Východní Timor: Zahraniční obchod a investice

.

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod země je specifický a nevyrovnaný a hlavní proměnou při sledování statistik je zda jsou zahrnuty vývozy ropy. V kladném případě vykazuje zahraniční bilance výrazné přebytky, které se materializují jako příjmy Petroleum Fund. V opačném případě je tomu právě obráceně, protože země dováží prakticky veškeré zboží a produkty. Protože v zemi není rafinérie ropy, benzín a nafta se musí dovážet. Jedinými vývozními komoditami jsou káva a vanilka.

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Dovoz 553 660 491 273 511 703 588 217 565 246
Vývoz celkem 39 065 38 440 161 800 24 857 46 302
Vývoz káva 13 773 10 731 29 963 14 660  18 768
Reexport 25 197 27 366 136 526 7 914 23 209

Zdroj: http://www.statistics.gov.tl/

údaje v tis. USD

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

  Největší dovozci v roce 2018 v tis. USD
1 Indonésie 159 380
2 Hong Kong 78 643
3 Singapur 76 241
4 Čína 65 157
5 Vietnam 25 379

 

 

  Vývoz v roce 2018 v tis. USD
1 USA 6 399
2 Kanada 3 880
3 Indonésie 3 152
4 Německo 2 198
5 Čína 2 187

 

Zdroj: http://www.statistics.gov.tl

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Naprosto dominantní podíl ve statistikách exportu představují výstupy těžby plynu a ropy. V praxi mezinárodní konsorcia obhospodařují těžbu a transport ve vlastní režii a z pohledu Východního Timoru je tak toto exportní odvětví v zásadě jen součtem finančních transferů na státní účty.
  • Káva (představuje 85 % veškerého vývozu zboží mimo odvětví ropy), dále vanilka, santalové dřevo a mramor.

Hlavní dovozní komodity:

  • Potraviny, benzín a petrolej, veškeré spotřební zboží.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme