Zastavení příjmu žádostí v programu PANEL

16. červenec je posledním dnem příjmu žádostí o záruky v programu PANEL. Smlouvy o záruce nebudou po 16. červenci 2012 uzavírány.O ukončení příjmu žádostí a uzavírání smluv o záruce rozhodl Státní fond rozvoje bydlení.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme