5
Veřejný dluh (% HDP) 81,8
Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,8
Daně
PO 25 %
FO 10-36 %
DPH 10 a 22 %

V příštích letech se očekává růst HDP, fiskální deficit však zůstane nad úrovní nezbytnou ke stabilizaci dluhu. Lze očekávat saldo rozpočtů i v dalších letech, ale podstatně menší než v období pandemie koronaviru.

Zahraniční dluh za posledních deset let velmi vzrostl, začátkem roku 2021 se pohyboval na úrovni 75 % (56 % v roce 2011).

2.3. Bankovní systém

Uruguayské peso je volně směnitelné bez jakýchkoli omezení. Neexistují žádná omezení na vývoz či dovoz deviz a valut. Emisní bankou je Banco Central del Uruguay. Fungování bankovního systému a požadavky, které musejí tamní banky plnit, reguluje zákon č. 15 322 z roku 1982 (Sistema de Intermediacion Financiera).

Přehled nejdůležitějších finančních institucí

Státní banky:

 • Banco de la República Oriental del Uruguay – BROU (veřejnoprávní banka)
 • Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) – státní komerční banka

Soukromé banky:

 • Banco de la Nación Argentina
 • Banco Itaú (převzala Bank Boston)
 • Citibank
 • Banco Santander
 • Banco Bandes
 • Banco Bilbao Vizcaya
 • Banco Heritage
 • Scotiabank Uruguay

2.4. Daňový systém

Národní daňové ředitelství DGI je hlavní organizací uruguayského daňového systému. DGI každému plátci daní přiděluje dvanáctimístný kód s označením RUT (Registro Único Tributario).

Nejdůležitější daně

Daň ze zisku – Impuesto de Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

Zatěžuje podnikatelskou a výrobní činnost, je obdobou naší daně ze zisku právnických osob. Je přímou daní stanovenou ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty – Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Obdoba DPH v ČR. Jsou jí zatíženy prakticky veškeré služby a zboží, osvobozeny jsou pouze některé základní potraviny, tiskoviny a knihy. Používají se dvě základní sazby IVA:

 • 22 % – služby, spotřební zboží, většina čistících prostředků, některé potraviny
 • 10 % – vybrané potraviny (např. káva, mouka, olej, cukr, čaj, máslo apod.), pohonné hmoty a pozemní doprava.

Zvláštní vnitřní daň – Impuesto Específico Interno (IMESI)

Sazby IMESI, která je obdobou spotřební daně v ČR, se liší v závislosti na druhu zboží či služeb. Podléhají jim např.: alkohol – 85 %; tabákové výrobky – 70 %; maziva – 15–35 %; automobily, motocykly – 25–30 %; pivo – 27 %; víno – 23 %; voda, soda – 22 %; kosmetika – 20 %; elektrická energie – 10 %; nealkoholické nápoje – 10 %; pohonné hmoty – sazby různé podle typu.

Při dovozu zboží do Uruguaye musí místní importéři zaplatit daň z přidané hodnoty (IVA) ve výši 22 % hodnoty zboží a navíc 5% poplatek, který je vlastně clem (tasa consular, dovozů ze zemí Mercosur se to netýká). Po realizace prodeje pak v určeném období doplatí zbývajících 25 % daně ze zisku (IRAE). Osobní daně El Impuesto a las Retribuciones Personales, včetně penzí, 2,25 – 6,25 %. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, IRPF: z pracovního kapitálu 7–12 %, z práce je sazba odstupňovaná (do 36 %). Nerezidenti platí daně 7–12 %.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Obchod Uruguaye s EU dosahuje v posledních letech úrovně kolem 2,5 mld. EUR s tím, že EU má aktivní saldo obchodní bilance. Přibližně 80 % exportu EU jsou hotové výrobky (chemické produkty, stroje, automobily atd.), zbytek jsou zemědělské produkty. V dovozu do EU je největší položkou celulóza (48 %), dovoz hovězího masa ve srovnání s předchozími roky kleslo.  Do EU se dále dováží kůže, sója, dřevo, ryby, rýže, vlna, citrusy. EU je druhým největším odběratelem uruguayského vývozu (17 %).

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 1 280,71 297,51 242,0N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 1 627,21 594,51 101,7N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 346,5297,1-140,3N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní vztahy jsou co do objemu poměrně malé (což souvisí s velikostí Uruguaye), nicméně ne zanedbatelné.  Tato limitující skutečnost je kompenzována stabilním a transparentním prostředím pro export a investice, dlouhodobě konzistentním hospodářským plánem vlády. Český vývoz do Uruguaye dosáhl za rok 2020 hodnoty asi 7,5 mil. USD (7,2 mil. USD v roce 2019). Dovoz poklesl na asi 8,7 mil. USD proti 10 mil. USD v roce 2019 (14 mil. USD v roce 2017).

Obchodní výměna s ČR (mld. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,20,20,2N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,30,20,2N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,10,10,0N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

EU nemá s Uruguayí uzavřenou obchodní dohodu o preferenčním vztahu. V současné době neuplatňuje EU na zboží z Uruguaye žádná ochranná opatření.

Smlouvy s ČR

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda: Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000) Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním právem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012.

3.3. Rozvojová spolupráce

Uruguay je druhá nejbohatší země Latinské Ameriky s poměrně rovnostářsky rozdělovaným bohatstvím a velkou mírou přerozdělování. Proto není příjemcem rozvojové pomoci ČR či EU. Z prostředků EU jsou nicméně financovány některé programy na rozvoj občanské společnosti, podporu sociální a regionální koheze, dále na výzkum, ekonomický rozvoj a inovace či reformu trestního práva.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Národní rozvojová agentura vytvořila poradenský program pro malé a střední podniky, které chtějí investovat do technologií souvisejících se zemědělstvím. Tyto technologie zatím zdaleka nedosahují evropských norem. Příležitosti se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, biotechnologií s přidanou hodnotou. Kromě toho jsou v Uruguayi komplexy (El Parque de las Ciencias, Zonamerica nebo Aguada Park), kde by případný výzkum mohl být prováděn s nízkými náklady.

Zemědělství je sektorem, do kterého směřuje nejvíce investic (zejména určených na začlenění technologie na zpracování zrn, dále na technologii používanou při zpracování masa). Použití technologií při zpracování rýže radikálně zvýšilo postavení Uruguaye jako vývozce této potraviny. Některé z těchto projektů můžete najít na webových stránkách Národního institutu pro zemědělský výzkum, který usiluje o udržitelný rozvoj zemědělství prostřednictvím vytváření a přizpůsobování znalostí a technologií. Prostřednictvím rozvoje řady technologických nápadů je podporována udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost.

▶ ICT

Pouze dvě latinskoamerické země se prioritně snaží rozvíjet umělou inteligenci a nové technologie: Mexiko a Uruguay. Umělá inteligence by se měla stát skutečným motorem rozvoje. Očekává se, že do roku 2030 Uruguay přispěje do globální ekonomiky přibližně 15 mld. USD. V současné době existují v Uruguayi tři hlavní oblasti, kde se umělá inteligence rozvíjí:

 • Computer vision (interpretace obrázků nebo videí k získání informací z nich)
 • Natural language processing (vyvíjí modely, které umožňují interpretovat a extrahovat relevantní informace z psaných textů)
 • Predictive analytics (budoucí události jsou předpovídány na základě minulých událostí)

Vláda osvobozuje od daní projekty zahrnující technologické inovace a transfer technologií. Obecné pobídky pro investice byly vytvořeny zákonem o podpoře investic a jsou upraveny vyhláškou č. 59/998. Od roku 2016 jsou finanční aktivity zaměřené na rozvoj vědeckých a technologických inovací předmětem zákona o podpoře investic (musí obdržet kladné stanovisko Národní agentury pro výzkum a inovace). Tyto činnosti jsou po dobu pěti let osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu nerezidentů.

▶ Energetika

Uruguay je zemí se stále rostoucí energetickou spotřebou, především díky trvalému růstu HDP. Země jednoznačně sází na obnovitelné zdroje, protože vlastními zdroji ropy nebo plynu nedisponuje. Je regionálním lídrem ve využití obnovitelných zdrojů (22-23 %, vláda chce dosáhnout až 30% podíl). Větrných parků je v Uruguayi 40. Díky rozvoji průmyslu výroby celulózy se silně zvýšil podíl biomasy na výrobě  elektřiny v posledním roce (více jak 40 %). Vodní elektrárny disponují celkovou kapacitou cca 1500 MW a doplňují tak větrnou a solární energii jako hlavní zdroje pro výrobu elektřiny v Uruguayi. S výstavbou uhelných elektráren se nepočítá.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Většina zahraničních firem působí v Uruguayi prostřednictvím místního zástupce nebo dealera. S ohledem na malý trh doporučujeme začít jednání s nějakým stávajícím obchodníkem, teprve poté případně uvažovat o někom, kdo by začínal trh rozvíjet úplně od začátku (např. když se nedomluvíte s někým již zavedeným). Trh v Uruguayi je malý a proto se dá předpokládat, že lidé na jednom trhu se dobře znají, proto je vhodné se snažit o svém partnerovi dozvědět napřed co nejvíce, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

4.2. Oslovení

Klasickým prodejním kanálem v Uruguayi je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu. Pokud se rozhodnete firmu či asociaci oslovit emailem, je nutné ještě zavolat a připomenout se. V opačném případě by emailu pravděpodobně nikdo nevěnoval pozornost.

4.3. Obchodní schůzka

Při obchodním jednání a společenském styku bývá pravidlem oblek a kravata. Při opakovaných jednáních je možné volnější oblečení. Pozdní příchod na jednání je tolerován, nemělo by však jít o více než deset minut. Omluva s odkazem na pomalou dopravu je všeobecně akceptovaným důvodem zpoždění. U důležitých obchodních partnerů, kteří mají zkušenosti s obchodováním s evropskými nebo severoamerickými firmami, se vyžaduje dochvilnost. Formální i neformální konverzace bývá zpravidla zahájena dotazem na zdraví dotyčného a jeho rodiny, vhodnými nezávaznými tématy na konverzaci mohou být počasí, sport (v Uruguayi především fotbal), kultura, jídlo apod. Uruguayští občané jsou poměrně vzdělaní a mají přehled o Evropě a její kultuře. Zdejší zvláštnosti je pití místního čaje „maté“ i na ulici, součástí denního jídelníčku je především hovězí maso.

4.4. Komunikace

Úředním jazykem je španělština, na severu země je možné se domluvit i směsicí portugalštiny se španělštinou. Vzdělanější lidé umí anglicky, ale přesto doporučujeme komunikaci ve španělštině, předejde se tak mnohým nedorozuměním.

4.5. Doporučení

V zemi je nutné si zvyknout na některé jevy související s mentalitou zdejších lidí, tj. zejména mít trpělivost při jednání s lidmi.

4.6. Státní svátky

 • 1. leden – Nový rok
 • 6. leden – Den dětí
 • únor či březen – Karneval 
 • březen či duben – Velikonoční svátky 
 • 1. květen – Svátek práce
 • 18. květen – Vylodění třiceti tří
 • 19. červen – Výročí narození národního hrdiny Artigase
 • 18. červenec – Výročí přijetí ústavy
 • 25. srpen – Výročí vyhlášení nezávislosti
 • 12. říjen – Výročí objevení Ameriky
 • 2. listopad – Památka zesnulých
 • 25. prosinec – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Uruguay je malá země, kde se naprostá většina obchodů odehrává v Montevideu, lidé z obchodní komunity se proto většinou navzájem velice dobře znají. Úspěšná akvizice a následný prodej zboží se v případě většiny komodit neobejde bez činnosti místního zástupce, ideálně s již vybudovaným jménem a sítí kontaktů. To platí pro spotřební zboží i pro zboží investičního charakteru. Zástupce má v místě potřebné kontakty, může trvale potenciální zákazníky přesvědčovat o výhodnosti koupě, zajišťovat poprodejní servis, zprostředkovávat dodávky náhradních dílů apod.

Pouhý přímý písemný kontakt subjektu v ČR se zákazníkem a občasná návštěva teritoria mnohdy ke zdárnému uzavření obchodu nepostačují. Neméně důležitá je účast velvyslanectví, které především u státních zakázek často lobbuje na nejvyšší vládní úrovni.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Nejběžnějšími formami společností v Uruguayi je společnost s ručením omezením a akciová společnost. Časté jsou i pobočky zahraničních firem, které se zapisují do soudního rejstříku a mají vůči uruguayskému státu daňové povinnosti. Zřízení kanceláře nebo reprezentace zahraniční firmy není v zásadě složité. V případě vytvoření společného podniku (joint-venture) je pouze na obou, příp. více stranách, jakým způsobem se dohodnou na podmínkách vzájemné smlouvy. Příslušná registrace je pak spíše formálním úkonem a proběhne ve smyslu jejich dohody.

Společnost s ručením omezeným (Sociedad de responsabilidad limitada)

Společnost musí být založena minimálně dvěma společníky. K podpisu dohody musí dojít u soudního rejstříku obchodních firem a firma se musí zapsat do Registro Nacional de Comercio. Podmínkou je i publikace této dohody v Diario Oficial. SRL se může věnovat jakékoliv aktivitě kromě finančních služeb a pojištění. Není stanovena úroveň minimálního kapitálu. Existuje ale požadavek složit minimální základní kapitál v hotovosti. Společnosti s více než 20 společníky musejí pořádat valné hromady a pořizovat z nich zápisy.

Akciová společnost (Sociedad Anónima)

Statut akciové společnosti musí schválit Generální inspekce ministerstva financí a musí být zapsána stejně jako společnost s ručením omezeným v soudním rejstříku. Podmínkou je rovněž publikování v Diario Oficial. Doba vytvoření společnosti, jejíž základní kapitál musí být minimálně 36 000 USD, může být i několik měsíců. 25 % z této částky musí být složeno v hotovosti a 50 % zajištěno bankovní garancí.

V případě zakládání finančních institucí je třeba předchozího schválení uruguayské vlády. Odlišné jsou i minimální finanční částky – ty jsou posuzovány individuálně. Některým firmám působícím v oblasti komunikací, dopravy, průmyslu, zpracování ryb, musí být uděleno zvláštní schválení k provozování činnosti. Akciové společnosti podléhají kontrole ze strany Národního účetního dvora.

5.3. Marketing a komunikace

Na uruguayském trhu lze používat naprostou většinu marketingových nástrojů a způsobů komunikace jako je běžné v Evropě. Oproti ČR je možné zdůraznit častější používání sociálních médií u většiny věkových kategorií. Díky velkému množství turistů, kteří každoročně do země přicestují, je vhodné při plánování marketingových aktivit myslet i na ně, především v oblasti spotřebního zboží nebo potravin a nápojů.

Nejběžnější a patrně nejvýznamnější forma propagace výrobků a služeb je prostřednictvím masmédií – především rozhlasu a televize, rovněž tak publikací v denících a specializovaných ekonomických týdenících a časopisech. Nejedná se však o záležitost levnou. Častou formou propagace je zasílání propagačních letáků nebo jejich rozdávání prostřednictvím osobního kontaktu. Svůj význam má i adresná inzerce. Velmi účinnou formou propagace je pořádání předváděcích akcí, kde jsou obchodní partneři seznamováni s výrobním, exportním programem dané firmy a s její obchodní strategií. Nesmí přitom chybět dostatek kvalitně natištěných katalogů a prospektových materiálů, – samozřejmě ve španělštině.

Marketing a propagace výrobků je v Uruguayi nezbytným předpokladem dosažení obchodního úspěchu. Silná konkurence z členských zemí MERCOSUR, ze zemí EU a z USA vynakládá na tyto účely značné částky. Obchodní partneři v Uruguayi si často stěžují na to, že české výrobky neznají, přestože vědí, že jsou mnohdy na stejné nebo i vyšší kvalitativní úrovni a za srovnatelné ceny. Konkurence je nakonec úspěšnější právě díky provádění systematické reklamy.

Vzhledem k místním jazykovým odlišnostem od běžné španělštiny doporučujeme formulář reklamních sdělení zkontrolovat  místním člověkem, abyste se vyhnuli nedorozumění nebo nechtěnému zesměšnění. Především to platí u elektronické komunikace, kde se chyby a omyly velice rychle šíří po síti.

V Uruguayi probíhají jen lokální, méně významné veletrhy, na které je lepší jít s místním obchodním zástupcem.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Uruguay patří v rámci Latinské Ameriky k zemím, které chrání duševní vlastnictví lépe než většina ostatních. Je signatářem základních mezinárodních dokumentů v této oblasti. I s ohledem na ochranu místního průmyslu (textil, software) se poslední dobou zlepšila kontrola, kdy dochází k zabavení velkého množství falešného značkového zboží. Na druhou stranu má ovšem Uruguay, která je zemí evropských emigrantů, problémy s dodržováním pravidel o ochranných značkách a o názvech výrobků s místním označením, především evropského původu. Je vedena řada sporů, mj. o sýry Gouda, francouzský koňak či skotskou whisky. Ke zlepšení by mělo dojít ratifikací obchodní dohody mezi zeměmi MERCOSUR a EU. Země také spolupracuje s americkými úřady, které v roce 2017 provedly školení zaměstnanců celní správy na problematiku ochrany duševního vlastnictví.

Registraci obchodních značek provádí Národní ředitelství pro duševní vlastnictví, které je součástí Ministerstva průmyslu, energetiky a hornictví. Registraci je možné zahájit online zde. Na ministerstvu také funguje poradenská kancelář Světové obchodní organizace – WIPO. 

Více informací: https://uruguayemprendedor.uy/articulo/que-es-la-propiedad-intelectual-y-como-registrarla/

5.5. Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek je regulován vládním dekretem, který však neodpovídá aktuálním potřebám a podmínkám investování a byl podroben kritice ze strany politiků i ekonomů. V současné době je v pokročilém stadiu přípravy nová verze dekretu, která oproti stávající zákonné úpravě obsahuje řadu inovací.

V Uruguayi existuje Státní agentura pro nákupy a kontratace (ACCE), která realizuje většinu nákupů pro státní organizace. Je potřeba nejdříve se zaregistrovat jako dodavatel v systému RUPE (REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO), potom má firma přístup ke všem tendrům. Do RUPE se firma přihlašuje sama nebo prostřednictvím pověřeného zástupce, registrace se provádí elektronicky.

Přístup zahraničních účastníků k veřejným zakázkám je v zásadě rovný, místní firmy nebývají žádným způsobem zvýhodňovány. Nelze samozřejmě zajistit, aby již ve stadiu vyhlašování soutěže vyhovovalo zadání na dodávku požadovaného zboží nebo investičního celku všem účastníkům soutěže stejnou měrou. Často se najde určitý konkrétní tuzemský nebo zahraniční dodavatel, který má v soutěži větší šanci na úspěch, než konkurence, neboť jsou mu již od samotného počátku podmínky soutěže „šity na míru“.

Je třeba rozlišit veřejné zakázky obsahující stavební část a ostatní veřejné soutěže na dodávku stavebních prací. Je nutné se zaregistrovat u ministerstva dopravy a veřejných prací. To na základě předložené dokumentace rozhodne, která firma je nejvhodnější podle určených kritérií – rozhoduje např. technická vybavenost, účast finančních ústavů na projektu, zkušenosti s podobnými zakázkami, reference.

Zvláštní formou jsou veřejné soutěže, kde se dodavatel zavazuje kromě vlastní zakázky zajistit na stanovenou dobu chod vybudovaného objektu (tzv. forma koncese). Příkladem je dálnice z Montevidea do přímořského letoviska Punta del Este, kde firma Consorcium de Este je povinna dálnici provozovat, vybírat z ní poplatky a odvádět daně a další dávky. Podmínka, aby dodavatel díla byl zároveň koncesionářem, znesnadňuje v mnoha případech účast českých subjektů v tendrech.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Způsoby řešení obchodních sporů

Spory jsou řešeny dle konkrétních podmínek smlouvy, tj. v zemi a podle práva dodavatele nebo odběratele, není-li stanoveno jinak. Institucemi pro řešení sporů jsou soudní instituce, obchodní komory nebo burzy. V ojedinělých případech je možné spory mezi partnery z okolních zemí regionu řešit u příslušných orgánů sdružení Společného jihoamerického trhu (MERCOSUR) nebo Latinskoamerické integrační asociace (ALADI).

Problémy a rizika místního trhu

Uruguay je tradičně hodnocena předními ratingovými firmami jako země s dobrými investičními podmínkami s nízkým rizikem pro vstup zahraničního kapitálu. Momentálně je hodnocena stupněm 3 ve škále do 7 podle metodiky OECD. Existuje zde stabilní ekonomické a investiční prostředí, konsensus v zásadních otázkách ekonomické politiky a úspěšné provádění strukturálních reforem s poměrně širokou participací státu na přijímání zásadních ekonomických rozhodnutí. Uruguay patří vedle Chile při hodnocení investičních podmínek k nejméně problémovým zemím.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejobvyklejším způsobem je platba akreditivem nebo bankovním převodem, někdy směnkou s odloženou splatností až do 120 dní. Ke splácení dochází bez větších problémů. ZÚ neeviduje žádnou českou firmu s významnější neplněnou pohledávkou. Částečná platba akontací se používá zejména u některých specifických dodávek. Některé firmy stále více omezují využití akreditivu jako platebního prostředku, neboť se snaží ušetřit nemalé poplatky za jeho otevření.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro držitele českých a uruguayských národních cestovních pasů byla s platností od 9. listopadu 1999 vzájemně zrušena vízová povinnost pro pobyt do 90 dnů. Vízová povinnost se nadále vztahuje na pobyt za účelem studia nebo práce, resp. na jakoukoliv výdělečnou činnost.

V zemi, která byla v minulosti postižena závažnými nákazami dobytka, platí při vstupu přísná hygienická opatření. Je zakázán dovoz většiny potravin, nekonzervovaných potravinářských výrobků a rostlin. Celní orgány mají dle nařízení místního MZV právo provést prohlídku zavazadla i držitelům diplomatických a služebních pasů při podezření na nedodržení hygienických norem.

Na hlavním mezinárodním letišti Carrasco v Montevideu, které spravuje soukromá společnost, se při odletu platí poplatek, který bývá často zahrnut v ceně letenky, je ale dobré si tuto informaci předem ověřit.

Na rozdíl např. od Argentiny není cizincům poskytována zdravotní péče zdarma. Na tu mají nárok jen lidé se statutem rezidenta, ostatní musí za poskytnutou péči zaplatit. Při cestách do Uruguaye se proto doporučuje sjednat si cestovní pojištění, neboť náklady na zdravotní péči jsou v místě pro nepojištěné osoby velmi vysoké. Úroveň zdravotní péče je dobrá, v zemi existuje kvalitní systém záchranné služby, zdravotnická i nemocniční zařízení mají odpovídající vybavení i kvalitní personál. Při dlouhodobějším pobytu nad rámec turistiky, speciálně pro pracovníky obchodních zastoupení, je možné si sjednat základní zdravotní pojištění u řady soukromých zdravotních pojišťoven. Toto pojištění zahrnuje standardní péči srovnatelnou s ČR. Vzhledem ke geografické poloze země se není nutné obávat malárie, žluté zimnice či jiných onemocnění způsobených hmyzem.

Dopravní systém se vyznačuje častým nedodržováním jízdních řádů v městské hromadné dopravě, výluky v dopravě v souvislosti s občasnými stávkami nejsou výjimkou. Při řízení motorového vozidla je nutná maximální obezřetnost. Na křižovatkách dvousměrných ulic je většinou zakázáno odbočení doleva, je třeba objet celý blok. Na značených přechodech (zebrách) mají chodci přednost.

V kontextu Latinské Ameriky lze Uruguay považovat za bezpečnou zemi s nízkou kriminalitou. Při dodržování základních bezpečnostních pravidel lze v Uruguayi cestovat zcela bez problémů. S výjimkou občasného silného větru zemi nepostihují žádné přírodní katastrofy.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

V Uruguayi nejsou specifické podmínky pro zaměstnávání cizinců. Pro naše občany platí standardní podmínky pro vyřízení pobytové vízové povinnosti za účelem pracovní činnosti. Obecně platí, že v Uruguayi jsou vítáni cizinci s vyšším vzděláním nebo z oborů, které v zemi nejsou zastoupeny. Žádosti o pracovní povolení pro občany z této kategorie jsou vyřizovány přednostně. ČR aktuálně vyjednává s uruguayskou stranou, aby se zaměstnávání českých občanů v Uruguayi a vice versa zjednodušilo.

Před odjezdem z ČR je třeba si udělat výpis z trestního rejstříku za posledních pět let a zajistit si přehled provedených očkování. Oba dokumenty je třeba opatřit apostilou s překladem do španělštiny. Po příjezdu do Uruguaye je nutné projít zdravotní prohlídkou a mít o ní potvrzení (Carné de Salud).

Povolení k pobytu vydává Ministerstvo vnitra a jeho organizace Departamento de Residencias de la Dirección Nacional de Migración.

V roce 2021 je úroveň minimální mzdy stanovena na 17 930 UYU, což v květnu 2021 odpovídalo cca 410 USD.


5.9. Veletrhy a akce

Největší veletrhy jednotlivých odvětví probíhají v Argentině, Chile nebo Brazílii. Doporučujeme proto soustředit síly na tyto události. Kvůli koronavirové situaci jsou navíc dosavadní akce v Uruguayi odloženy.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Česká republika nemá v Uruguayi svůj stálý zastupitelský úřad. Nepůsobí tam ani žádná jiná státní organizace. ČR svoje vztahy s Uruguayí řeší prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
Junín 1461
1113 Buenos Aires, C.F.
tel.: 0054 11 4807 3107
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/buenosaires

V případě potřeby je možné se obrátit na honorárního konzula ČR v Montevideu:

Honorární konzulát České republiky v Uruguayi
Colonia 1323, P. 10AP. 1002 B, C.P. 11.100, Montevideo
tel.: +598 2 901 6887
e-mail: montevideo@honorary.mzv.cz 
Vedoucí úřadu: Dr. Jorge J. Goyenola

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Policie: 911
 • Hasiči: 104
 • Zdravotní služba: 159
 • Pohotovost: 147
 • Informace: 122

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Turistické informace: https://www.turismo.gub.uy

Informace o zahraničním obchodě proexportní organizace Uruguay XXI: https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/

Užitečné odkazy:

Dirección Nacional de Aduanas – DNA: www.aduanas.gub.uy

Ministerio de Relaciones Exteriores – MRREE: www.mrree.gub.uy

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF: www.mef.gub.uy

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – MGAP: www.mgap.gub.uy

Ministerio de Indústria, Energía y Mineria – MIEM: www.miem.gub.uy

Ministerio de Salud Publica – MSP: www.msp.gub.uy

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – MTSS: www.mtss.gub.uy

Ministerio de Transporte y Obras Publicas – MTOP: www.dnt.gub.uy

Ministerio de Turismo y Deportes del Uruguay – MINTUR: www.turismo.gub.uy

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – MVOTMA: www.mvotma.gub.uy

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP: www.opp.gub.uy

Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII: www.anii.org.uy

Administración Nacional de Puertos – ANP: www.anp.com.uy

Instituto Nacional de Estadísticas – INE: www.ine.gub.uy

Dirección Nacional de Minería y Geología – DINAMIGE: www.dinamige.gub.uy

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland – ANCAP: www.dinamige.gub.uy

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas – UTE: www.ute.com.uy

Administración Nacional de Telecomunicaciones – ANTEL: www.antel.com.uy

Banco Central del Uruguay  – BCU: www.bcu.gub.uy

Banco dela República Oriental del Uruguay – BROU: www.brou.com.uy
• Teritorium: Amerika | Uruguay | Zahraničí