Zásady produktivní práce z domova (home office)

Obyvatelé Velké Británie si pod pojem „home office“ vybaví jedno jediné: Ministerstvo vnitra. V našem článku máme samozřejmě na mysli „práci z domova“ (v anglosaském světě doslova „work from home“). Zajímá nás, jak to udělat, aby práce vykonávaná z domova fungovala co nejlépe.

Po dlouhou dobu v mnoha firmách platilo, že práce z domova je luxus, který je vyhrazen pouze malému procentu mimořádně důvěryhodných nebo důležitých lidí. Důsledkem celosvětové epidemie se ale home office stal pro tisíce pracovníků všední každodenností. Počáteční nadšení u mnoha z nich ale záhy vystřídalo zjištění, že pracovat z domova nemusí být vůbec žádný med. Na co si dávat pozor?

Dodržujte pravidelný denní rytmus

Disciplína a pravidelný režim jsou základem úspěchu. Ranní vstávání může být těžké, když víte, že na své původní pracoviště nemůžete a doma žádnou kontrolu nemáte. Stanovte si proto přesný čas na vstávání, cvičení, snídani a zahájení práce. V poledne oběd, pak odpolední část práce a nakonec volný čas.

Pokud je to možné, pracujte v blocích, vždy například 60–80 minut. Následujících 15–20 minut odpočívejte. Pak zařaďte další 60–80minutový pracovní blok. Nepříjemné a náročné úkoly řešte během dopoledne, ideálně hned na začátku dne. Pokud se během odpoledne cítíte vyčerpaní, můžete zkusit do jednoho bloku zařadit činnosti, které nevyžadují intenzivní koncentraci. Například úklid písemností, úklid na stole a podobně.

Zpět na začátek