Východní Timor: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Česká republika nemá ve Východním Timoru žádné investice, neexistuje žádný společný podnik. Současný trend, kdy si je vláda země vědoma nutnosti systémové změny, diverzifikace ekonomiky a budování infrastruktury coby předpokladu rozvoje dosud opomíjených sektorů, však otvírá určité šance.

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Možnosti přitom existují v široké paletě odvětví, protože země ve své podstatě žádným rozvinutým sektorem (s výjimkou těžby ropy a pěstování kávy) nedisponuje. Neexistuje ani potravinářský průmysl a země převážnou část spotřeby pokrývá dovozem. Vláda tak má zájem o spolupráci a hodlá lákat zahraniční investory (aktuálně např. pivovar, cementárna, přístav) a zemi pro ně otevřít. Podmínkou je společník, popřípadě vlastní registrovaná firma v místě. Dalším omezením je fakt, že zahraniční subjekt nemůže vlastnit pozemek, lze ovšem uzavřít pronájem na 100 let. Otázka právního titulu k vlastnictví pozemků je s ohledem na trojí právo používané v průběhu nedávné historie země skutečně problematická, kdy není výjimkou možná evidence 3 vlastníků k jednomu pozemku. Přes tato omezení je současným trendem zřejmá snaha zjednodušit administrativu spojenou se vstupem na trh.

Velký přínos pro české firmy by mohlo mít případné otevření honorárního konzulátu ČR ve Východním Timoru, na jehož přípravě MZV ČR a Velvyslanectví v Jakartě aktuálně pracují. Kromě toho, že by tento krok mohl být jakýmsi impulzem pro zvýšení angažovanosti obou zemí, mohla by přítomnost honorárního konzula zajistit také přímou podporu a informace o obchodních příležitostech i prostředí a fungování místního trhu.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme