Vodní záchranářská služba – podmínky pro ohlášení vázané živnosti

V dokumentu naleznete podmínky získání živnostenského oprávnění k činnosti vodní záchranářská služba.zpět na dokument „Vodní záchranářská služba – živnostenské oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Krom obecných podmínek pro udělení živnostenského oprávnění musí žadatel splnit také podmínku odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.

Odbornou způsobilostí zaměstnanců se rozumí:

 1. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 2. doklad o specializaci báňský záchranář-potápěč, nebo
 3. doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (o tom viz § 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
 4. doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Náležitosti žádosti

Žádost se podává na Jednotném registračním formuláři, přikládá se zde doklad o splnění podmínek odborné způsobilosti

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení živnostenského oprávnění

Příslušný úřad

 • Živnostenský úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Živnostenský úřad

Postup udělení povolení

 • Po podání jednotného registračního formuláře Živnostenský úřad udělí živnostenské oprávnění do 30 dnů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Do 5 dnů

Poplatky

 • Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, přijetí žádosti o při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč,

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení není omezena

Právní úprava

 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Není vyžadováno

zpět na dokument „Vodní záchranářská služba – živnostenské oprávnění krok za krokem“

Doporučujeme