Vodní záchranářská služba (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Vodní záchranářská služba“.Služby spojené s poskytováním pomoci a zajištěním prevence při nehodách a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích při rekreaci, sportu a soutěžích na velkých vodních plochách a na turisticko-sportovních akcích a vodáckých soutěžích na tekoucí („divoké“) vodě.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Doporučujeme