Vyhodnocení kritéria cenové stability

Součást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika dlouhodobě plní kritérium cenové stability. V roce 2008 je však očekáváno výrazné zvýšení inflace v důsledku souběhu více faktorů. Jednak dochází k úpravám nepřímých daní (zvýšení snížené sazby DPH, zavedení ekologické daně), které jsou součástí reformy veřejných financí. V současné době také celosvětově rostou ceny energií a potravin. Česká národní banka předpokládá ustálení vývoje cenové hladiny ke konci roku 2008.

Kritérium cenové stability vyžaduje, aby členský stát dosahoval dlouhodobě udržitelné cenové stability. Referenční hodnota cenové stability je získána jako dvanáctiměsíční průměr inflace ve třech členských zemích Evropské unie, které ve sledovaném období dosáhly nejnižší míry inflace, zvýšeným o 1,5 procentního bodu. Inflace se měří pomocí tzv. harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP).

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP, Harmonised Index of Consumer Prices)
 2001200220032004200520062007200820092010
Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflaci1,61,10,30,71,01,41,32,62,42,4
Hodnota kritéria (1. řádek + 1,5 p.b.)3,12,62,72,22,52,92,84,13,93,9
ČR4,51,4–0,12,61,62,13,06,42,93,0

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme