Zvýšení výdajových paušálů sníží živnostníkům daňovou zátěž

Někteří živnostníci budou platit nižší daně. Poslanci schválili vyšší výdajové paušály, které jsou jednodušší alternativou k běžnému účetnictví zejména pro malé podnikatele. Tyto paušály mohou využít někteří podnikatelé místo toho, aby podrobně dokládali své výdaje, které si odečítají ze základu daně. Polepší si například řemeslníci. Daňové podmínky pro živnostníky a zaměstnance se tak srovnávají.V polovině roku 2009 schválil parlament vyšší výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Paušály zůstaly stejné jen u zemědělců a u příjmů z pronájmu. Nově se zvýšily řemeslníkům na hodnotu 80 % příjmů, čímž se jejich výdajový paušál vyrovnal se zemědělci. Polepšily si i další živnosti, jejichž strop by se zvedl o 10 %, respektive o 20 %, na stejnou hodnotu 60 %.

V rámci úsporného balíčku se v roce 2010 paušály opět sníží. Vyšší výdajové paušály tak mohou OSVČ použít pouze v daňovém přiznání za rok 2009. Až budou OSVČ podávat přiznání za rok 2010, budou muset použít opět většinou nižší paušál. To se týká příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti. U nich paušály ze stávajících 60 % znovu klesnou na úroveň 40 % z příjmů. Paušály z živností řemeslných a neřemeslných zůstanou i v tomto roce na stejné úrovni.

Výše výdajových paušálů v letech 2008 – 2010
Druh činnosti Výdajový paušál 2008 Výdajový paušál 2009 Výdajový paušál 2010
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 % 80 % 80 %
Příjmy ze živností řemeslných 60 % 80 % 80 %
Příjmy ze živností (vyjma řemeslných) 50 % 60 % 60 %
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 40 % 60 % 40 %
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 40 % 60 % 40 %
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40 % 60 % 40 %
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 40 % 60 % 40 %
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 40 % 60 % 40 %
Příjmy z pronájmu 30 % 30 % 30 %

Takzvané výdajové paušály využívá asi pětina živnostníků. Nemusejí totiž vést mnohdy složité účetnictví, nýbrž evidují jen své příjmy a pohledávky. Namísto výdajů si pak od nich odečítají výdajové paušály, tedy určité procento, které se odvíjí od typu živnosti.

Doporučujeme