Uruguay

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMontevideo
Počet obyvatel3,29 mil.
Jazykšpanělština (úřední)
Náboženství68 % křesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuLuis Alberto Lacalle Pou
Hlava vládyLuis Alberto Lacalle Pou
Název měnyuruguayské peso (UYU)
Cestování
Časový posun-4 hod (v létě -5 hod)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ľubomír Hladík
Ekonomický úsekMgr. Radek Hovorka
Konzulární úsekMgr. Filip Kanda
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 73,57
Hospodářský růst (%) 5,00
Inflace (%) 9,11
Nezaměstnanost (%) 7,90

Diplomatické styky mezi ČSR a Uruguayskou východní republikou byly navázány dne 16. 8. 1921. První vyslaný uruguayský diplomat byl vůbec prvním zástupcem zemí Latinské Ameriky v bývalém Československu a – na rozdíl od většiny ostatních latinskoamerických zemí – diplomatické styky mezi oběma zeměmi nebyly nikdy přerušeny. Po rozdělení ČSFR vláda Uruguaye okamžitě uznala ČR a navázala s ní diplomatické styky s platností od 1.1. 1993.

Uruguay je jedna z nejrozvinutějších zemí Jižní Ameriky – míra demokracie a svobody je vysoká, je zde zaznamenána nejnižší míra korupce na kontinentu. Uruguay se vyznačuje stabilním a transparentním prostředím pro export a investice, dlouhodobě konzistentním hospodářským plánem vlády. Uruguay je jako malá a otevřená ekonomika jedním z hlavních zastánců obchodní dohody EU-MERCOSUR.

Země bývá někdy označována jako „Silicon Valley“ Latinské Ameriky. S 3,5 mil. obyvateli je tato malá země dvojkou (po Mexiku) co do vynaloženého úsilí a objemu investic v oblasti umělé inteligence. Uruguay dlouhodobě rozvíjí systém, díky němuž se země stává výzkumným střediskem světového významu.

V roce 2022 Uruguay nejvíce vyvážela do Číny (28 % exportu), dále do EU (15 %) a Brazílie (14 %). Argentina představuje pouze 9 % veškerých exportů (což ale více vypovídá o míře protekcionistických opatření v Argentině). Největším vývozním artiklem je hovězí maso, obiloviny, celulóza a mléčné výrobky. Dováží se naopak průmyslové výrobky (auta, elektronické přístroje apod.), surová ropa a hnojiva.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Uruguay (MZV) (54.96 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Uruguay (355.44 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Uruguayská východní republika (República Oriental del Uruguay)

Uruguayská východní republika je sekulární, nezávislý a suverénní stát s demokratickou a republikánskou formou vlády. První uruguayská ústava pochází z roku 1830 a zůstala v platnosti až do roku 1918. Současný ústavní text schválený v roce 1967 prošel reformami v letech 1996 a 2004. Výkonnou moc tvoří prezident a viceprezident. V souladu s platným volebním systémem volí občané každých pět let všeobecnými, přímými a povinnými volbami zástupce ve dvou komorách parlamentu. Prezident a viceprezident republiky jsou voleni přímo. Znovuzvolení osoby prezidenta není povoleno.

Od března 2020 vládne zemi prezident Luise Lacalle Pou ze strany Partido Nacional. Nastupující vláda byla složena z pěti různých stran.

1.2. Zahraniční politika země

Pro Uruguay jako malou zemi je nejdůležitější ekonomická rovina zahraniční politiky. Vzhledem k pozdržení podpisu dohody mezi sdružením MERCOSUR a Evropskou unií se vláda prezidenta Lacalle Pou čím dál více zaměřuje na prohlubování vztahů s Čínou. Čína je největší obchodní partner Uruguaye, má s ní podepsáno přes 30 bilaterálních dohod a označuje ji za strategického partnera. V roce 2022 započala s touto zemí i jednání o Dohodě o volném obchodu.

V rámci sdružení MERCOSUR usiluje Uruguay o co největší flexibilitu a možnost členů uzavírat obchodní bilaterální smlouvy s třetími zeměmi podle svého uvážení. Země má zájem o uzavření obchodních dohod např. s Tureckem či v rámci Transpacifického partnerství.

S příchodem nové administrativy v roce 2020 došlo k proměně zahraniční politiky ve vztahu k Venezuele. Uruguay se tak přiblížila diskurzu Limské skupiny. Uruguay též v březnu 2020 vystoupila z Unie jihoamerických národů (UNASUR).


1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3 474 000 obyvatel (2020), přitom v roce 1950 to bylo pouze 2 239 000
 • 19,6 obyvatel na km2
 • 64,2 % obyvatelstva ve věku 15–64 let

Uruguay je silně koncentrovanou zemí, v Montevideu a okolí žije přes 2,5 mil. lidí. Celkem 91,8 % obyvatel sídlí ve městech.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení růst

 • populace 3,4/1000 obyvatel ročně
 • porodnost 13,91/1000 obyvatel
 • úmrtnost 9,3/1000 obyvatel
 • dětská úmrtnost 11,8/1000 narozených dětí
 • průměrná délka života 77,9 let

Národnostní složení

 • 93 % evropského původu (zejména potomci Španělů a Italů, evropští Židé)
 • 6 % míšenci
 • 1 % mulaté

Náboženské složení

 • římskokatolické (66 %)
 • protestantské (2 %)
 • židovské (2 %)
 • bez vyznání (30 %)

Úřední jazyk

 • španělština

Další používané jazyky

 • portugalština
 • brazileiro (španělsko-portugalská směs na uruguaysko-brazilské hranici)

v malé míře italština, angličtina, francouzština a němčina

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Země se vyznačuje stabilním a transparentním prostředím pro export a investice, dlouhodobě konzistentním hospodářským plánem vlády. Za posledních patnáct let Uruguay přesměrovala část zahraničního obchodu na Čínu a EU, aby snížila rizika plynoucí z ekonomických problémů Argentiny a Brazílie a nebyla tolik citlivá na externí šoky. Diverzifikace ekonomiky je sice větší než u ostatních zemí regionu, stále je ale silně závislá na vývozu zemědělských surovin. Nová administrativa má odhodlání provádět kroky „západního liberálního střihu“ (liberalizace obchodu, větší podpora MSP uvolňováním byrokracie a snižováním překážek, digitalizace, důraz na nové technologie apod.).

Podle statistických údajů se objem HDP v roce 2022 zvýšil o 3,3 % ve srovnání s předchozím rokem. Inflace ve stejném období poskočila na 10 %, nezaměstnanost naopak poklesla na současných 7,3%

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -6,124,375,002,002,50
HDP/obyv. (USD/PPP) 22 247,5524 177,1326 990,0028 460,0029 600,00
Inflace (%) 9,757,759,116,906,50
Nezaměstnanost (%) 10,509,377,907,907,50
Export zboží (mld. USD) 6,869,5411,2412,0112,37
Import zboží (mld. USD) 7,5610,3212,9712,8413,41
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 2,154,484,385,805,77
Průmyslová produkce (% změna) -4,655,991,50-0,901,10
Populace (mil.) 3,473,483,493,503,51
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 3/73/73/73/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,20
Veřejný dluh (% HDP) 67,60
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,38
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Současná administrativa klade velký důraz na vyrovnanost státních rozpočtů, i z toho důvodu byl během let 2021 a 2022 snížen veřejný dluh (nikoliv však v absolutních číslech), který nyní dosahuje okolo 67 % HDP.

2.3. Bankovní systém

Uruguayské peso je volně směnitelné bez jakýchkoli omezení. Neexistují žádná omezení na vývoz či dovoz deviz a valut. Emisní bankou je Banco Central del Uruguay. Fungování bankovního systému a požadavky, které musejí tamní banky plnit, reguluje zákon č. 15 322 z roku 1982 (Sistema de Intermediacion Financiera).

Přehled nejdůležitějších finančních institucí

Státní banky

Banco de la República Oriental del Uruguay – BROU (veřejnoprávní banka)
Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) – státní komerční banka

Soukromé banky

Banco de la Nación Argentina
Banco Itaú (převzala Bank Boston)
Citibank Banco Santander
Banco Bandes
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Heritage
Scotiabank Uruguay

2.4. Daňový systém

Národní daňové ředitelství DGI je hlavní organizací uruguayského daňového systému. DGI každému plátci daní přiděluje dvanáctimístný kód s označením RUT (Registro Único Tributario).

Nejdůležitější daně

Daň ze zisku – Impuesto de Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

Zatěžuje podnikatelskou a výrobní činnost, je obdobou naší daně ze zisku právnických osob. Je přímou daní stanovenou ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty – Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Obdoba DPH v ČR. Jsou jí zatíženy prakticky veškeré služby a zboží, osvobozeny jsou pouze některé základní potraviny, tiskoviny a knihy. Používají se dvě základní sazby IVA:

 • 22 % – služby, spotřební zboží, některé potraviny
 • 10 % – vybrané potraviny (např. káva, mouka, olej, cukr, čaj, máslo apod.), pohonné hmoty a pozemní doprava.

Zvláštní vnitřní daň – Impuesto Específico Interno (IMESI)

Sazby IMESI, která je obdobou spotřební daně v ČR, se liší v závislosti na druhu zboží či služeb. Podléhají jim např.: alkohol – 85 %; tabákové výrobky – 70 %; maziva – 15–35 %; automobily, motocykly – 25–30 %; pivo – 27 %; víno – 23 %; voda, soda – 22 %; kosmetika – 20 %; elektrická energie – 10 %; nealkoholické nápoje – 10 %; pohonné hmoty – sazby různé podle typu.

Při dovozu zboží do Uruguaye musí místní importéři zaplatit daň z přidané hodnoty (IVA) ve výši 22 % hodnoty zboží a navíc 5% poplatek, který je vlastně clem (tasa consular, dovozů ze zemí Mercosur se to netýká). Po realizace prodeje pak v určeném období doplatí zbývajících 25 % daně ze zisku (IRAE). Osobní daně El Impuesto a las Retribuciones Personales, včetně penzí, 2,25 – 6,25 %. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, IRPF: z pracovního kapitálu 7–12 %, z práce je sazba odstupňovaná (do 36 %). Nerezidenti platí daně 7–12 %.


3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní vztahy jsou co do objemu poměrně malé (což souvisí s velikostí Uruguaye), nicméně ne zanedbatelné. Tato limitující skutečnost je kompenzována stabilním a transparentním prostředím pro export a investice.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,200,200,200,310,24
Export do ČR (mld. CZK) 0,300,200,200,320,33
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,100,070,020,010,09

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
515Sloučeniny organicko-anorganické, heterocyklické48,4021,00
665Zboží skleněné22,8910,00
411Oleje a tuky živočišné21,049,00
723Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství20,759,00
692Konstrukce kovové ke skladování a přepravě12,525,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
251Vláknina a papír sběrový190,3857,88
011Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené56,4917,17
268Vlna, vlákna živočišná ostatní (vč. česanců vlněných)24,147,34
541Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)15,284,64
061Cukr, melasa a med12,193,70

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Obchod Uruguaye s EU dosahuje v posledních letech úrovně kolem 3,8 mld. EUR s tím, že EU má aktivní saldo obchodní bilance. Přibližně 80 % exportu EU jsou hotové výrobky (chemické produkty, stroje, automobily atd.), zbytek jsou zemědělské produkty. V dovozu do EU je největší položkou celulóza (48 %), dovoz hovězího masa ve srovnání s předchozími roky kleslo. Do EU se dále dováží kůže, sója, dřevo, ryby, rýže, vlna, citrusy.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 1 280,601 297,101 238,301 933,301 867,50
Export do EU (mil. EUR) 1 524,401 527,001 070,901 393,002 025,00
Saldo s EU (mil. EUR) -346,60-297,50135,10494,50157,50

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Uruguay je součástí sdružení MERCOSUR a zároveň sousedem velkých ekonomik Brazílie a Argentiny. Zahraniční obchod je tak propojený právě s těmito zeměmi (více však s Brazílií než s Argentinou). Největší obchodní partner Uruguaye je nicméně Čína.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 5 096,305 231,204 596,106 158,00N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 5 932,105 414,405 326,607 322,00N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 835,80183,20730,501 164,00N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Uruguayská vláda uznává důležitou roli zahraničních investic v hospodářském rozvoji a nabízí stabilní investiční prostředí, které nediskriminuje zahraniční investory. Uruguayský právní systém přistupuje k zahraničním a domácím investicím stejně, většina investic je umožněna bez předchozího povolení a investoři mohou volně převádět kapitál a zisky ze svých investic do zahraničí.

Téměř třetina zahraničních společností pochází z členských zemí Evropské unie (okolo 500 firem) – cca 40 % ze Španělska, 18 % z Francie, 11 % z Německa, 7 % z Nizozemska a 5 % ze Švédska, a to z odvětví jako je potravinářství, obchod, stavebnictví, globální služby a ICT, finanční sektor, zemědělství, zpracovatelský průmysl a energetika. Zahraniční společnosti využívají režim podpory investic, tyto se podílely na 32 % celkových investic od roku 2006 do 2022.

V zemi nedochází k výrazným investicím ze strany českých subjektů.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Vztahy mezi EU a Uruguayí se řídí Rámcovou dohodou o spolupráci podepsanou v roce 1992. V návaznosti na tuto dohodu se konají pravidelná zasedání smíšené komise. Jako člen sdružení MERCOSUR je Uruguay rovněž smluvní stranou Rámcové dohody o spolupráci mezi EU a Mercosurem podepsané v roce 1995, která obsahuje ustanovení o obchodní spolupráci. Uruguay se plně účastní vyjednání o obchodní dohodě mezi EU a zeměmi MERCOSUR.

Smlouvy s ČR

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda: Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000). Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním právem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012.

3.4. Rozvojová spolupráce

Uruguay je druhá nejbohatší země Latinské Ameriky, není příjemcem rozvojové pomoci ČR či EU. Z prostředků EU jsou nicméně financovány některé programy na rozvoj občanské společnosti, podporu sociální a regionální koheze, dále na výzkum, ekonomický rozvoj a inovace či reformu trest

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělství a potravinářství

Zemědělství hraje v Uruguayi stále zásadní roli na tvorbě HDP. Více než 90 % uruguayské půdy je vhodné pro zemědělskou produkci. K dispozici je 16,4 milionu hektarů, které lze využít. Země patří mezi hlavní vývozce hovězího masa, rýže a sójových bobů na světě. S populací 3,5 milionu obyvatel se zde vyrábí potraviny pro 30 milionů lidí a očekává se, že v příštích letech Uruguay bude produkovat obživu pro 50 milionů obyvatel planety.

Technologie však zatím zdaleka nedosahují evropských norem. Příležitosti se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, smart řešení či biotechnologií s přidanou hodnotou. Cena půdy je ukazatelem, který odráží vývoj zemědělského sektoru v Uruguayi v posledním období. Cena za hektar se zvýšila z 385 USD v roce 2002 na 3 305 USD v roce 2021. Zemědělství je sektorem, do kterého směřuje nejvíce investic (zejména určených na začlenění technologie na zpracování zrn, dále na technologii používanou při zpracování masa).

V situaci, kdy celosvětově rostou ceny výrobních vstupů, budou uruguayští farmáři hledat možnosti, jak ušetřit při výrobě právě díky novým technologiím. Příležitosti pro české firmy se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, biotechnologií s přidanou hodnotou či smart řešení. Při úvahách o investici v této oblasti je důležité mít na paměti, že Uruguay je zemí s vysokou mírou demokracie a svobod, je zde také zaznamenána nejnižší míra korupce na kontinentu. Zemědělství je odvětvím, které všechny vlády – bez ohledu na ideologické směřování – ochraňovaly před zásahy zvenčí. Na vývoz se tak například nevztahují exportní cla, jak je tomu v sousední Argentině. Všechny komodity se obchodují v amerických dolarech. Ostatní valuty lze volně měnit bez dalších daňových omezení. Na výrobu ani zemědělské stroje se navíc nevztahuje DPH. Investiční prostředí zaručuje stabilitu a možnost plánovat na 5 nebo 10 let s vědomím, že pravidla hry jsou jasná a v průběhu času se nemění.

▶ ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Pouze dvě latinskoamerické země se prioritně snaží rozvíjet umělou inteligenci a nové technologie: Mexiko a Uruguay. Umělá inteligence by se měla stát skutečným motorem rozvoje. Očekává se, že do roku 2030 Uruguay přispěje do globální ekonomiky přibližně 15 mld. USD. V současné době existují v Uruguayi tři hlavní oblasti, kde se umělá inteligence rozvíjí:

 • Computer vision (interpretace obrázků nebo videí k získání informací z nich)
 • Natural language processing (vyvíjí modely, které umožňují interpretovat a extrahovat relevantní informace z psaných textů)
 • Predictive analytics (budoucí události jsou předpovídány na základě minulých událostí)

Vláda osvobozuje od daní projekty zahrnující technologické inovace a transfer technologií. Obecné pobídky pro investice byly vytvořeny zákonem o podpoře investic a jsou upraveny vyhláškou č. 59/998. Od roku 2016 jsou finanční aktivity zaměřené na rozvoj vědeckých a technologických inovací předmětem zákona o podpoře investic (musí obdržet kladné stanovisko Národní agentury pro výzkum a inovace). Tyto činnosti jsou po dobu pěti let osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu nerezidentů.

▶ Energetika

Uruguay kráčí cestou transformace energetické politiky založené na vhodném institucionálním a regulačním rámci. Cestu k omezení dovozů ropných produktů a jejich nahrazení domácími zdroji našla Uruguay v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Ty se dnes na instalovaných kapacitách výroby elektřiny podílí až 98 % (!). c Zajímavost Uruguaye spočívá ve dvou méně tradičních zdrojích: ve větrných elektrárnách a v biomase. Země patří k největším světovým výrobcům celulózy a odpad z její výroby je nejdůležitější surovinou biomasy. Mezi její největší spotřebitele patří průmyslové podniky, které ji vykupují a v rámci svých provozů si z ní elektřinu vyrábějí samy. Loni si průmyslové podniky z biomasy samy vyrobily přes padesát procent spotřebované elektřiny. Možnosti se otevírají českým firmám, které nabízejí (domácí) technologie na výrobu elektřiny právě z biomasy. Uruguay se prezentuje jako země s velmi dobrými podmínkami pro výrobu zeleného vodíku. Uruguayská vláda navíc nabízí daňové pobídky pro firmy, které hodlají do rozvoje obnovitelných zdrojů investovat, až do výše 100 % daně z příjmu. Zelený vodík a jeho deriváty představují příležitost ke zvýšení výroby a vývozu energie v regionálním i celosvětovém měřítku.

▶ Obranný a bezpečnostní sektor

Uruguay je jednou z like-minded zemí v regionu Jižní Ameriky. Důraz na demokracii a lidská práva vede k tomu, že účast uruguayských jednotek v mírových misích OSN je jednou ze zahraničně-politických priorit země. Mise jsou financovány převážně prostřednictvím OSN. Vybavení armády jako takové je však již věcí ministerstva národní obrany, které je zodpovědné za připravenost uruguayských sil. Česká republika se v tomto ohledu snaží být maximálně aktivní a do země prostřednictvím otevřených soutěží dlouhodobě dodává zbraně a munici. České firmy se pravidelně účastní i tendrů na výstroj (padáky, balistické vesty apod.). Tendry jsou v zemi pojímány velmi objektivně a české produkty zde mají velkou šanci na úspěch. Aktuálními oblastmi, které je třeba řešit, je boj proti terorismu, organizovanému zločinu a obchodování s drogami. Poptávanými produkty jsou například drony či systémy prevence podvodů. S ohledem na nárůst využívání technologií a internetu je důležitou součástí kybernetická ochrana, která dosud není tolik rozvinutá. Vzhledem k faktu, že země nemá rozvinuté zpravodajské služby, poptávaná jsou řešení, která se adaptují a spolupracují se zpravodajskými systémy jiných zemí. Dalšími důležitými tématy jsou ochrana před přírodními katastrofami a biologickými hrozbami. V hledáčku jsou též ochranná opatření pro kritickou infrastrukturu, jako jsou elektrárny a továrny.

▶ Stavebnictví

Sektor nemovitostí v Uruguayi zaznamenal v posledních letech velký nárůst poptávky, a to ani ne tak kvůli demografickému nárůstu, ale hlavně z důvodu narůstajícího počtu turistů a migračnímu toku směřujícího převážně z ekonomicky zdecimované Argentiny. Argentinští občané měli v roce 2022 na svědomí 13 % nemovitostních investic v Uruguayi. Boom zaznamenává především jižní pobřeží (okolí města Punta del Este) a oblast okolo hlavního města Montevideo. Měna i ceny jsou stabilní, uruguayské peso oproti dolaru poslední tři roky dokonce mírně posiluje, což umožňuje vytvořit si reálný investiční plán. Úlevy pro stavební projekty velkého rozsahu jsou popsány ve vyhlášce 316/020 z listopadu 2020. Jedná především o osvobození od daně z dovozu zařízení, strojů a materiálů pro stavební práce a movitých věcí pro běžné použití, daně z nemovitosti po dobu 8 – 10 let a vrácení DPH. Daňové úlevy pro stavební projekty v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví jsou obsaženy ve vyhláškách 175/003 a 404/010. V hlavním městě Montevideu činila na konci roku 2022 průměrná cena za metr čtvereční obytné plochy 3 054 USD. Ve vyhledávaných částech země je stále velký dostatek nemovitostí, mnoho nových developerských projektů je v realizaci, a to ve všech segmentech. Např. v letovisku Punta del Este bylo za posledních šest let požádáno o stavební povolení na 2,85 milionu metrů čtverečních, z nichž přibližně 2 miliony metrů čtverečních již bylo dokončeno. Časté jsou i investice do nemovitostí nad 500 000 USD, aby kupci získali daňovou rezidenci. Podle odhadů expertů roční dolarový výnos dosahuje na přelomu let 2022 a 2023 přibližně 5 %. I v roce 2023 se v tomto segmentu očekává dynamický vývoj.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Většina zahraničních firem působí v Uruguayi prostřednictvím místního zástupce nebo dealera. Trh v Uruguayi je malý a proto se dá předpokládat, že lidé na jednom trhu se dobře znají. Proto je vhodné se snažit o svém partnerovi dozvědět napřed co nejvíce, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

4.2. Oslovení

Klasickým prodejním kanálem v Uruguayi je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu. Pokud se rozhodnete firmu či asociaci oslovit emailem, je nutné ještě zavolat a připomenout se. V opačném případě by emailu pravděpodobně nikdo nevěnoval pozornost.

4.3. Obchodní schůzka

Při obchodním jednání a společenském styku bývá pravidlem oblek a kravata. Při opakovaných jednáních je možné volnější oblečení. Pozdní příchod na jednání je tolerován, nemělo by však jít o více než deset minut. Omluva s odkazem na pomalou dopravu je všeobecně akceptovaným důvodem zpoždění. U důležitých obchodních partnerů, kteří mají zkušenosti s obchodováním s evropskými nebo severoamerickými firmami, se vyžaduje dochvilnost. Formální i neformální konverzace bývá zpravidla zahájena dotazem na zdraví dotyčného a jeho rodiny, vhodnými nezávaznými tématy na konverzaci mohou být počasí, sport (v Uruguayi především fotbal), kultura, jídlo apod. Uruguayští občané jsou poměrně vzdělaní a mají přehled o Evropě a její kultuře. Zdejší zvláštnosti je pití místního čaje „maté“ i na ulici, součástí denního jídelníčku je především hovězí maso.

4.4. Komunikace

Úředním jazykem je španělština, na severu země je možné se domluvit i směsicí portugalštiny se španělštinou. Vzdělanější lidé umí anglicky, ale přesto doporučujeme komunikaci ve španělštině, předejde se tak mnohým nedorozuměním.

4.5. Doporučení

V zemi je nutné si zvyknout na některé jevy související s mentalitou zdejších lidí, tj. zejména mít trpělivost při jednání s lidmi.

4.6. Státní svátky

1. leden – Nový rok

6. leden – Den dětí

únor či březen – Karneval

březen či duben – Velikonoční svátky

1. květen – Svátek práce

18. květen – Vylodění třiceti tří

19. červen – Výročí narození národního hrdiny Artigase

18. červenec – Výročí přijetí ústavy

25. srpen – Výročí vyhlášení nezávislosti

12. říjen – Výročí objevení Ameriky

2. listopad – Památka zesnulých

25. prosinec – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Uruguay je malá země, kde se naprostá většina obchodů odehrává v Montevideu, lidé z obchodní komunity se proto většinou navzájem velice dobře znají. Úspěšná akvizice a následný prodej zboží se v případě většiny komodit neobejde bez činnosti místního zástupce, ideálně s již vybudovaným jménem a sítí kontaktů. To platí pro spotřební zboží i pro zboží investičního charakteru. Zástupce má v místě potřebné kontakty, může trvale potenciální zákazníky přesvědčovat o výhodnosti koupě, zajišťovat poprodejní servis, zprostředkovávat dodávky náhradních dílů apod.

Pouhý písemný kontakt subjektu v ČR se zákazníkem a občasná návštěva teritoria mnohdy ke zdárnému uzavření obchodu nepostačují. Neméně důležitá je účast velvyslanectví, které především u státních zakázek často lobbuje na nejvyšší vládní úrovni.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Nejběžnějšími formami společností v Uruguayi je společnost s ručením omezením a akciová společnost. Časté jsou i pobočky zahraničních firem, které se zapisují do soudního rejstříku a mají vůči uruguayskému státu daňové povinnosti. Zřízení kanceláře nebo reprezentace zahraniční firmy není v zásadě složité. V případě vytvoření společného podniku (joint-venture) je pouze na obou, příp. více stranách, jakým způsobem se dohodnou na podmínkách vzájemné smlouvy. Příslušná registrace je pak spíše formálním úkonem a proběhne ve smyslu jejich dohody.

Společnost s ručením omezeným (Sociedad de responsabilidad limitada)

Společnost musí být založena minimálně dvěma společníky. K podpisu dohody musí dojít u soudního rejstříku obchodních firem a firma se musí zapsat do Registro Nacional de Comercio. Podmínkou je i publikace této dohody v Diario Oficial. SRL se může věnovat jakékoliv aktivitě kromě finančních služeb a pojištění. Není stanovena úroveň minimálního kapitálu. Existuje ale požadavek složit minimální základní kapitál v hotovosti. Společnosti s více než 20 společníky musejí pořádat valné hromady a pořizovat z nich zápisy.

Akciová společnost (Sociedad Anónima)

Statut akciové společnosti musí schválit Generální inspekce ministerstva financí a musí být zapsána stejně jako společnost s ručením omezeným v soudním rejstříku. Podmínkou je rovněž publikování v Diario Oficial. Doba vytvoření společnosti, jejíž základní kapitál musí být minimálně 36 000 USD, může být i několik měsíců. 25 % z této částky musí být složeno v hotovosti a 50 % zajištěno bankovní garancí.

V případě zakládání finančních institucí je třeba předchozího schválení uruguayské vlády. Odlišné jsou i minimální finanční částky – ty jsou posuzovány individuálně. Některým firmám působícím v oblasti komunikací, dopravy, průmyslu, zpracování ryb, musí být uděleno zvláštní schválení k provozování činnosti. Akciové společnosti podléhají kontrole ze strany Národního účetního dvora.

5.3. Marketing a komunikace

Na uruguayském trhu lze používat naprostou většinu marketingových nástrojů a způsobů komunikace jako je běžné v Evropě. Oproti ČR je možné zdůraznit častější používání sociálních médií u většiny věkových kategorií. Díky velkému množství turistů, kteří každoročně do země přicestují, je vhodné při plánování marketingových aktivit myslet i na ně, především v oblasti spotřebního zboží nebo potravin a nápojů.

Nejběžnější a patrně nejvýznamnější forma propagace výrobků a služeb je prostřednictvím masmédií – především rozhlasu a televize, rovněž tak publikací v denících a specializovaných ekonomických týdenících a časopisech. Nejedná se však o záležitost levnou. Častou formou propagace je zasílání propagačních letáků nebo jejich rozdávání prostřednictvím osobního kontaktu. Svůj význam má i adresná inzerce. Velmi účinnou formou propagace je pořádání předváděcích akcí, kde jsou obchodní partneři seznamováni s výrobním, exportním programem dané firmy a s její obchodní strategií. Nesmí přitom chybět dostatek kvalitně natištěných katalogů a prospektových materiálů, – samozřejmě ve španělštině.

Marketing a propagace výrobků je v Uruguayi nezbytným předpokladem dosažení obchodního úspěchu. Silná konkurence z členských zemí MERCOSUR, ze zemí EU a z USA vynakládá na tyto účely značné částky. Obchodní partneři v Uruguayi si často stěžují na to, že české výrobky neznají, přestože vědí, že jsou mnohdy na stejné nebo i vyšší kvalitativní úrovni a za srovnatelné ceny. Konkurence je nakonec úspěšnější právě díky provádění systematické reklamy.

Vzhledem k místním jazykovým odlišnostem od běžné španělštiny doporučujeme formulář reklamních sdělení zkontrolovat místním člověkem, abyste se vyhnuli nedorozumění nebo nechtěnému zesměšnění. Především to platí u elektronické komunikace, kde se chyby a omyly velice rychle šíří po síti.

V Uruguayi probíhají jen lokální, méně významné veletrhy, na které je lepší jít s místním obchodním zástupcem.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Uruguay patří v rámci Latinské Ameriky k zemím, které chrání duševní vlastnictví lépe než většina ostatních. Je signatářem základních mezinárodních dokumentů v této oblasti. I s ohledem na ochranu místního průmyslu (textil, software) se poslední dobou zlepšila kontrola, kdy dochází k zabavení velkého množství falešného značkového zboží. Na druhou stranu má ovšem Uruguay, která je zemí evropských emigrantů, problémy s dodržováním pravidel o ochranných značkách a o názvech výrobků s místním označením, především evropského původu. Je vedena řada sporů, mj. o sýry Gouda, francouzský koňak či skotskou whisky. Ke zlepšení by mělo dojít ratifikací obchodní dohody mezi zeměmi MERCOSUR a EU. Země také spolupracuje s americkými úřady, které v roce 2017 provedly školení zaměstnanců celní správy na problematiku ochrany duševního vlastnictví.

