Zemědělci najdou rozmístění včelích úlů i na internetu

Ministerstvo zemědělství chystá změnu, která usnadní život včelařům i zemědělcům hospodařícím na polích v blízkosti úlů. Podrobné údaje o rozmístění včelstev se dozví na internetových stránkách Ministerstva z informačního systému LPIS. Dosud mohli informace o včelstvech získat pouze na místně příslušném obecním úřadě.Údaje o přesném rozmístění včelstev jsou důležité v době postřiku polí. Zemědělci se musí se včelaři dohodnout, jestli použité látky neuškodí včelám, případně jaká ochranná opatření přijmout.

„Evidence včelstev na internetu je dalším krokem Ministerstva ke snižování administrativní zátěže. Nový systém není závislý na úředních hodinách, zemědělci můžou informace o úlech najít na počítači kdykoliv je budou potřebovat,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

V současnosti musí včelaři hlásit umístění včelstev místně příslušnému úřadu a zemědělci mají povinnost tyto informace vyhledávat. V praxi není tento způsob příliš flexibilní.

„Ministerstvo zemědělství navrhuje využít informační systém LPIS, se kterým zemědělci, veterináři, včelaři, obce a další zúčastnění již pracují. Cílem změn je, aby nevznikla ani jedné skupině nová ohlašovací povinnost. Faktická informovanost všech dotčených se přitom jednoznačně zvýší a zdokonalí,“ uvedl Petr Bendl.

Navržený systém zohledňuje i problematiku kočovných včelínů a zajišťuje, že vložená informace o změně stanoviště bude k dispozici všem uživatelům takřka okamžitě po jejím zadání.

Letos začne sběr informací o umístění včelstev na konkrétních pozemcích včetně čísla parcel prostřednictvím formuláře zasílaného ústřední evidenci včel. V příštím roce včelaři své záznamy doplní či opraví, aby se od 1. 1. 2014 na údaje obsažené v informačním systému mohli spolehnout zemědělci provádějící postřik, i včelaři, kteří se o takovém postřiku včas dozví. Pro hladký náběh systému je klíčové, aby včelaři v hlášení oznámili číslo parcely, kde jsou úly umístěny již v tomto roce. Průběžně vyvíjené informační systémy tak budou moci zohlednit reálné údaje.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme