Komise spustila iniciativu na podporu cirkulární ekonomiky

Evropská komise dnes spustila pilotní provoz platformy s názvem „Innovation Deals“, která by měla pomoci inovativním řešením přispívajícím k plnění cílů EU v oblasti cirkulární ekonomiky dostat se snadněji na trh.Vybrané projekty budou mít možnost úzce spolupracovat s místními, národními a evropskými úřady, které by jim měly pomoci překonat regulatorní překážky pro rychle uplatnění projektů na trhu.

Zájemci o zapojení do této platformy mohou vyjádřit svůj zájem do 15. září 2016 prostřednictvím vyplnění dotazníku.

Doporučujeme