Registraci obchodních značek provádí Národní ředitelství pro duševní vlastnictví, které je součástí Ministerstva průmyslu, energetiky a hornictví. Registraci je možné zahájit online zde. Na ministerstvu také funguje poradenská kancelář Světové obchodní organizace – WIPO.

Více informací: https://www.uruguayemprendedor.uy/articulo/que-es-la-propiedad-intelectual-y-como-registrarla/

5.5. Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek je regulován vládním dekretem, který však neodpovídá aktuálním potřebám a podmínkám investování a byl podroben kritice ze strany politiků i ekonomů. V současné době je v pokročilém stadiu přípravy nová verze dekretu, která oproti stávající zákonné úpravě obsahuje řadu inovací.

V Uruguayi existuje Státní agentura pro nákupy a kontratace (ACCE), která realizuje většinu nákupů pro státní organizace. Je potřeba nejdříve se zaregistrovat jako dodavatel v systému RUPE (REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO), potom má firma přístup ke všem tendrům. Do RUPE se firma přihlašuje sama nebo prostřednictvím pověřeného zástupce, registrace se provádí elektronicky.

Přístup zahraničních účastníků k veřejným zakázkám je v zásadě rovný, místní firmy nebývají žádným způsobem zvýhodňovány. Nelze samozřejmě zajistit, aby již ve stadiu vyhlašování soutěže vyhovovalo zadání na dodávku požadovaného zboží nebo investičního celku všem účastníkům soutěže stejnou měrou. Často se najde určitý konkrétní tuzemský nebo zahraniční dodavatel, který má v soutěži větší šanci na úspěch, než konkurence, neboť jsou mu již od samotného počátku podmínky soutěže „šity na míru“.

Je třeba rozlišit veřejné zakázky obsahující stavební část a ostatní veřejné soutěže na dodávku stavebních prací. Je nutné se zaregistrovat u ministerstva dopravy a veřejných prací. To na základě předložené dokumentace rozhodne, která firma je nejvhodnější podle určených kritérií – rozhoduje např. technická vybavenost, účast finančních ústavů na projektu, zkušenosti s podobnými zakázkami, reference.

Zvláštní formou jsou veřejné soutěže, kde se dodavatel zavazuje kromě vlastní zakázky zajistit na stanovenou dobu chod vybudovaného objektu (tzv. forma koncese). Příkladem je dálnice z Montevidea do přímořského letoviska Punta del Este, kde firma Consorcium de Este je povinna dálnici provozovat, vybírat z ní poplatky a odvádět daně a další dávky. Podmínka, aby dodavatel díla byl zároveň koncesionářem, znesnadňuje v mnoha případech účast českých subjektů v tendrech.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Způsoby řešení obchodních sporů

Spory jsou řešeny dle konkrétních podmínek smlouvy, tj. v zemi a podle práva dodavatele nebo odběratele, není-li stanoveno jinak. Institucemi pro řešení sporů jsou soudní instituce, obchodní komory nebo burzy. V ojedinělých případech je možné spory mezi partnery z okolních zemí regionu řešit u příslušných orgánů sdružení Společného jihoamerického trhu (MERCOSUR) nebo Latinskoamerické integrační asociace (ALADI).

Problémy a rizika místního trhu

Uruguay je tradičně hodnocena předními ratingovými firmami jako země s dobrými investičními podmínkami s nízkým rizikem pro vstup zahraničního kapitálu. Momentálně je hodnocena stupněm 3 ve škále do 7 podle metodiky OECD. Existuje zde stabilní ekonomické a investiční prostředí, konsensus v zásadních otázkách ekonomické politiky a úspěšné provádění strukturálních reforem s poměrně širokou participací státu na přijímání zásadních ekonomických rozhodnutí. Uruguay patří vedle Chile při hodnocení investičních podmínek k nejméně problémovým zemím.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejobvyklejším způsobem je platba akreditivem nebo bankovním převodem, někdy směnkou s odloženou splatností až do 120 dní. Ke splácení dochází bez větších problémů. ZÚ neeviduje žádnou českou firmu s významnější neplněnou pohledávkou. Částečná platba akontací se používá zejména u některých specifických dodávek. Některé firmy stále více omezují využití akreditivu jako platebního prostředku, neboť se snaží ušetřit nemalé poplatky za jeho otevření.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro držitele českých a uruguayských národních cestovních pasů byla s platností od 9. listopadu 1999 vzájemně zrušena vízová povinnost pro pobyt do 90 dnů. Vízová povinnost se nadále vztahuje na pobyt za účelem studia nebo práce, resp. na jakoukoliv výdělečnou činnost.

V zemi, která byla v minulosti postižena závažnými nákazami dobytka, platí při vstupu přísná hygienická opatření. Je zakázán dovoz většiny potravin, nekonzervovaných potravinářských výrobků a rostlin. Celní orgány mají dle nařízení místního MZV právo provést prohlídku zavazadla i držitelům diplomatických a služebních pasů při podezření na nedodržení hygienických norem.

Na rozdíl např. od Argentiny není cizincům poskytována zdravotní péče zdarma. Na tu mají nárok jen lidé se statutem rezidenta, ostatní musí za poskytnutou péči zaplatit. Při cestách do Uruguaye se proto doporučuje sjednat si cestovní pojištění, neboť náklady na zdravotní péči jsou v místě pro nepojištěné osoby velmi vysoké. Úroveň zdravotní péče je dobrá, v zemi existuje kvalitní systém záchranné služby, zdravotnická i nemocniční zařízení mají odpovídající vybavení i kvalitní personál. Při dlouhodobějším pobytu nad rámec turistiky, speciálně pro pracovníky obchodních zastoupení, je možné si sjednat základní zdravotní pojištění u řady soukromých zdravotních pojišťoven. Toto pojištění zahrnuje standardní péči srovnatelnou s ČR. Vzhledem ke geografické poloze země se není nutné obávat malárie, žluté zimnice či jiných onemocnění způsobených hmyzem.

Dopravní systém se vyznačuje častým nedodržováním jízdních řádů v městské hromadné dopravě, výluky v dopravě v souvislosti s občasnými stávkami nejsou výjimkou. Při řízení motorového vozidla je nutná maximální obezřetnost. Na křižovatkách dvousměrných ulic je většinou zakázáno odbočení doleva, je třeba objet celý blok. Na značených přechodech (zebrách) mají chodci přednost.

V kontextu Latinské Ameriky lze Uruguay považovat za bezpečnou zemi s nízkou kriminalitou. Při dodržování základních bezpečnostních pravidel lze v Uruguayi cestovat zcela bez problémů. S výjimkou občasného silného větru zemi nepostihují žádné přírodní katastrofy.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Obecně platí, že v Uruguayi jsou vítáni cizinci s vyšším vzděláním nebo z oborů, které v zemi nejsou zastoupeny. Žádosti o pracovní povolení pro občany z této kategorie jsou vyřizovány přednostně. ČR aktuálně vyjednává s uruguayskou stranou, aby se zaměstnávání českých občanů v Uruguayi a vice versa zjednodušilo.

Před odjezdem z ČR je třeba si udělat výpis z trestního rejstříku za posledních pět let a zajistit si přehled provedených očkování. Oba dokumenty je třeba opatřit apostilou s překladem do španělštiny. Po příjezdu do Uruguaye je nutné projít zdravotní prohlídkou a mít o ní potvrzení (Carné de Salud).

Povolení k pobytu vydává Ministerstvo vnitra a jeho organizace Departamento de Residencias de la Dirección Nacional de Migración.

5.9. Veletrhy a akce

Největší veletrhy jednotlivých odvětví probíhají v Argentině, Chile nebo Brazílii. Doporučujeme proto soustředit síly na tyto události.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Česká republika nemá v Uruguayi svůj stálý zastupitelský úřad. Nepůsobí tam ani žádná jiná státní organizace. ČR svoje vztahy s Uruguayí řeší prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
Junín 1461
1113 Buenos Aires, C.F.
tel.: 0054 11 4807 3107
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/buenosaires

V případě potřeby je možné se obrátit na honorárního konzula ČR v Montevideu:

Honorární konzulát České republiky v Uruguayi
Colonia 1323, P. 10AP. 1002 B, C.P. 11.100, Montevideo
tel.: +598 2 901 6887
e-mail: montevideo@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Dr. Jorge J. Goyenola

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Policie: 911
 • Hasiči: 104
 • Zdravotní služba: 159
 • Pohotovost: 147
 • Informace: 122

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Turistické informace: https://www.turismo.gub.uy

Informace o zahraničním obchodě proexportní organizace Uruguay XXI: https://www.uruguayxxi.gub.uy/en/

Užitečné odkazy

Dirección Nacional de Aduanas – DNA: www.aduanas.gub.uy

Ministerio de Relaciones Exteriores – MRREE: www.mrree.gub.uy

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF: www.mef.gub.uy

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – MGAP: www.mgap.gub.uy

Ministerio de Indústria, Energía y Mineria – MIEM: www.miem.gub.uy

Ministerio de Salud Publica – MSP: www.msp.gub.uy

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – MTSS: www.mtss.gub.uy

Ministerio de Transporte y Obras Publicas – MTOP: www.dnt.gub.uy

Ministerio de Turismo y Deportes del Uruguay – MINTUR: www.turismo.gub.uy

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – MVOTMA: www.mvotma.gub.uy

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP: www.opp.gub.uy

Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII: www.anii.org.uy

Administración Nacional de Puertos – ANP: www.anp.com.uy

Instituto Nacional de Estadísticas – INE: www.ine.gub.uy

Dirección Nacional de Minería y Geología – DINAMIGE: www.dinamige.gub.uy

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland – ANCAP: www.dinamige.gub.uy

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas – UTE: www.ute.com.uy

Administración Nacional de Telecomunicaciones – ANTEL: www.antel.com.uy

Banco Central del Uruguay – BCU: www.bcu.gub.uy

Banco dela República Oriental del Uruguay – BROU: www.brou.com.uy

• Teritorium: Amerika | Uruguay | Zahraničí

Doporučujeme