Východní Timor: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod země je specifický a nevyrovnaný a hlavní proměnou při sledování statistik je zda jsou zahrnuty vývozy ropy. V kladném případě vykazuje zahraniční bilance výrazné přebytky, které se materializují jako příjmy Petroleum Fund. V opačném případě je tomu právě obráceně, protože země dováží prakticky veškeré zboží a produkty. Protože v zemi není rafinérie ropy, benzín a nafta se musí dovážet. Jedinými vývozními komoditami jsou káva a vanilka.

 

 20142015201620172018
Dovoz553 660491 273511 703588 217565 246
Vývoz celkem39 06538 440161 80024 85746 302
Vývoz káva13 77310 73129 96314 660 18 768
Reexport25 19727 366136 5267 91423 209

Zdroj: http://www.statistics.gov.tl/

údaje v tis. USD

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

 Největší dovozci v roce 2018v tis. USD
1Indonésie159 380
2Hong Kong78 643
3Singapur76 241
4Čína65 157
5Vietnam25 379

 

 

 Vývoz v roce 2018v tis. USD
1USA6 399
2Kanada3 880
3Indonésie3 152
4Německo2 198
5Čína2 187

 

Zdroj: http://www.statistics.gov.tl

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Naprosto dominantní podíl ve statistikách exportu představují výstupy těžby plynu a ropy. V praxi mezinárodní konsorcia obhospodařují těžbu a transport ve vlastní režii a z pohledu Východního Timoru je tak toto exportní odvětví v zásadě jen součtem finančních transferů na státní účty.
  • Káva (představuje 85 % veškerého vývozu zboží mimo odvětví ropy), dále vanilka, santalové dřevo a mramor.

Hlavní dovozní komodity:

  • Potraviny, benzín a petrolej, veškeré spotřební zboží.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem