Vyhodnocení kritéria stability měnového kurzu

Součást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika se prozatím neúčastní kurzového mechanismu ERM II, což znamená, že kurzové kritérium není možné formálně vyhodnocovat. Lze se však domnívat, že vzhledem k trendovému posilování české koruny by toto kritérium bylo plněno, na rozdíl od situace, kdy hodnocená měna trvale oslabuje.

Kurzové konvergenční kritérium vyžaduje zapojení měny minimálně po dobu dvou let do kurzového mechanismu ERM II. Během tohoto období by se kurz měl nalézat bez nadměrného pnutí v blízkosti centrální parity, která by neměla devalvovat.

Kritérium stability měnového kurzu a jeho dopad na českou ekonomiku byl posouzen v dokumentu zpracovaném ČNB v červenci 2003 „Kurzový mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium". Tento dokument uvádí, že pro českou ekonomiku je z pohledu makroekonomické stability optimální setrvat v mechanismu ERM II jen po dobu minimálně nutnou pro splnění kurzového kritéria, což odpovídá časové lhůtě přibližně dvou let.

Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme