Zastoupení krajů v Bruselu

Informace a kontakty na stálé zastoupení jednotlivých krajů v Bruselu.

Hlavní město Praha

Pražský dům
Prague House

Delegation of Prague
Avenue Palmerston 16
1000 Brussels
Belgium

tel.: +32 2 230 94 91
fax: +32 2 230 95 35
e–mail: praguehouse@praha.eu
internet:
www.prazsky-dum.eu
www.prague-house.eu

Zpět na začátek

Jihočeský kraj

Činnosti Stálého zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu byla ukončena ke dni 31. 12. 2016. S případnými dotazy se obracejte na odbor kanceláře hejtmana Jihočeského kraje.

Zpět na začátek

Jihomoravský kraj

Zastoupení Jihomoravského kraje

Place Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles
Belgium

Ing. Vendula Nováčková
pověřená ředitelka
tel.: +32 2 2139 570
fax: +32 2 2139 571
e–mail: brusel@kjmk.eu
internet: www.kjmk.eu/cz/domu/

Zpět na začátek

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj nemá od 1. 4. 2012 stálé zastoupení v Bruselu. Veškeré aktivity v tomto směru zajišťuje Ing. Lydie Stráská, vedoucí Kanceláře hejtmana.
e-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
Tel.: 354 222 141

Zpět na začátek

Kraj Vysočina

Zastoupení kraje Vysočina v Bruselu

Place Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles

Mgr. Jan Skála
zástupce kraje Vysočina v Bruselu
tel. BE: +32 251 18 028
mobil.: +420 724 650 265
tel.: +420 564 602 367
e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz
internet: www.kr-vysocina.cz

Zpět na začátek

Královéhradecký kraj

Činnosti Stálého zastoupení Královéhradeckého kraje v Bruselu byla ukončena ke dni 31. 12. 2016. S případnými dotazy se obracejte na odbor kanceláře hejtmana Královéhradeckého kraje.

Zpět na začátek

Liberecký kraj

Liberecký kraj od roku 2013 zastupuje Euroregion Nisa.

Ing. Pavel Branda, Ph.D.
Třída 1. Máje 858/26
Liberec 3

Tel.: +420 485 340 989
e-mail: p.branda@ern.cz
internet: zastoupenieu.kraj-lbc.cz

Zpět na začátek

Moravskoslezský kraj

Kraj v současnosti nemá žádné zastoupení při EU. S případnými dotazy se obracejte na odbor kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje.

Zpět na začátek

Olomoucký kraj

Sdružení OK4EU, které Olomoucký kraj zastupovalo zaniklo ke dni 30. 6. 2016. Kraj v současnosti nemá žádné jiné zastoupení při EU. S případnými dotazy se obracejte na odbor kanceláře hejtmana Olomouckého kraje.

Zpět na začátek

Pardubický kraj

Zastoupení Pardubického kraje

Place Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles

Mgr. Zbyněk Prokop
tel.: +32 2 2139 540
fax: +32 2 2139 541
GSM: +32 473 530 951
tel.: +420 377 195 583
e-mail: zbynek.prokop@plzensky-kraj.cz

Zpět na začátek

Plzeňský kraj

Zastoupení Plzeňského kraje

Place Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles

Zbyněk Prokop
ředitel Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu
tel.: +32 2 2139 540
fax: +32 2 2139 541
GSM: +32 473 530 951
tel.: +420 377 195 583
e-mail: zbynek.prokop@plzensky-kraj.cz
web: www.plzensky-kraj.cz

Zpět na začátek

Středočeský kraj

Činnosti Stálého zastoupení Středočeského kraje v Bruselu byla ukončena v roce 2015. S případnými dotazy se obracejte na Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu Středočeského kraje.

Zpět na začátek

Ústecký kraj

Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu ukončilo svou činnost ke dni 30. 4. 2014. Aktivity a záležitosti spojené s funkcí zastoupení kraje v Bruselu komunikujte s:

  • Mgr. Andreou Kalasovou, vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů, tel.: 475 657 736 nebo
  • Ing. Jitkou Zimovou, oddělení vnějších a zahraničních vztahů, tel.: 475 657 858.

Pro více informací navštivte web Ústeckého kraje.

Zpět na začátek

Zlínský kraj

Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu bylo ukončeno. S případnými dotazy se obracejte na Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Zlínského kraje.

Zpět na začátek

Doporučujeme