Venezuela: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Za případné budoucí perspektivní obory (změní-li se podnikatelské klima) by bylo možno považovat rekonstrukci silniční a železniční infrastruktury, stavební průmysl, těžební průmysl, energetiku a systémy hromadné městské a příměstské dopravy.

Ve státním rozpočtu jsou zahrnuty plánované investice do těchto rámcových projektů:

 • projekty v infrastruktuře
 • těžba uhlí ve státě Zulia
 • projekty do plynárenství
 • první etapa silniční výstavby III. mostu přes Orinoko
 • vybudování základního střediska telekomunikací
 • železniční systém národní dopravy včetně propojení s Kolumbií a Brazílií
 • stavba tří milionů obydlí pro nemajetné vrstvy

Nové možnosti pro české exporty jsou závislé na budoucím politickém vývoji v zemi. Kromě výše uvedených perspektivních možností by za standardních obchodních a platebních podmínek byly možné např. dodávky pro:

 • Petróleos de Venezuela (PDVSA) – možnosti vývozu bezešvých trubek na ropu a plyn, čističky průmyslových odpadů a spalovny, ropné armatury, přečerpávací stanice, vybavení opravárenských dílen aj.
 • Compaňía Venezolana de Guayana (CVG) – dodávky strojů a zařízení pro povrchovou těžbu, manipulaci, nakládku a vykládku železné rudy a bauxitu a jejich zpracování
 • Státní loděnice DIANCA – vybavení doků a opravárenských dílen apod.

Za potenciálně perspektivní lze považovat i případné akvizice nových produktů českého průmyslu, zejména strojírenství a dopravních prostředků, chemických produktů, zařízení pro potravinářský zpracovatelský průmysl (linky na chov a porážku drůbeže a skotu), hotových průmyslových výrobků a spotřebního zboží apod.

Je však třeba stále upozorňovat na nebezpečí vyplývající z uzavřenosti venezuelské ekonomiky (viz výše) a na právní nejistotu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Venezuelu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Venezuela není zemí s tradicí mezinárodních a národních veletrhů a výstav, jsou organizovány pouze některé ojedinělé specializované oborové výstavy v regionálním měřítku.

Za nejvýznamnější lze považovat:

 • květen: Día de Comercio (Národní kongres obchodníků)
 • červen: Día de Industrias (Národní podnikatelský kongres)
 • září: Mezinárodní průmyslový veletrh ve Valencii, Mezinárodní veletrh v Puerto Ordaz
 • říjen: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem