Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020

Vláda ČR svým usnesením ze dne 6. 8. 2014 č. 655 schválila Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020, jehož hlavním cílem je zachování stávající podpory využívání čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv v dopravě.Schválený program navazuje na původní a v současné době stále platný víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který byl vypracován v roce 2008 a na jehož základě je realizována podpora čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv ve formě úlevy na spotřební dani z minerálních olejů podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Vzhledem k tomu, že původní program je platný do 30. 6. 2015, vypracovalo Ministerstvo zemědělství nový Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020, který reflektuje aktuální cíle Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, technologický vývoj a legislativní změny v sektoru biopaliv a který od 1. 7. 2015 nahradí stávající program a zajistí pokračování stávající finanční podpory.

Nový program detailně popisuje problematiku uplatňování kapalných biopaliv v dopravě po technické i legislativní stránce a představuje rámec, který pro jednotlivé druhy biopaliv stanovuje optimální výši podpory tak, aby nedošlo k její finanční překompenzaci. Výše uvedená biopaliva budou i nadále podporována snížením, osvobozením, nebo částečným vrácením spotřební daně z minerálních olejů. Nově je stanoveno zvýšení spotřební daně u dvou druhů biopaliv: o 0,50 Kč/l u čisté bionafty B100 a o 0,20 Kč/l u etanolového paliva E85 (v případě podílu 85 obj. % bioetanolu). Sazby u ostatních druhů biopaliv zůstávají beze změn.

Nový program je v plném znění uveden v příloze:

Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Doporučujeme