Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „Žirafa“

Značka je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a že je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná.

Odvětví / profesní oblast:

  • Kožedělný průmysl; velkoobchod s obuví a koženým zbožím; maloobchod s obuví a koženým zbožím

Správce značky:

  • Česká obuvnická asociace

Kontaktní osoba:

  • PhDr. Vlasta Mayerová

Kritéria pro udělení:

Základním kritériem pro propůjčení značky je certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro výrobky č. 3020 ITC Zlín a podepsání licenční smlouvy o užívání ochranné známky „žirafa“.Kopii tohoto certifikátu je povinnen licencionář dodávat ke každé dodávce dobrovolně certifikované dětské obuvi, která je známkou „žirafa“ označena.

Doba platnosti:

  • max. 3 roky