Východní Timor: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Východní Timor je jedním z nejmladších států světa, jeho nezávislost byla deklarována v roce 2002, přičemž šlo o výsledek úsilí země o samostatnost trvající několik posledních desetiletí. V minulosti Východní Timor vyhlásil dne 28. 11. 1975 nezávislost na Portugalsku. O devět dní později došlo k invazi a okupaci indonéskými ozbrojenými silami. V červenci 1976 byl Východní Timor začleněn do Indonésie (jako provincie Východní Timor). Následujících 20 let probíhala neúspěšná indonéská kampaň k potlačení domácího odporu. V průběhu této kampaně bylo dle odhadů usmrceno 100 až 250 tis. osob.

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Dne 30. 8. 1999 hlasovala v referendu monitorovaném OSN naprostá většina obyvatel (78 %) pro nezávislost na Indonésii. V době mezi referendem a příjezdem mnohonárodních mírových sil ve druhé polovině září 1999 vedly timorské milice, organizované a podporované indonéskou armádou, rozsáhlou odvetnou kampaň, při které zahynulo přibližně 1 300 osob a dalších cca 300 000 bylo přinuceno k útěku do Západního Timoru. Většina infrastruktury země byla zničena. Dne 20. 9. 1999 do země vstoupily mezinárodní mírové jednotky pod vedením Austrálie (INTERFET), které násilí ukončily. Východní Timor byl poté necelé 3 roky pod přechodnou správou OSN (UNTAET). Dne 20. 5. 2002 byl Východní Timor mezinárodně uznán jako nezávislý stát.

Východní Timor patří mezi nejchudší země regionu a země LDC (Least Developed Countries) podle klasifikace OSN. Za své relativně krátké období nezávislosti ovšem země prošla úspěšným ekonomickým rozvojem, za což si vysloužila velmi perspektivní předpovědi do budoucna. Současná situace tyto odhady poněkud relativizuje spolu s tím, jak se ukazují strukturální problémy ekonomického i sociálního charakteru provázející dosavadní fázi hospodářského rozvoje. Hospodářství země stojí a padá s těžbou a exportem ropy a plynu, které zajišťují australské firmy. Tento sektor přitom generuje zhruba 75 % HDP a v oblasti příjmu činí 80 % celkové statistiky.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Demokratická republika Východní Timor
 • Democratic Republic of Timor-Leste

Hlava státu:

Včele státu stojí prezident Francisco Guterres Lú Olo (zvolen v květnu 2017)

Složení vlády:

Dne 12. května 2018 se uskutečnily volby do parlamentu země po kterých vznikl koaliční kabinet, v jehož čele stojí premiér Taur Matan Ruak. Atuální jména členů vlády lze nalézt na stránkách Úřadu vlády

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Území:

 • rozloha: 14 874 km2
 • pozemní hranice 228 km
 • námořní hranice 706 km

Obyvatelstvo:

 • počet obyvatel: 1 291 mil. (2017)
 • hustota zalidnění: 79 obyvatel/ km²
 • průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,2 % (2016)

Nejpočetnější etnika:

 • Austronésané (malajští Polynésané)
 • Papuánci
 • menší skupina Číňanů

Náboženské složení:

 • katolíci (98 %)
 • muslimové (1 %)
 • protestanti (1 %)

Správa:

 • hlavní město: Dili
 • celkem 13 správních celků: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-Lima, Dili, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oecussi, Viqueque

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015 

 2016

2017

2018

HDP (v běžných cenách, USD mld.)

1,607

1,783

1,747

1,670

Přírůstek HDP  (%)

4,3 

5,4

-4,7

-0,5

Roční inflace (%, prům., ve spotř. cenách)

0,63

-1,2 

0,6

2,3

Zdroj: World Bank, IMF, ADB

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

(v USD) 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

166 126 000

170 67 944

171 16 392

N/A

 

Výdaje

1 500 000 254

1 570 001 757

1 952 558 672

1 386 825 735

1 277 371 987

Zdroj: Timor Leste Budget Transparency Portal
(Pozn. příjmová stránka rozpočtu nezahrnuje příjmy z prodeje ropy alokované do zvláštního fondu)
(Pozn. 2 Pro rok 2018 se nepodařilo vládě prosadit schválení rozpočtu, což vedlo k předčasným volbám v květnu 2018)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Hospodářství země stojí a padá s těžbou a exportem ropy a plynu, které zajišťují australské firmy. Tento sektor přitom generuje zhruba 75 % HDP a v oblasti příjmu činí 80 % celkové statistiky. Příjmy mimo státní sféru pak nejsou účetně podchyceny a tvoří pouze asi 10% podíl. Finanční prostředky z těžby jsou historicky alokovány ve zvláštním fondu určeném na rozvoj země. V praxi jsou ovšem využívány k sanaci státního rozpočtu. Zatímco v minulosti dosáhly i přesto úspory z těžby a exportu částky 16 mld. USD, stávající světové ceny další finance do „Ropného fondu“ (Petroleum Fund) přivádět neumožňují a naopak dochází k jeho postupnému rozpouštění při financování státní kasy. Vláda v posledních letech z fondu spotřebovává každoročně finance ve výši zhruba 1,2 mld. USD pro sanaci státního rozpočtu. Nejinak tomu bylo i v roce 2018, kdy navíc byla významná zbývající část fondu využita na nákup strategického podílu v těžařském konsorciu, které má operovat budoucí naleziště Greater Sunrise v mořské oblasti v jurisdikci země.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jako oficiální měna byl v roce 2000 ustaven americký dolar. K tomu byly pro menší transakce zavedeny timorské mince denominované pro menší obnosy 1, 5, 10, 25 a 50 centavos. Zavedení mincí má částečně přispět k postupné monetarizaci ekonomiky.

V současné době existuje na Východním Timoru 6 bank:

 • Banco Nacional De Timor
 • Centra Bank Of  East Timor
 • ANZ
 • Banco General
 • Bank Mandiri
 • Relaction De Bancos En Timor Oriental 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V zemi formálně existují: daň z příjmu, servisní daň, ropná daň, daň z dovozu a prodeje a daň spotřební (ta zahrnuje pouze vybrané produkty – alkohol, cigarety, benzín, osobní vozidla, lodi a letadla). Efektivní výběr daní a fungování daňového systému je nicméně velmi relativní.

 

Podrobnější daňové informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí Východního Timoru.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme