Východní Timor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

.

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní bilance ČR – Východní Timor (tisíc USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

108

84

51

18

41

Dovoz

22

12

0

0

0,087

Zdroj: ČSÚ

Z pohledu perspektiv ekonomické diplomacie se TL obecně může jevit spíše jako trh velmi marginální, což ovšem nevylučuje možnost jednorázového obchodu. Země má jasně definované potřeby rozvoje a disponuje finančními prostředky k jejich realizaci. V historii tento fakt nejlépe dokazuje dodávka armatur a zařízení pro ropný sektor v roce 2007, která jednorázově vychýlila statistiky obchodní bilance.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje dvoustranná smluvní základna.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika v letech 2009–2010 realizovala ve Východním Timoru tzv. malý lokální projekt „Podpora rozvoje infrastruktury Východního Timoru – dodávka mobilní čističky pitné vody“. Realizátorem projektu byla česká společnost GEOtest Brno, prostřednictvím své dceřiné indonéské společnosti PT. Indonesian Water Equipment Technology (PT. IWET).

Podle schváleného finančního rámce představoval celkový rozpočet projektu 868 620 Kč, z čehož 500 000 Kč představovaly prostředky ZRS ČR a 368 620 Kč byla spoluúčast realizátora.

Předmětem projektu byla dodávka mobilní čističky pitné vody typu WWT-01, tj. stejného typu, který byl dodán v rámci obnovy a rekonstrukce oblastí postižených tsunami v Acehu, a který se osvědčil kromě Indonésie i v podobně obtížných oblastech Srí Lanky nebo Mongolska.

Příjemcem projektu bylo Ministerstvo ekonomiky a rozvoje Východního Timoru, prostřednictvím své rozvojové agentury DNDR. Navzdory administrativním a logistickým problémům na straně příjemce  byl projekt úspěšně dokončen a dne 15. 3. 2010 předán příjemci do užívání. Dle informace realizátora by měl dokončený rozvojový projekt dále pokračovat z prostředků ZRS DE v rámci vzdělávacího programu „Technické aspekty dodávek pitné vody“.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme