Základní registry veřejné správy

Realizace projektů základních registrů je financována ze Strukturálních fondů EU.

Systém základních registrů

Šest projektů, čtyři organizace:

  • Registr obyvatel (Ministerstvo vnitra) – aktuální referenční údaje o občanech Česka, cizincích s povolením k pobytu nebo cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu.
  • Registr práv a povinností (Ministerstvo vnitra) – údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob.
  • Informační systém základních registrů (Ministerstvo vnitra) – v jeho rámci čtyři základní registry fungují.
  • Registr osob (Český statistický úřad) – údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci.
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (Český úřad zeměměřický a katastrální) – údaje o základních územních prvcích, např. území států, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel, ulic.
  • Převodník identifikátorů fyzických osob (ÚOOÚ) – klíčový projekt pro ochranu osobních údajů; díky převodníku už není možné získat o obyvateli informace prakticky z žádného informačního systému veřejné správy pouze se znalostí rodného čísla.

Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV ČR)

Doporučujeme