Zásady produktivní práce z domova (home office)

Obyvatelé Velké Británie si pod pojem „home office“ vybaví jedno jediné: Ministerstvo vnitra. V našem článku máme samozřejmě na mysli „práci z domova“ (v anglosaském světě doslova „work from home“). Zajímá nás, jak to udělat, aby práce vykonávaná z domova fungovala co nejlépe.

Po dlouhou dobu v mnoha firmách platilo, že práce z domova je luxus, který je vyhrazen pouze malému procentu mimořádně důvěryhodných nebo důležitých lidí. Důsledkem celosvětové epidemie se ale home office stal pro tisíce pracovníků všední každodenností. Počáteční nadšení u mnoha z nich ale záhy vystřídalo zjištění, že pracovat z domova nemusí být vůbec žádný med. Na co si dávat pozor?

Dodržujte pravidelný denní rytmus

Disciplína a pravidelný režim jsou základem úspěchu. Ranní vstávání může být těžké, když víte, že na své původní pracoviště nemůžete a doma žádnou kontrolu nemáte. Stanovte si proto přesný čas na vstávání, cvičení, snídani a zahájení práce. V poledne oběd, pak odpolední část práce a nakonec volný čas.

Pokud je to možné, pracujte v blocích, vždy například 60–80 minut. Následujících 15–20 minut odpočívejte. Pak zařaďte další 60–80minutový pracovní blok. Nepříjemné a náročné úkoly řešte během dopoledne, ideálně hned na začátku dne. Pokud se během odpoledne cítíte vyčerpaní, můžete zkusit do jednoho bloku zařadit činnosti, které nevyžadují intenzivní koncentraci. Například úklid písemností, úklid na stole a podobně.

  • Denní režim si naplánujte
  • Pro práci využívejte nejproduktivnější čas
  • Pracujte 60-80 minut, poté 15-20 minut odpočívejte
  • Využívejte moderní aplikace pro time management (například RescueTime, Clockify, Toggl, ATracker a jiné podobné)
  • Udržujte dobrou náladu
  • Dodržujte pracovní dobu
  • Dobře se vyspěte

Žádné nadstandardní výkony v období dočasného home office ovšem nečekejte. Nestresujte se kvůli tomu. Pracujte poctivě, čas na práci a odpočinek se ale snažte držet v rovnováze. Nastavte si pracovní rutiny a nezapomínejte na pravidelné přestávky, během kterých nebudete sedět před počítačem.

Zpět na začátek

Lenošení versus workoholismus

Dejte si pozor na různé formy lenošení. Na prokrastinaci (chronickou tendenci odkládat plnění různých administrativních úkolů) a také na zabíjení času v nekonečném oceánu sociálních sítí, e-shopů a jiných webových stránek. Průběžně se ptejte sami sebe: Skutečně dělám to, co jsem si naplánoval?

Pokud naopak nedokážete odolávat tendenci pracovat bez přestávek a věčně i přes čas, pro takové mají v Japonsku jedno speciální varovné slovo: „Karoši“. Co to doslova znamená? Smrt z přepracování. Nezničitelní hrdinové existují jen v komiksech. Tím nechceme říci: Nepracujte. Chceme říci: Dělejte si rozumné přestávky a respektujte naplánovaný konec pracovní doby. Nekonečná práce vám pohodu nejenže nedodá, ale zhoršení pracovního výkonu depresivně sníží vaši výkonnost.

Zpět na začátek

Vyjasněte si pravidla soužití

V minulosti pracovali doma snad jen umělci a ti většinou měli svůj pracovní kout nebo pracovnu. Vynucená práce z domova ale znamená, že najednou musíte sedět s počítačem v kuchyni, v ložnici nebo v obývacím pokoji. Většinou navíc doma nejste sami.

Taková situace vyžaduje pracovní poradu za účasti celé rodiny, kde si nastavíte, jak bude domácnost během nouzového režimu fungovat. Ústupky musí udělat všichni. Zároveň ale platí, že když kdysi dávno i ti nejchudší tkalci v pohraničí museli na domácím stavu pracovat až do noci, ostatní členové rodiny svého živitele podporovali, i když se tehdy pracovalo, jedlo i spalo v jedné jediné místnosti.

Všem pomůže, pokud si vytvoříte fixní pracovní místo, které budou ostatní členové rodiny během dne respektovat. Zapomeňte přitom na reklamní fotografie, podle kterých se skvěle pracuje na gauči nebo na sedátku bez opěradla. Ze špatného sezení budete mít tak akorát bolavá záda a nízký pracovní výkon tomu bude rovněž odpovídat.

Promyslete si, jak budete bojovat s rozptylujícími vlivy, které se snaží získat vaši pozornost. Ať už jde o ostatní členy vaší rodiny, domácí mazlíčky, impulzivní kutilské nápady na vylepšování bytu. Pro takové privátní záležitosti během oficiální pracovní doby není místo.

Pokud se kvůli rušivým vlivům z domácnosti nedokážete soustředit, používejte vhodná sluchátka.

Zpět na začátek

Projevujte si vzájemnou empatii a komunikujte

Frustrace občas zazvoní i na vaše dveře, ale nenechte si ji přerůst přes hlavu. Nedovolte, aby se home office stal příčinou domácích rozepří. Pravidelně relaxujte, komunikujte, snažte se vytvářet a udržovat pohodu. Umět se pohádat na rozbouřeném moři není žádný kumšt. Umění je zvládnout krizové situace s nadhledem.

Udržujte také pravidelnou komunikaci se svými spolupracovníky. Konstruktivně využívejte aplikace pro videokonference.

Zpět na začátek

Doporučujeme