Východní Timor: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Autoři neuvádějí.

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V kontextu veřejných zakázek se Východní Timor jeví zajímavý coby cílová země mezinárodní rozvojové pomoci. Pro české subjekty se tak potenciálně nabízí možnosti účasti v tendrech vypisovaných mezinárodními donory na řešení určené pro Východní Timor, ať již ve fázi studie či již vlastní realizace.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ačkoliv široký rámec právních a soudních norem byl již vyhlášen, jejich implementace a faktická využitelnost pro hájení zájmů zahraničního investora je diskutabilní.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úředními  jazyky jsou tetum a portugalština. Vedle nich jsou používány indonéština a angličtina. K tomu existuje cca 16 různých domorodých jazyků a dialektů.

Měna: americký dolar USD 

Státní svátky v roce 2019: Public Holiday Timor Leste

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza jsou udělována občanům ČR na dobu 30 dnů přímo na letišti nebo v mezinárodním námořním přístavu v hlavním městě Východního Timoru – Dili za poplatek 30 USD. Je třeba vyplnit pasovou průvodku a uchovávat ji v pase po celou dobu pobytu v zemi. Odletový díl pasové průvodky se odevzdává pasovému úředníku při odletu ze země. Při odletu z Dili se rovněž platí letištní taxa 10 USD.

V případě návštěvy delší než 30 dnů anebo při vstupu na území jinou než výše uvedenou cestu (např. přejezd automobilem ze sousední Indonésie) je možné zažádat o vízum až na 90 dnů. V tomto případě je ale nutné příslušné úřady požádat nejméně 10 pracovních dnů před vstupem do země prostřednictvím předem vyplněné žádosti o autorizaci víza online, tzv. Visa Application Authorization. V případě schválení žádosti, resp. udělení autorizace je nutné daný dokument (potvrzení autorizace) vytisknout a předložit ho následně imigračním úřadům při vstupu do země.

Kontakt na nejbližší zastupitelské úřady a konzuláty Východního Timoru v EU:

Portugalsko:
Embassy of Timor-Leste to Portugal
Avenida Infante Sante No. 17-6°- Esq.
1350-175 Lisboa Portugal
Tel.: (351-21) 393 3730
Fax: (351-21) 393 3739

Belgie:
Embassy of Timor Leste to the European Union
Avenue de Cortenbergh, 12
PO Box 198
1040 Brussels, Belgium
Tel.: (32-2) 280 00 96
Fax: (32-2) 280 02 77

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme