Vzniku pohledávek se dá předejít

Jak by se měla dnes chovat firma, která chce zároveň růst a investovat a přitom na minimum snížit finanční rizika s tím spojená?

Pohledávky tvoří dvacet až čtyřicet procent aktiv v rozvaze, a to je fakt, kterému by vedení každé společnosti mělo věnovat pozornost, říká v rozhovoru pro časopis Komora.cz Július Kudla, předseda představenstva a generální ředitel Euler Hermes Europe SA.Jedním slovem obezřetně, ale rozvedu to. Důležité je mít jasný cíl a tomu přizpůsobit firemní aktivity. Většina firem má již poměrně dobře vypracovaný marketing a umí prodávat. Je však s podivem, že ne všechny společnosti mají vypracovaný systém pravidel, jak dostat zaplaceno včas a v plné výši – management pohledávek. Jednou z cest, jak situaci komplexně řešit, je pojištění pohledávek. Pohledávky tvoří dvacet až čtyřicet procent aktiv v rozvaze, a to je fakt, kterému by vedení každé společnosti mělo věnovat pozornost.

Co je podle vás pro posouzení rizikovosti obchodních partnerů důležité? Dá se nějak vyhnout druhotné platební neschopnosti?

V dnešní době jsou zásadní informace, jež o obchodních partnerech máte. Jsou součástí hospodářských výsledků, které by ze zákona měly být publikovány ve Sbírce listin, i když se mnoho firem této povinnosti vyhýbá. Tyto číselné informace tvoří jenom část hodnocení rizikovosti obchodních partnerů, odběratelů. Další část informací pochází z tisku, ze zpráv z trhu a z různých odborných časopisů. Druhotné platební neschopnosti – nemůžete zaplatit, protože vám nezaplatili – se může vyhnout kapitálově silná společnost, která najde podporu u finančních institucí, které jí poskytnou nezbytné prostředky. Nesmí se však jednat o dlouhodobý stav.

Máte nějaké informace o tom, jak se letos vyvíjí insolvence v České republice?

Základní změnou je skutečnost, že k 1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. S překvapením konstatujeme, že počet podaných insolvenčních návrhů v prvním čtvrtletí 2014 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl o více než 40 procent, avšak počet prohlášených konkurzů ve stejném období stoupl o téměř deset procent.

Kde ze svého pohledu vidíte citlivá místa přijetí nového občanského zákoníku a s tím souvisejících zákonných úprav?

S ohledem na dobu trvání přípravy novely občanského zákoníku by tento měl být dokončen a neměl by mít citlivá místa. Dosavadní komentáře od klientů naznačují, že tato novela situaci v obchodních vztazích komplikuje a bude potřebná novela novely.

Podzimní měnová intervence České národní banky stimuluje export. Zaregistrovali jste zvýšení zájmu o některé konkrétní regiony? A kterým oborům se lépe daří exportovat?

V české ekonomice, která je silně závislá na dovozech, lze jen stěží očekávat, že daná intervence nastartuje výrazný nárůst exportu, alespoň jsme ho nezaznamenali. Intervenci osobně hodnotím z pohledu exportu neutrálně. Je však pravda, že v důsledku kurzových rozdílů někteří klienti utrpěli ztráty, někteří i v řádech milionů korun.

Co nabízíte firmám, které chtějí vstoupit na konkrétní zahraniční trh?

Skupina Euler Hermes, jako jednička na světovém trhu úvěrového pojištění, má nejrozsáhlejší síť zastoupení. V počátcích existence naší společnosti – jsme první privátní subjekt na trhu úvěrového pojištění v ČR založený v roce 1997 – bylo krytí úvěrových rizik nabízeno pouze na exportní operace. S rozvojem obchodu nastupovalo krytí domácích transakcí. Jedním z hlavních motivů naší činnosti je spokojenost klienta, a tak kromě vysokého standardu služeb v oblasti prevence rizika nabízíme výjimečnou nabídku převážně nových produktů, které doplňují tradiční pojištění pohledávek.

Pro klienty z řad malých a středních podniků jsme připravili produkt Simplicity, který byl úspěšně zaveden na náročných trzích Spojeného království a Nizozemska. Jak vyplývá z názvu, představuje pro klienta jednoduchou, na přípravu a obsluhu administrativně nenáročnou volbu s jednoznačnými pravidly. Dalším produktem je pro klienty přátelský produkt nazvaný CAP/CAP +.

Zjednodušeně řečeno, v případě, že klient potřebuje navýšit kapacitu krytí na úvěrové riziko svého odběratele a v rámci běžných pravidel mu nemůže být poskytnuta v dostatečné míře nebo vůbec ne, má možnost si kapacitu sám navýšit na potřebný čas a za přijatelný poplatek. Tento produkt je v nabídce pro naše klienty víc než rok a je hojně využíván.

Určitě sledujete situaci na Ukrajině, se kterou máme četné ekonomické vazby. Jak se může tamní turbulentní vývoj podepsat na vzájemné obchodní bilanci?

Odpovím citováním e-mailu, který jsme zaslali počátkem března našim klientům. „Zaznamenali jsme již případy vzniku druhotné platební neschopnosti…, a proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zejména nastavení platebních podmínek…“

kudlaJúlius Kudla
Generální ředitel Euler Hermes Europe SA, organizační složka. Má bohaté zkušenosti z diplomatických služeb v arabských a afrických zemích  a z přímého řízení společností zabývajících se poskytováním  finančních služeb. Působil také v oblastech strategického řízení maloobchodních řetězců a základní výroby a prodeje  specifických produktů.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku:
Karel Hostka

• Oblasti podnikání: Investiční celky

Doporučujeme