Centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES)

Do Centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES) předávají poskytovatelé údaje o všech vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji se současným soutěžním rokem (daného kalendářního roku) a o všech vyhlášených veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji se soutěžním rokem následujícím. VES je jednou z částí Informačního systému výzkumu a vývoje (výzkum a vývoj finančně podporovaný z veřejných prostředků ČR) (IS VaV).Do Centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES) předávají poskytovatelé údaje o všech vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji se současným soutěžním rokem (daného kalendářního roku) a o všech vyhlášených veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji se soutěžním rokem následujícím. O nline Centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji (VES) je jednou z částí (datovou oblastí) Informačního systému výzkumu a vývoje (výzkum a vývoj finančně podporovaný z veřejných prostředků ČR) (IS VaV), za nějž odpovídá Rada pro výzkum a vývoj.

Základní informace o využívání databáze

Veřejné soutěže lze vyhledávat podle několika hledisek. Jednak podle vyhlašovatele, identifikačního kódu nebo podle typu soutěže. Dále je možné vyhledávání omezit podle toho zde hledáme pouze ve vyhlášených nebo pouze ve vyhodnocených soutěžích. V tomto případě jsou k dispozici ještě další specifikační kritéria: období sběru, rok vyhlášení, soutěžní rok (resp. stav soutěže po vyhodnocení), program, typ programu a datumy vyhlášení (uzávěrky). V případě obou je možné hledat též v textu názvu a cíle programu.

Způsoby předávání dat

Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do VES (IS VaV) jsou stanoveny zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje:

  • údaje o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji vždy před vyhlášením této veřejné soutěže,
  • údaje o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, u nichž došlo ke změně, do 10 pracovních dnů přede dnem, který byl v předchozím souboru údajů uveden jako den vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,
  • údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Provozovatel zařadí předané údaje do VES (IS VaV), které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem o podpoře výzkumu a vývoji a oznámí tuto skutečnost poskytovateli do 5 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem oznámí provozovatel poskytovateli případné nezařazení údajů včetně odůvodnění.

zpět na začátek

Doporučujeme