Zastoupení krajů v Bruselu

Informace a kontakty na stálé zastoupení jednotlivých krajů v Bruselu.Adresy zastoupení krajů: 

praguehouse@praha.eu

Hlavní město Praha

Pražský dům
Prague House

Delegation of Prague
Avenue Palmerston 16
1000 Brussels
Belgium

tel.: +32 2 230 94 91
fax: +32 2 230 95 35
e–mail: praguehouse@praha.eu
internet:
www.prazsky-dum.eu
www.prague-house.eu

zpět na začátek

Jihočeský kraj

Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu
The Region of South Bohemia – Permanent Office

Rue d´Idalie 19
B-1050 Ixelles
Belgium

V případě zájmu o schůzku je třeba dohodnout termín předem.

Mgr. René Příhoda
vedoucí kanceláře stálého zastoupení
IP tel.: +420 386 720 573
mob: +420 607 068 665
tel.: +32 2 512 96 13
e-mail: rprihoda@kr-kralovehradecky.cz
internet: www.southbohemia.eu

zpět na začátek

Jihomoravský kraj

Zastoupení Jihomoravského kraje

Place Jamblinne de Meux 31
1030 Bruxelles
Belgium

Eliška Buzková
ředitelka zastoupení
tel.: +32 473 190 818
e–mail: office@southern-moravia.eu
internet: www.southern-moravia.eu

zpět na začátek

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj nemá od 1. 4. 2012 stálé zastoupení v Bruselu. Veškeré aktivity v tomto směru zajišťuje Ing. Lydie Stráská, vedoucí Kanceláře hejtmana.
e-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

zpět na začátek

Kraj Vysočina

Zastoupení kraje Vysočina v Bruselu

Rue du Commerce/Handelsstraat 20/22
1000 Brusel
Belgium

Mgr. Jan Skála
zástupce kraje Vysočina v Bruselu
tel. BE: +32 251 18 028
mobil.: +420 724 650 265
tel. ČR: +420 564 602 367
e-mail: skala.j@kr-vysocina.cz
internet: www.kr-vysocina.cz

zpět na začátek

Královéhradecký kraj

Stálé zastoupení Královéhradeckého kraje v Bruselu
Hradec Králové Region – Permanent Office

Rue d´Idalie 19
B-1050 Ixelles Belgium

V případě zájmu o schůzku je třeba dohodnout termín předem.

Mgr. René Příhoda
vedoucí kanceláře stálého zastoupení
IP tel.: +420 386 720 573
mob: +420 607 068 665
tel.: +32 2 512 96 13

e-mail: rprihoda@kr-kralovehradecky.cz
internet: www.kr-kralovehradecky.cz

zpět na začátek

Liberecký kraj

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu
Representation of the Liberec Region to the European Union

Av. d´Auderghem 84
B-1040 Brussels
Belgium

Lukáš Vorel
vedoucí zastoupení
tel.: +32 2 732 32 15
mobil: +420 739 541 631
fax: +32 2 732 32 15
e–mail: lukas.vorel@liberec-region.cz
internet: www.liberec-region.cz

zpět na začátek

Moravskoslezský kraj

Czech House
60 Rue du Trone
1050 Bruxelles
Belgium

internet: www.kr-moravskoslezsky.cz

zpět na začátek

Olomoucký kraj

Zastoupení Olomouckého kraje při EU
Representation of the Olomouc Region to the EU

Avenue d´Auderghem 84
1040 Bruxelles Etterbeek
Belgium

tel.: +32 2 736 46 30
tel.: +420 587 432 015
internet: www.ok4eu.cz

Mgr. Michaela Vráželová, LL. M.
zástupkyně Olomouckého kraje při EU
e-mail: vrazelova@ok4eu.cz
tel. : +32 2 736 46 30
IP: +420 587 432 015
mobil CZ: +420 737 331 647
mobil BE: +32 485 319 946

Jeremenkova, 40a
779 11 Olomouc
Česká republika

Blanka Poštulková
e-mail: postulkova@ok4eu.cz
tel.: +420 587 432 016
mobil: +420 724 977 909

zpět na začátek

Pardubický kraj

Zastoupení Pardubického kraje

31 Place de Jamblinne de Meux
B-1030 Brussels
Belgium

Karolína Brennerová
vedoucí zastoupení
IP tel.: +420 466 026 272
mobil CZ: +420 606 652 564
mobil BE: +320 (0) 474 046 487

e–mail: brussels@pardubickykraj.cz
internet: www.pardubickykraj.cz

zpět na začátek

Plzeňský kraj

Zastoupení Plzeňského kraje

31 Place de Jamblinne de Meux
B-1030 Brussels – Schaerbeek
Belgium

Zbyněk Prokop
ředitel Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu
tel.: +32 2 213 95 40
fax: +32 2 213 95 41
mobil: +32 473 530 951
tel. ČR: +420 377 195 583
e–mail: zbynek.prokop@pilsenregion-eu.cz
internet: www.plzensky-kraj.cz/

zpět na začátek

Středočeský kraj

Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu
Central Bohemia Region – European Office

Avenue d´Auderghem 84
Etterbeek
1040 Brussels
Belgium

Mgr. Dana Krutinová
pověřená vedením
tel.: +32 2 734 96 86
fax: +32 2 734 96 87
e–mail: centralbohemia-eu@kr-s.cz
internet: www.stredocech-eu.cz

zpět na začátek

Ústecký kraj

Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu – Český dům

60 Rue du Trône
1050 – Bruxelles
Belgium

Markéta Pokorná
zástupce Ústeckého kraje v Bruselu
tel.: +32 2 503 5910
e-mail: brusselsoffice@kr-ustecky.cz
website: www.kr-ustecky.cz

zpět na začátek

Zlínský kraj

Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu
Representative Office of the Zlin Region

The Rose House
Boulevard de la Cambre 46
B-1000 Brussels
Belgium

Mattia Crosetto
tel.: +32 2 641 17 60 (61 – 68)
fax: +32 2 641 17 69
e–mail: mcrosetto@zlinregioninbrussels.eu
internet: www.zlinregioninbrussels.eu

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem