Vymezení oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

V úvodním textu je vymezena živnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Náplní této činnosti je poskytování rad při vedení účetnictví či daňové evidence.Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence je živností vázanou (spadající v živnostenském zákoně do Skupiny 214:Ostatní) a dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. o obsahové náplni vázaných živností je jejím obsahem poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací dle zvláštního právního předpisu. Vedení daňové evidence.

Dnem 1.1.2004 nabyla platnosti novela č. 437/2003, kterou se mění obsah zákona o účetnictví č. 563/1991, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela ruší jednoduché účetnictví.

Drobní živnostníci místo něj povedou pouze evidenci příjmů a výdajů nutnou pro stanovení základu daně z příjmu. Podvojné účetnictví povedou všechny právnické osoby. Neziskové organizace či bytová družstva ale například budou moci vést podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Novela dále přináší změny v účetních standardech. Společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné, budou muset od roku 2005 ze zákona účtovat a sestavovat účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Ostatním účetním jednotkám je ponechána možnost volby mezi českými a mezinárodními účetními standardy.

Prvním krokem k začátku podnikání může být kontakt s Hospodářskou komorou ČR (www.komora.cz). V jejích oblastních kancelářích lze získat nejen základní informace o možnostech podpory malého a středního podnikání, ale i pomoc při vyřizování formalit s podnikáním spojených.

Součástí oborové příručky Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme