Základní informace k elektronické Licenční správě

Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu zavedla elektronický systém pro licenční a povolovací řízení – ELIS MPO. Se zavedením elektronické Licenční správy dochází také k zefektivnění a zrychlení správních řízení o jednotlivých žádostech.Mezi hlavní novinky spojené se zavedením ELIS, které přispějí ke snížení administrativní zátěže žadatelů, patří:

  • elektronické podání žádostí do připraveného eFormuláře a s tím spojená automatická kontrola správnosti a úplnosti vyplnění formuláře
  • komunikace mezi žadatelem a ministerstvem dálkovým přístupem prostřednictvím datových schránek s uvedenými výjimkami
  • vedení správního spisu a vyřizování žádostí o udělení licencí a povolení v elektronické formě
  • možnost sledovat průběh životního cyklu žádosti dálkovým přístupem ve všech řízeních vedených Licenční správou a udržovat si přehled o postupu vyřízení své žádosti
  • rozšíření možnosti elektronické úhrady správního poplatku

Se zavedením elektronické Licenční správy dochází také k zefektivnění a zrychlení správních řízení o jednotlivých žádostech. Hlavními nástroji k tomuto zrychlení a zefektivnění jsou:

  • provázání ELIS s dalšími informačními systémy k zajištění efektivní komunikace mezi orgány veřejné správy a ministerstvem
  • elektronická komunikace mezi ministerstvem a dotčenými orgány prostřednictvím datové schránky
  • online napojení ELIS na základní registry k ověření a zajištění správnosti dat v žádostech

Zavedení elektronické licenční správy představuje modernizaci služeb ministerstva, která zásadně zrychlí a usnadní komunikaci především s podnikatelskou veřejností. Projekt „Zavedení elektronické licenční správy, reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06394“ byl realizován s využitím prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k ELIS najdete v sekci FAQ – často kladené otázky k zavedení Elektronické licenční správy.

Příloha ke stažení:

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme