Územně identifikační registr

Územně identifikační registr (ÚIR), verze ÚIR-SQL určená pro internet, je aplikace připravená pro práci s číselníky Územně identifikačního registru a s připojenými tabulkami obsahujícími atributové údaje o okresech a obcích – počty obyvatel, výměru a hustotu, počty podřízených prvků a u obcí i adresy obecních úřadů a údaje malého lexikonu obcí. Součást informačního systému o území (ISU).Územně identifikační registr (ÚIR), verze ÚIR-SQL určená pro internet, je aplikace připravená pro práci s číselníky Územně identifikačního registru a s připojenými tabulkami obsahujícími atributové údaje o okresech a obcích – počty obyvatel, výměru a hustotu, počty podřízených prvků a u obcí i adresy obecních úřadů a údaje malého lexikonu obcí.

Umožňuje prohlížení jednotlivých číselníků, vyhledávání jejich jednotlivých prvků (okresů, obcí, katastrálních území atd.), nastavování různých typů třídění a výběrových kritérií. Nápověda programu ÚIR je zaměřená jednak na věcný popis obsahu dat, jednak slouží jako návod k použití programu.

ÚIR-SQL obsahuje následující sekce:

Kraje
Česká republika se člení na 14 krajů – vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Tyto kraje jsou vymezeny výčtem okresů, které do nich spadají.

Okresy
Číselník okresů (názvy a kódy) s vyznačenou příslušností do krajů. Navazující seznamy obcí, katastrálních území) a dalších územních jednotek, agregované údaje o počtech obyvatel a výměře.

Městské části a obvody
Číselník městských částí a městských obvodů ve statutárních městech (plné názvy, kódy dle číselníků MMR i ČSÚ), příslušnost do obcí, okresů a dalších správních struktur.

Obce
Číselník obcí (plné názvy, kódy dle číselníků MMR i ČSÚ), příslušnost do okresů a dalších správních struktur, atributové údaje (počty obyvatel, výměry), seznamy podřízených prvků (městské části, KÚ), adresy úřadů, informativní údaje o vybavenosti obcí z malého lexikonu obcí ČSÚ.

Části obcí
Číselník částí obcí (plné názvy, kódy, pořadová čísla v obci), příslušnost do obce, ev. městské části/městského obvodu, vzájemná vazba s KÚ a ZSJ.

Základní sídelní jednotky
Číselník základních sídelních jednotek (plné názvy a kódy), příslušnost do okresu, obce, vzájemná vazba s částmi obcí a KÚ, pro urbanistické obvody číslo UO a charakteristika.

Katastrální území
Číselník katastrálních území (plné názvy a kódy), příslušnost do obce a okresu, výměra.

Pověřené úřady s rozšířenou pravomocí
Seznam pověřených úřadů s rozšířenou pravomocí a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech).

Pověřené úřady
Seznam pověřených úřadů (pověřených výkonem státní správy – tzv. přenesené pravomoci) a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech).

Stavení úřady
Seznam stavebních úřadů (pověřených výkonem státní správy na úseku stavebního řádu) a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech).

Finanční úřady
Seznam finančních úřadů a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech), adresy úřadů.

Matriční úřady
Seznam matričních úřadů (pověřených vedením matrik) a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech).

Stránky jsou aktualizovány přibližně jednou za rok. Přesnější informace o aktualizaci a platnosti jednotlivých sekcí jsou k dispozici přímo na portálu.

zpět na začátek

Doporučujeme