Komise pro racionalizaci procedur v mezinárodním obchodě (FITPRO)

Při Hospodářské komoře ČR pracuje národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN/EHK pod zkratkou FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures).

Jeho úkolem je vytvářet v České republice podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI). K těmto metodám a prostředkům patří zejména:

  • používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě,
  • používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS,
  • používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech,
  • používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod – CEFACT,
  • používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT

Kontakt

Hospodářská komora České republiky

Oddělení FITPRO
Freyova 27
190 00 Praha 9
tel: 296 646 470
fax: 296 646 353
e-mail: fitpro@komora.cz
webové stránky

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme