Živnost volná – získání živnostenského oprávnění krok za krokem

Do skupiny živností volných spadají činnosti, pro jejichž provozování není nutno prokázat odbornou ani jinou způsobilost.

Provozovat volnou živnost může každý, kdo splní všeobecné podmínky pro provozování živnosti a ohlásí živost na živnostenském úřadě. Všeobecnými podmínkami jsou: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Skupina volných živností obsahuje širokou škálu činností.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda je daná činnost volnou živností, obraťte se na jakýkoliv živnostenský úřad.

Ohlášení volné živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání:

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení, nebo pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku, tímto dnem.

Po splnění výše uvedených náležitostí  je možné začít provozovat danou činnost

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.