V Praze byl představen Klastr RRD, chce se stát základní platformou oboru

Na půdě ministerstva zemědělství měl ve čtvrtek 31. května 2012 za účasti zástupců státní správy, bankovního sektoru, zemědělců, výzkumu i významných pěstitelů RRD v České republice premiéru Klastr Rychlerostoucích dřevin – Klastr RRD. Tedy sdružení, které má za cíl stát se hlavní organizací určující směr tohoto dynamicky rozvíjejícího se segmentu bioenergie.Současná situace a reálné možnosti využití RRD, jejich význam pro zemědělský sektor i bioenergetiku, ale také bariéry, se kterými se tento obor potýká, především o tom byl seminář, v jehož rámci byl Klastr RRD představen. A právě touto problematikou se také nová organizace hodlá zabývat. “Bude se jednat o sdružení subjektů nejen z oboru pěstování, ale také využití produkce RRD. Věnovat se bude především podpoře tohoto oboru a tedy i konkurenceschopnosti subjektů, které bude zastupovat. V ideálním případě se tak vytvoří platforma, která vertikálně propojí všechny segmenty oboru a která se stane základním jednacím partnerem pro státní správu,“ řekla jedna ze zakladatelů klastru a projektová manažerka Českého sdružení pro Biomasu CZ Biom, které nové sdružení zaštiťuje Leona Šimková.

Klastr RRD se zaměří hned na několik podstatných témat. Tím prvním je podpora rozvoje pěstební plochy. Přičemž skromným cílem je dosáhnout pěti tisíc hektarů do roku 2020. Ambicióznější odhady však uvažují dokonce v násobcích tohoto čísla. Možná ještě důležitější pak bude odstraňování bariér a to jak legislativních, tak správních. To je v současnosti brzda, která rozvoj zpomaluje. “Zároveň bude třeba podpořit RRD i z hlediska zajištění kvalitních a ověřených informací pro pěstitele i odběratele. Zkrátka dodat know-how, které pomůže obor ještě více zefektivnit.“ dodal Jan Weger z VÚKOZ Průhonice, který klastr jako takový odborné veřejnosti představil.

A jak těchto cílů chce Klastr RRD dosáhnout? “K dispozici budou samozřejmě webové stránky, které budou sloužit jako informační platforma, dostupná také bude on-line mapa partnerů. Zároveň počítáme s pořádáním seminářů, polních dnů či praktických demonstrací a s poskytováním detailního poradenství,“ vysvětloval Weger.

“Chceme vést dialog se státní správou, se zemědělskými svazy i jednotlivými zemědělci. Na druhé straně zase jednat s ERÚ i klíčovými odběrateli. Z tohoto hlediska bude podstatná mediální prezentace a kvalitní PR celého projektu,“ dodala Šimková.

Podstatným a logicky navazujícím bodem programu pak byla diskuse o možnostech tohoto oboru. V té nastínili účastníci témata, kterými se Klastr bude už brzy muset zaobírat. Diskuse pokračovala i celé odpoledne během exkurze na obecní výtopnu na biomasu v energeticky soběstačné obci Kněžice na Nymbursku.

Seminář byl pořádán v rámci evropského projektu BIO-HEAT – „Podpora rychlerostoucích dřevin pro systém centrálního vytápění ve Východní Evropě.“

Infromaci poskytl: CZ Biom – České sdružení pro biomasu.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme