Rozšířené vyhledávání v aplikaci Registru ekonomických subjektů (RES)

Do zobrazovaného formuláře musíte zadat podmínky pro vyhledání subjektu. Jedná se o identifikační číslo (IČO), název firmy, její právní forma a okres. Vždy alespoň jedna podmínka musí být zadána. Je-li zadáno více podmínek, vyhledané subjekty je musí splňovat všechny současně. Pro prohledávání obchodního názvu lze přitom použít hned několik režimů vyhledávání.Registr naleznete na http://apl2.czso.cz/irsw/

Do zobrazovaného formuláře musíte zadat podmínky pro vyhledání subjektu. Jedná se o identifikační číslo (IČO), název firmy, její právní forma a okres. Vždy alespoň jedna podmínka musí být zadána. Je-li zadáno více podmínek, vyhledané subjekty je musí splňovat všechny současně.

Pro prohledávání obchodního názvu lze použít několik režimů vyhledávání:

  • od začátku – hledá se shoda začátku zadaného slova nebo několika slov
  • od konce – hledá se shoda konce zadaného slova nebo několika slov
  • kdekoliv – zadaný text se může vyskytovat uprostřed slova v prohledávaném názvu
  • shoda celého slova – hledané slovo se musí přesně shodovat se slovem v názvu

Dále je při prohledávání obchodního názvu možné použít zástupné znaky:

„_“ (podtržítko) – nahrazuje jeden znak v hledaném textu. Na pozici tohoto znaku v hledaném textu se může v prohledávaném obchodním názvu vyskytnout libovolný znak.

„%“ (procento) – nahrazuje libovolný počet znaků. Je-li uvedeno na konci textu, pak se hledá shoda zadaného textu se začátkem slova v obchodním názvu. Je-li uvedeno na začátku textu, pak se hledá shoda zadaného textu s koncem slova v obchodním názvu.

Pravidelné novinky e-mailem