Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020

Vláda ČR na svém zasedání dne 3. dubna 2013 vzala na vědomí Zprávu o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Výroční zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2012 obsahuje informace o přijatých opatřeních k realizaci Exportní strategie a exekutivní shrnutí konkrétních aktivit realizovaných na podporu exportu, investic a obchodní politiky, jež jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje světové ekonomiky.V příloze ke stažení jsou podrobněji komentovány tyto hlavní oblasti, na které se soustřeďuje implementace Exportní strategie 2012–2020:

  • Akční plán pro export a internacionalizaci a řídící mechanismus pro implementaci Exportní strategie;
  • Globální diverzifikace českého exportu;
  • Plné využití nástrojů Evropské unie k podpoře českého exportu;
  • Integrovaná zahraniční síť MPO;
  • Nové služby pro exportéry;
  • Podpora exportu formou exportního financování a pojištění se státní podporou;
  • Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce;
  • Investice a inovace pro export zboží a služeb;
  • Podpora regionálních exportních aktivit a one-stop-shop pro export.

Plnění Exportní strategie za rok 2012 – exekutivní shrnutí

Doporučujeme