Úvod do problematiky GDPR, GDPR pro e-shopy

Článek seznamuje s dílčí problematikou GDPR a tou je soulad s nastavením e-shopů. V první části se zaměřuje na definici základních pojmů a zásad zpracování osobních údajů, vč. práv subjektů údajů. Ve druhé části se pak věnuje praktickým doporučením pro soulad e-shopů s Nařízením GDPR.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Dne 25. května 2018 nabylo ve všech členských státech Evropské unie účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Nařízení GDPR na rozdíl od zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně údajů“) přináší komplexnější a propracovanější systém ochrany osobních údajů, ať už se jedná o posílení práv subjektů údajů, odpovědnost správce při zpracování osobních údajů, propracovanější systém sankcí apod.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s dílčí problematikou, na kterou nové pojetí ochrany osobních údajů rovněž významně dopadá, a to je soulad nastavení e-shopů s Nařízením GDPR. Článek je rozdělen na dvě části, první část se zaměřuje na definici základních pojmů, souhrn základních zásad zpracování osobních údajů na úvod do práv subjektů údajů a na právní důvody zpracování osobních údajů. Druhá část je pak zaměřena na hlavní praktická doporučení pro soulad e-shopů s Nařízením GDPR.

• Témata: GDPR | Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme